Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Padt Guido" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aangetekende zendingen - Weigeringen en niet-afgehaalde zendingen - Aantallen (5-243)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-243
Achterstallige vakbondsbijdragen - vakbonden - inhouding werkloosheidsvergoedingen (5-94)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-94
Agressie tegen hulpverleners - Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers - Cijfergegevens (5-847)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-847
Agressie tegen hulpverleners - Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers - Cijfergegevens (5-848)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-848
Agressie tegen hulpverleners - Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers - Cijfergegevens (5-849)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-849
Agressief rijgedrag - Cijfergegevens - Oprichting van een meldpunt (5-324)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-324
Alcoholslot - Doorbraak - Kostprijs - Activatie - Veroordelingen (5-10977)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10977
Alcoholslot - Doorbraak - Kostprijs - Activatie - Veroordelingen (5-10978)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10978
Algemeen rookverbod in horecazaken - Inbreuken - Recidive - Boetes - Inbeslagnames (5-11160)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11160
Algemene Nationale Gegevensbank - Regelmatig aanvullen van de gegevens - Stand van zaken (5-1734)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1734
AlzheimerpatiŽnten - Aantallen - Terugbetaling van medicatie voor ernstig zieken (5-3082)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3082
AlzheimerpatiŽnten - Aantallen - Terugbetaling van medicatie voor ernstig zieken (5-4057)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4057
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3575)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3575
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3576)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3576
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3577)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3577
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3578)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3578
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3579)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-3579
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3580)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 5-3580
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3581)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-3581
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3582)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3582
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3583)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3583
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3584)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3584
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3585)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-3585
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3586)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3586
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3587)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3587
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3588)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3588
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3589)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3589
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3590)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3590
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3591)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3591
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3592)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 5-3592
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3593)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-3593
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3594)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3594
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3595)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3595
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3970)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-3970
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3987)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3987
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4007)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-4007
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4022)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4022
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4028)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4028
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4035)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-4035
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4037)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4037
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4039)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4039
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4045)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4045
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4046)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4046
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4059)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4059
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4062)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-4062
