S. 4-1488 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken
Hugo Vandenberghe    Pol Van Den Driessche    Tony Van Parys   

gedetineerde
hogere rechtspraak
rechtsmiddel
Koning en Koninklijke familie
opname in psychiatrische kliniek
strafprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1488/1 4-1488/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/10/2009
4-1488/2 4-1488/2 (PDF) Amendementen 2/2/2010
4-1488/3 4-1488/3 (PDF) Amendementen 17/2/2010
4-1488/4 4-1488/4 (PDF) Advies van de Raad van State 19/4/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/10/2009   Indiening Doc. 4-1488/1 4-1488/1 (PDF)
12/11/2009   Inoverwegingneming
12/11/2009   Verzending naar commissie: Justitie
4/3/2010   Externe adviesaanvraag: Raad van State
19/4/2010   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 4-1488/4 4-1488/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/11/2009   Verzending naar commissie
3/2/2010   Inschrijving op agenda
3/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen
3/2/2010   Commissie wenst extern advies: Raad van State
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 3/2/2010

Kruispuntbank van de wetgeving