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4065)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4065
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4066)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-4066
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4067)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4067
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4068)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-4068
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4069)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-4069
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4073)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-4073
Analfabetisme - Basistaalvaardigheden - PISA-enquÍte - Onvoldoende vaardigheden op digitaal vlak - Cijfermateriaal - Maatregelen (5-9784)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9784
Antiquairs en kunsthandelaars - Ongunstig ondernemersklimaat - Verlaging van de BTW (5-156)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-156
Arbeidsmarkt - Meerkost van oudere werknemers - Discriminatie - Maatregelen (5-212)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-212
Armoede - Armoedegrens - Alleenstaande gezinnen - Evolutie - Sociale woningen - Subsidies - Mobiliteit - Automatische toekenning van steun (5-7847)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7847
Armoede - Armoedegrens - Alleenstaande gezinnen - Evolutie - Sociale woningen - Subsidies - Mobiliteit - Automatische toekenning van steun (5-7848)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7848
Artikel 38, ß 5, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - Verval van het recht tot sturen - Cijfergegevens over het aantal uitspraken (5-4016)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4016
Artikel 38, ß 5, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - Verval van het recht tot sturen - Cijfergegevens over het aantal uitspraken (5-4030)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4030
Artikel 38, ß 5, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - Verval van het recht tot sturen - Cijfergegevens over het aantal uitspraken (5-845)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-845
Artikel 38, ß 5, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - Verval van het recht tot sturen - Cijfergegevens over het aantal uitspraken (5-846)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-846
Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - OCMW's - Geen toekenning van steun (5-162)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-162
Asielzoekers - Werkdruk voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Steun - Bedragen (5-515)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-515
Auteursrechtelijke inbreuken - Wet van 11 maart 2003 - Procedures - Aangiftes - Overzicht - Vervolgingsbeleid - Sensibilisering (5-9062)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9062
Auto - Inschrijvingsbewijs - Diefstal - Europees inschrijvingsbewijs (5-5390)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5390
Autobanden - Gebruik als speelgoed op speelplaatsen - Risico's voor de gezondheid (5-1183)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1183
Autobanden - Gebruik als speelgoed op speelplaatsen - Risico's voor de gezondheid (5-1184)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-1184
BOB-controles - Gewesten - Provincies - Verschillen (5-8139)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8139
Basisfactuur telecommunicatiediensten - Vervaldatum - Opzeggingskosten - Transparantie (5-2483)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2483
Begraafplaats - Vandalisme - Grafschennis - Klachten - Vervolgingen - Straffen - Beveiliging (5-10110)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10110
Beheerscontract 2008-2012 NMBS-Holding - stationsgebouwen - Gebruik door culturele of socio-culturele verenigingen (5-93)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-93
Belastingvermindering - Woning - Beveiliging - Inbraak en brand (5-1044)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1044
Belastingvermindering - Woning - Beveiliging - Inbraak en brand (5-4042)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4042
Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid - Fietsers - Ongevallen - Overzicht (5-9468)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9468
Belgische vervoersmaatschappijen - Invoeren van een gemeenschappelijk vervoerbewijs - Recht op privacy (5-2178)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2178
Belgische vervoersmaatschappijen - Invoeren van een gemeenschappelijk vervoerbewijs - Recht op privacy (5-3946)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3946
Belgocontrol (Aanzuivering van de financiŽn - Herstructurering en andere maatregelen) (5-702)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-78
p. 32-33 5-78 p. 32-33 (PDF)
Belgocontrol - Wilde staking - Oorzaken en maatregelen - Minimale dienstverlening (5-223)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-223
Belgocontrol - Wilde staking - Oorzaken en maatregelen - Minimale dienstverlening (5-224)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-224
Belgocontrol - Wilde staking - Oorzaken en maatregelen - Minimale dienstverlening (5-4029)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4029
Beperking van het aantal mondelinge vragen door het Bureau van de Senaat      
  5-23
p. 29 5-23 p. 29 (PDF)
Bescherming van het privťleven - Inbreuken - Vervolgingen - Cijfergegevens (5-853)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-853
Bescherming van het privťleven - Inbreuken - Vervolgingen - Cijfergegevens (5-854)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-854
Bescherming van het privťleven - Inbreuken - Vervolgingen - Cijfergegevens (5-855)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-855
Bescherming van persoonsgegevens voor rechtspersonen - Raad van Europa - Conventie 108 en richtlijn 95/46/EG - Herziening (5-2709)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2709
Bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - Wet van 21 februari 2010 - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluit (5-9167)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9167
Bezit van vuurwapens - Eventueel misbruik door politiemensen - Centraal Wapenregister - Beperking van de toegang (5-4012)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4012
Bezit van vuurwapens - Eventueel misbruik door politiemensen - Centraal Wapenregister - Beperking van de toegang (5-516)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-516
Bezit van vuurwapens - Eventueel misbruik door politiemensen - Centraal Wapenregister - Beperking van de toegang (5-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-517
Bijzondere veldwachters - Geregistreerde overtredingen - Inbeslagnames - Aanhoudingen (5-1586)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1586
Bijzondere veldwachters - Geregistreerde overtredingen - Inbeslagnames - Aanhoudingen (5-691)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-691
Biometrisch paspoort - Opslag vingerafdrukken in een overheidsdatabase (5-2231)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2231
Bpost - Sluiting van postkantoren - Oprichting van postpunten - Contracten met warenhuisketens (5-861)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-861
Brandweer - Vrijwilligers en beroepsbrandweerlieden - Verschillende pensioenleeftijden (5-1638)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1638
Brandweerlieden - Overtredingen - Op weg naar kazerne - Vervolgingsbeleid (5-5310)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5310
Bromfietsen - Verkeersongevallen - Verhoogd risico voor opgedreven bromfietsen (5-2592)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2592
Brussel - Spoorwegpolitie - Gebrek aan personeel - Gebrek aan een centrale locatie - Discriminatie tussen de leden van de lokale en de federale politie (5-244)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-244
Buitenlandse bestuurders - Verkeersovertredingen - Identificatie - Parkeerovertredingen (5-9356)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9356
Buitenlandse rijbewijzen - Controle van de echtheid - Valse rijbewijzen - Stand van zaken (5-7528)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7528
CHEOPS - Communicatie met openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) (5-4018)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4018
CHEOPS - Communicatie met openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) (5-864)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-864
Cambodja - Wetsvoorstel - Niet-gouvernementele organisaties - Beperking toegang tot het land - Gevolgen (5-3227)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-3227
Camerabewaking - Recht op veiligheid - Recht op privacy (5-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2283
Camerabewaking - Recht op veiligheid - Recht op privacy (5-2284)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2284
Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring - COIV - In beslag genomen bezittingen - Wanbeheer - "Fin Shop" (5-4339)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4339
Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring - COIV - In beslag genomen bezittingen - Wanbeheer - "Fin Shop" (5-4340)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4340
CommerciŽle nummerplaten - Wederrechtelijk gebruik - Controles, aantallen en sancties (5-2527)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2527
CommerciŽle nummerplaten - Wederrechtelijk gebruik - Controles, aantallen en sancties (5-2528)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2528
Controleambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit - Controles op zwaar vervoer - Regionalisering van een aantal verkeersregels (5-10302)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10302
Criminaliteit - Confiscatie bezittingen in het buitenland - Buitenlandse rekeningen - Wetsontwerp - Cijfers - Stand van zaken (5-4500)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4500
Criminaliteit - Confiscatie bezittingen in het buitenland (5-182)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-182
Criminaliteit gepleegd door etnische minderheden - Onderzoek - Registratie (5-2738)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2738
DIMONA-personeelslijsten - Opvragen van gegevens bij de sociale inspectiediensten - Rechtstreekse toegang voor politiediensten (5-2098)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2098
De ANPR-camera's (Wettelijk kader voor de camera's die nummerplaten herkennen) (5-1021)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-105
p. 14-15 5-105 p. 14-15 (PDF)
De bestrijding van autocriminaliteit (Fraude met boorddocumenten - Aanpassing van het inschrijvingsbewijs) (5-601)      
  Vraag om uitleg van de heer Guido De Padt aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-49 COM
p. 9-11 5-49 COM p. 9-11 (PDF)
De bewijswaarde van een youtubefilmpje bij een overtreding (5-280)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-34
p. 20-21 5-34 p. 20-21 (PDF)
De bijzitters van de stembureaus (Vrijstelling van een nieuwe aanwijzing voor een functie als voorzitter of bijzitter in een stem- of stemopnemingsbureau - Zie ook doc. 5-943) (5-1388)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-146
p. 41-42 5-146 p. 41-42 (PDF)
De buitenlandse overtreders op onze wegen (Identificatie van Nederlandse voertuigen - Bilateraal akkoord - EU-richtlijn) (5-515)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-57
p. 11-14 5-57 p. 11-14 (PDF)
De controle op automobilisten die wegens medische redenen niet meer met de auto mogen rijden (5-612)      
  Vraag om uitleg van de heer Guido De Padt aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-53 COM
p. 17-20 5-53 COM p. 17-20 (PDF)
De controles van de lokale besturen door de belastingdiensten (Roerende voorheffing op sommige gemeentelijke inkomsten) (5-831)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-90
p. 20-22 5-90 p. 20-22 (PDF)
De dringende medische hulp geleverd door brandweerkorpsen (Financiering door de gemeenten - Diensten 100 - Vrijwillige brandweerlieden) (5-1212)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-129
p. 22-23 5-129 p. 22-23 (PDF)
De efficiŽntieverhogende maatregelen in de kadernota Verkeersveiligheid (Gebruiksvriendelijke ademtoestellen - Machtiging politiemensen om drugscontroles uit te voeren - Uniform vervolgingsbeleid - Administratieve afhandeling verkeersovertredingen) (5-125)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-21
p. 28-31 5-21 p. 28-31 (PDF)
De evaluatie van het protocol over de uitoefening van het stakingsrecht binnen de NMBS-Groep (Wilde stakingen) (5-544)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-59
p. 25-26 5-59 p. 25-26 (PDF)
De financiŽle situatie van de NMBS (5-162)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-23
p. 28-32 5-23 p. 28-32 (PDF)
De gebrekkige dienstverlening van de NMBS ter gelegenheid van het recente winteroffensief (5-904)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-95
p. 29-31 5-95 p. 29-31 (PDF)
De geplande sluiting van stations (5-263)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-30
p. 22-25 5-30 p. 22-25 (PDF)
De hervorming van de algemene nationale gegevensbank (5-3619)      
  Vraag om uitleg van de heer Guido De Padt aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-238 COM
p. 7-8 5-238 COM p. 7-8 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid (Hervorming van de brandweer - Hulpverleningszones - Financiering) (5-749)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-83
p. 18-20 5-83 p. 18-20 (PDF)
De kwaliteit van het internationaal paspoort (Productiefout - Geldigheidsduur) (5-405)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 13-14 5-47 p. 13-14 (PDF)
De opmerkingen van het Rekenhof betreffende de NMBS (en de overheidsopdrachten) (5-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Guido De Padt aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 6-9 5-60 COM p. 6-9 (PDF)
De overheveling van sommige politietaken naar de bewakingssector (om politiecapaciteit vrij te maken - Facturering van politietaken) (5-608)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-63
p. 32-33 5-63 p. 32-33 (PDF)
De registratie van etniciteit door de politie (in het kader van een goed anticriminaliteits- en integratiebeleid - Onverantwoorde vrijlating van twee dievegges, zigeuners) (5-226)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-28
p. 33-34 5-28 p. 33-34 (PDF)
De snelheidshandhaving en de onbemande camera's (Meetellen van niet-gecontroleerde voertuigen in de cijfers wanneer de filmrol vol is) (5-426)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-48
p. 24-25 5-48 p. 24-25 (PDF)
De stakingsaanzegging van de metropolitie in Brussel (Personeelstekort - Problemen met infrastructuur en communicatie) (5-293)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-35
p. 26-30 5-35 p. 26-30 (PDF)
De stiptheid van de treinen (Afschaffing van sommige piekuurtreinen) (5-89)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-19
p. 26-30 5-19 p. 26-30 (PDF)
De termijnen voor de behandeling van dossiers door het Rampenfonds (5-2662)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2662
De termijnen voor de behandeling van dossiers door het Rampenfonds (Achterstand in de behandeling van de dossiers over de overstromingen van november 2010 en januari 2011) (5-122)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-21
p. 35-37 5-21 p. 35-37 (PDF)
De treinramp in Wetteren (Inbeslagname van de bloedstalen die bij de omwonenden werden genomen - Niet-communicatie over een eventuele intoxicatie) (5-989)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-102
p. 27-28 5-102 p. 27-28 (PDF)
De twintig aanbevelingen van de Federale Commissie van de Verkeersveiligheid (Bijkomende financiering - Twijfels over de implementatie) (5-137)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-22
p. 29-31 5-22 p. 29-31 (PDF)
De uitbesteding van politietaken (naar de privť-sector - Uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeenschapswachten) (5-1168)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister van minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-123
p. 23-25 5-123 p. 23-25 (PDF)
De verhoging van de snelheidslimieten (op snelwegen - Aantal ongevallen en overtredingen) (5-616)      
  Vraag om uitleg van de heer Guido De Padt aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-53 COM
p. 20-21 5-53 COM p. 20-21 (PDF)
De werkgelegenheid van 2000 tot 3000 gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra (Nieuwe regelgeving waardoor een aantal verzorgenden niet erkend worden - Bijscholing) (5-581)      
  Vraag om uitleg van de heer Guido De Padt aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 9-11 5-50 COM p. 9-11 (PDF)
Denderleeuw - Stationsparking - Aantal in- en uitritten (5-6173)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6173
Dienst 100 - Brandweerkorpsen - Nutteloze ritten - Facturatie van de rit - Gemeentelijke retributie (5-9970)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9970
Dierenmishandeling - Inspectie dierenwelzijn - Meldingen - Processen-verbaal - Gevolgen - Stand van zaken (5-11125)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11125
Digitale kloof - Opleiding van gebruikers - Computerparken (5-1148)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1148
Digitale kloof - Opleiding van gebruikers - Computerparken (5-128)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-128
Dokters van de Wereld - Gezondheidszorg voor kwetsbare mensen - Asielzoekers - Personen zonder vaste verblijfplaats - Recht op zorg - Communicatie - Documenten - Vereenvoudiging (5-10791)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10791
Dokters van de Wereld - Gezondheidszorg voor kwetsbare mensen - Asielzoekers - Personen zonder vaste verblijfplaats - Recht op zorg - Communicatie - Documenten - Vereenvoudiging (5-8719)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8719
Douane en accijnzen - Werking - Controle ("PLDA ICT-systeem") (5-1855)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1855
Draadloze communicatieapparatuur - Straling - Gevaar voor de gezondheid - Maatregelen (5-1048)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1048
Draadloze communicatieapparatuur - Straling - Gevaar voor de gezondheid - Maatregelen (5-1049)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-1049
Draadloze communicatieapparatuur - Straling - Gevaar voor de gezondheid - Maatregelen (5-1050)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1050
Draadloze communicatieapparatuur - Straling - Gevaar voor de gezondheid - Maatregelen (5-4026)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4026
Draadloze communicatieapparatuur - Straling - Gevaar voor de gezondheid - Maatregelen (5-4055)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4055
Dringende geneeskundige hulpverlening - Niet-dringend ziekenvervoer - Ambulancediensten - Stand van zaken - FinanciŽle situatie (5-10548)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10548
Drones - CommerciŽle gebruik - Wetgeving - Koninklijk besluit - Beperkingen - Sectorvereniging van de onbemande luchtvaart (5-11179)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-11179
Drugscontroles - Scholen - Cijfergegevens - Begeleiding - Urinetests - Gevolgen (5-7924)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7924
Drugsgebruik - Stilstaande treinen - Risico's - Controles - Maatregelen (5-6178)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6178
Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen (5-4040)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4040
Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen (5-4041)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4041
Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen (5-5359)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5359
Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen (5-5360)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5360
Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen (5-578)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-578
Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen (5-619)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-619
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Guido De Padt, gecoŲpteerd senator
5-3
p. 5 5-3 p. 5 (PDF)
Eerste hulp bij ongevallen - Opleidingen - Bewustmakingscampagnes (5-8561)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8561
Elektriciteitscabines - Sabotage - Bewaking - Veiligheid - Sibelga - Stand van zaken (5-7844)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7844
Elektrisch aangedreven voertuig - inschrijving - homologatie door Dienst Inschrijving Voertuigen (5-97)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-97
Elektrische voertuigen - Fiscale gunstmaatregelen - Bedragen - Vervanging door een onmiddellijke premie (5-1366)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1366
Elektrische voertuigen - Fiscale gunstmaatregelen - Bedragen - Vervanging door een onmiddellijke premie (5-1367)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 5-1367
Elektrische voertuigen - Geluidloosheid - Massa en boordspanning - Verkeersveiligheid (5-2741)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2741
Elektronische geboorteaangifte - eBirth - Toepassing - Evaluatie (5-159)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-159
Elektronische geboorteaangifte - eBirth - Toepassing - Evaluatie (5-160)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-160
EnquÍte naar de arbeidskrachten - Verplichte deelname - Kosten - Beleidsinitiatieven (5-693)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-693
EpilepsiepatiŽnten - Inlevering van het rijbewijs - Ongevallen - Openbaar vervoer - Nationale databank van epilepsiepatiŽnten (5-11204)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-11204
Europees energiediversificatiebeleid - Afhankelijkheid van Russisch gas - Nieuwe pijpleidingen - Internationaal overleg (5-2354)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2354
Europees energiediversificatiebeleid - Afhankelijkheid van Russisch gas - Nieuwe pijpleidingen - Internationaal overleg (5-2355)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2355
Europees energiediversificatiebeleid - Afhankelijkheid van Russisch gas - Nieuwe pijpleidingen - Internationaal overleg (5-4043)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4043
Europese databanken SIS, VIS, Eurodac - Function creep - Bescherming van het privťleven (5-2310)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2310
Europese databanken SIS, VIS, Eurodac - Function creep - Bescherming van het privťleven (5-2311)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2311
Falend migratiebeleid - Impact op justitie - Gerechtelijke hervorming - Arrondissementen (5-3828)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3828
Falend migratiebeleid - Impact op justitie - Gerechtelijke hervorming - Arrondissementen (5-4023)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4023
Falend migratiebeleid - Impact op sociale zekerheid - Wederkerigheid - Sociale fraude - geÔntegreerde aanpak - Controles (5-3805)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3805
Falend migratiebeleid - Impact op sociale zekerheid - Wederkerigheid - Sociale fraude - geÔntegreerde aanpak - Controles (5-4060)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4060
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Contractuele consulaire agenten - Aantallen - Lokaal personeel (5-328)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-328
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Kantoren van Geraardsbergen - Verhuis van bepaalde diensten (5-323)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-323
Federale Politie - ANPR-camera's - Activatie - Steun aan de lokale politiezones (5-9279)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9279
Federale verkiezingen van juni 2010 - Kiezers die in het buitenland verbleven - Aantallen - Volmachten (5-127)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-127
Feestvuurwerk - Aanvragen - Processen-verbaal - Verwondingen - Klachten (5-10149)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10149
Fibromyalgie - Diagnose - Erkenning - Terugbetaling (5-9389)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9389
Fietsbel - Wielertoeristen - Controles - Overtredingen - Gedoogbeleid - Fietstap (5-9572)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9572
Fietsendiefstallen - Overzicht - Controles - Stations (5-10857)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10857
Fietsers - Zichtbaarheid - Veiligheid - Fietsverlichting - Fluokledij en -accessoires (5-9033)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9033
Flitspalen - EfficiŽntie - Werklast - Foutenmarge door de kleuren van de nummerplaten (5-157)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-157
Flitspalen - EfficiŽntie - Werklast - Foutenmarge door de kleuren van de nummerplaten (5-158)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-158
Fonds voor de medische ongevallen - Vergoedingsaanvragen - Personeel - Verhouding Franstalige en Nederlandstalige aanvragen (5-8677)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8677
Fraude met maatschappelijke zetels - Fictieve adressen van vennootschappen - Maatregelen - Vervolgingen - Schrappingen - Kruispuntbank van Ondernemingen - Belgisch Staatsblad (5-8560)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8560
Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen (5-2158)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2158
Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen (5-3977)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3977
Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen (5-1045)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1045
Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen (5-1046)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1046
Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen (5-1047)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1047
Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen (5-3996)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3996
Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen (5-4054)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4054
Geboortebos - Gemeentebesturen - Raadpleging van de bevolkingsregisters - Privacy-wet (5-11231)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11231
Gebruik openbaar vervoer - niet-betaling reiskosten door leefloongerechtigden - boete (5-3949)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3949
Gebruik openbaar vervoer - niet-betaling reiskosten door leefloongerechtigden - boete (5-95)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-95
Gebruik openbaar vervoer - niet-betaling reiskosten door leefloongerechtigden - boete (5-96)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-96
Gebruik van een gsm achter het stuur - Inbreuken - Aantallen - Bestraffing - Maatregelen (5-10721)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10721
Gebruik van een gsm achter het stuur - Processen-verbaal - Ongevallen - Straffen (5-9971)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9971
Gebruik van een gsm achter het stuur - Processen-verbaal - Ongevallen - Straffen (5-9972)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9972
Gedetineerden - Betaling van sociale-uitkeringen - Stand van zaken (5-11168)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11168
Gemeenschapswacht - Gemachtigde opzichters - Opleiding (5-3484)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3484
Gemeenschapswacht - Gemachtigde opzichters - Opleiding (5-3982)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3982
Gemeentelijke administratieve sancties - Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - Uitvoeringsbesluiten - Koninklijke besluiten - Kalender (5-9984)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9984
Gemeentelijke administratieve sancties - Jongeren - Verlaging leeftijd - Cijfers (5-5456)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5456
Gemeentelijke taksen - Openbare veiligheid - Wielerwedstrijden - Voetbalwedstrijden - Politie-inzet (5-11190)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11190
Gemeentelijke taksen - Openbare veiligheid - Wielerwedstrijden - Voetbalwedstrijden - Politie-inzet (5-11191)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11191
Gemeenten - FinanciŽle situatie - Inkohiering - Aanvullende belastingen - Roerende inkomsten - Intrestverlies - Voorschottensysteem (5-10412)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10412
Genaderecht - Genadeverzoeken - Aantallen - Toekenningen (5-140)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-140
Genetisch gemodificeerde aardappelen - Veldproeftest - Vernieling - Vrijheid van wetenschappelijk onderzoek (5-2596)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2596
Geraardsbergen - Zottegem - Stationsbuurt - Pendelaars - Parkeerprobleem (5-5938)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5938
Gerechtsdeurwaarders - Politie - Bijstand - Oneigenlijke politietaken - Kaderprotocol - Evaluatie (5-3325)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3325
Gerechtsdeurwaarders - Politie - Bijstand - Oneigenlijke politietaken - Kaderprotocol - Evaluatie (5-3980)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3980
Gerechtspersoneel - Mobiliteit - Mutatie - Koninklijk besluit (5-6356)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6356
Geschorste werklozen - Afloop van de schorsingsperiode - Vereffening van de werkloosheidsvergoedingen - Leesbaarheid van de toelaatbaarheidscode (5-201)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-201
Gestolen voertuigen - Aantallen - Invoering van het tweeledige inschrijvingsbewijs (5-3973)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3973
Gestolen voertuigen - Aantallen - Invoering van het tweeledige inschrijvingsbewijs (5-813)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-813
Gestolen voertuigen - Aantallen - Invoering van het tweeledige inschrijvingsbewijs (5-814)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-814
Gestolen voorwerpen - Aangiftes - Teruggave van gestolen eigendom aan eigenaars - Communicatie - Openbare verkoop - Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (5-8025)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8025
Gevangenissen - Personeel - Onmogelijkheid om verlofdagen op te nemen - AbsenteÔsme (5-1377)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1377
Gevangenissen - Personeel - Onmogelijkheid om verlofdagen op te nemen - AbsenteÔsme (5-3997)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3997
Gewapende overvallen - Vluchtpogingen naar het buitenland - Aantallen en evolutie - Maatregelen (5-218)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-218
Geweld en agressie - Nachtclubs - Discotheken - Verplichtingen inzake veiligheid (5-7845)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7845
Gezinshereniging - Europese Commissie - Omzetting richtlijn - Evaluatie (5-5457)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5457
GeÔntegreerde politie - Medische minimumnormen en uitsluitingscriteria - Diabetes mellitus - Uitsluitingen (5-1788)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1788
Graafwerken - Gaslekken - Maatregelen (5-217)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-217
Graafwerken - Gaslekken - Maatregelen (5-3972)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3972
Graffiti - Vandalisme - Bestraffing - Kostprijs van de verwijdering - Preventie (5-9073)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9073
Herstructurering van bpost - Operationele platforms - Stand van zaken - Locatie (5-219)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-219
Het invoeren van een minimale dienstverlening door de NMBS tijdens stakingsperioden (5-44)      
  Vraag om uitleg van de heer Guido De Padt aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 51-54 5-5 p. 51-54 (PDF)
Het drankspelletje Neknomination (Overdadig drankgebruik door jongeren - Verkoopverbod - Controle van winkels - Inbeslagname van de gekochte drank - Boetes - Zie ook schriftelijke vraag 5-11158) (5-1335)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-141
p. 10-11 5-141 p. 10-11 (PDF)
Het gebruik van drones en de privacy (o.a. buitenlandse vastgoedmakelaar) (5-1319)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-140
p. 24-26 5-140 p. 24-26 (PDF)
Het herstelplan van de NMBS (Schrapping van treinen en haltes - Besparingen in de onderhoudsateliers - Facturen van Infrabel en Electrabel) (5-201)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-26
p. 5-8 5-26 p. 5-8 (PDF)
Het intrekken van de Salduzdotatie (voor de politie) (5-624)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-69
p. 25-27 5-69 p. 25-27 (PDF)
Het langer werken voor vrijwillige brandweerlieden (Verplichte pensionering op 60 jaar - KB) (5-570)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-61
p. 18-20 5-61 p. 18-20 (PDF)
Het negatief advies van de Privacycommissie over de gemeentelijke administratieve sancties (Lacunes in de wet) (5-877)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-93
p. 25-26 5-93 p. 25-26 (PDF)
Het noodplan voor de Belgische luchtvaartsector (5-736)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-82
p. 30-31 5-82 p. 30-31 (PDF)
Het stijgend aantal bejaarde asielzoekers (die naar BelgiŽ komen in het kader van de gezinshereniging en een leefloon aanvragen - Inkomensgarantie voor ouderen [IGO]) (5-77)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-17
p. 10-11 5-17 p. 10-11 (PDF)
Het uitwijzen van een illegale crimineel (over het feit dat senator Fatiha SaÔdi de uitwijzing van een illegale crimineel zou hebben verhinderd - Uitwijzingsbeleid - Uitvoering van de bilaterale akkoorden met Marokko - Strafuitvoering - Terugsturen van Marokkaanse criminelen naar hun thuisland) (5-484)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-55
p. 7-10 5-55 p. 7-10 (PDF)
Het vereiste mimimumaantal verpleegkundigen in rustoorden (Tekort aan verplegend personeel) (5-45)      
  Vraag om uitleg van de heer Guido De Padt aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 13-15 5-4 COM p. 13-15 (PDF)
Honden - Handel - Illegale hondentransporten - Vervalste paspoorten en bewijzen van inentingen - Inbreuken - Straffen - Klachten - Maatregelen (5-10996)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10996
Horeca - HygiŽne - Controles (5-2920)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2920
Huishoudelijk en intrafamiliaal geweld - Politionele aangiften en acties - Veroordelingen (5-7697)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7697
Huishoudelijk en intrafamiliaal geweld - Politionele aangiften en acties - Veroordelingen (5-7698)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7698
Hulpdiensten - Rijopleidingen - Verkeersongevallen (5-8481)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8481
Hulpdiensten - Rijopleidingen - Verkeersongevallen (5-8482)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8482
Huurwaarborg - Garanties geboden door de banken - Weigeringen - Hulp van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Kwaliteitsgaranties van de gehuurde woning (5-1778)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1778
ICT-bedrijven - Software - Export - Repressieve overheden - Mensenrechtenschendingen - Controle (5-3747)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3747
ICT-bedrijven - Software - Export - Repressieve overheden - Mensenrechtenschendingen - Controle (5-4047)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4047
Inbraken - Camera's met nummerplaatherkenning (5-8220)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8220
Inbraken - Zone-overschrijdende werking van de politiediensten (5-8219)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8219
Intelligente transportsystemen - Veiligheid - Resultaten - Projecten - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Gordeldracht (5-3568)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3568
Intelligente transportsystemen - Veiligheid - Resultaten - Projecten - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Gordeldracht (5-4034)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4034
Internationaal paspoort - Kwaliteit - Volume - Geldigheidsduur - Langdurige visa (5-3326)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3326
Internationaal paspoort - Kwaliteit - Volume - Geldigheidsduur - Langdurige visa (5-4044)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4044
Internationale paspoorten - Pasfoto's genomen door het gemeentepersoneel - Digitaal platform (5-2285)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2285
Internet - Oplichting - Inbreuken op de privacy - Ongeoorloofde reclame (5-190)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-190
Internet - Oplichting - Inbreuken op de privacy - Ongeoorloofde reclame (5-191)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-191
Internet - Oplichting - Inbreuken op de privacy - Ongeoorloofde reclame (5-3994)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3994
Internetaanbieders - Wettelijke verplichtingen - Aangiftes van auteursrechtelijke inbreuken (5-7453)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7453
Interventietermijnen - Noodoproepen - Noodcentrales - Project 112 - Cijfers - Stand van zaken - 100, 101 en 112 (5-3636)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3636
Interventietermijnen - Noodoproepen - Noodcentrales - Project 112 - Cijfers - Stand van zaken - 100, 101 en 112 (5-3988)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3988
Ioniserende straling van medische oorsprong - Hoeveelheden - Vermindering (5-216)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-216
Jonge Afrikaanse voetballers - Voetbalbeloftes - Spelermakelaars - Cijfergegevens - Terugkeer (5-8107)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8107
Jongeren - Pestgedrag - Klachten - Opvang - Preventie - Straffen (5-11145)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11145
Jongeren - Pestgedrag - Klachten - Opvang - Preventie - Straffen (5-11146)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11146
Jongerenfuiven - Geweld - Overmatig alcoholgebruik - Bezit of gebruik van drugs (5-383)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-383
Juweliers - Overvallen - Gevolgen - Daders - Buit - Bewakings- en alarmmateriaal (5-11147)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11147
Juweliers - Overvallen - Gevolgen - Daders - Buit - Bewakings- en alarmmateriaal (5-11148)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11148
Kerken - Inbraken - Andere misdrijven - Overzicht (5-9785)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9785
Kilometertellers - Vervalsingen - Cijfergegevens - Maatregelen (5-866)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-866
Kilometertellers - Vervalsingen - Cijfergegevens - Maatregelen (5-867)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-867
Kilometertellers van personenwagens - Vervalsingen - Aantallen - Maatregelen (5-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-326
Kilometertellers van personenwagens - Vervalsingen - Aantallen - Maatregelen (5-327)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-327
Kindermishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-4013)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4013
Kindermishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-675)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-675
Kindermishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-676)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-676
Kindermishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-677)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-677
Kindermishandeling - Aantallen en gevolgen - Vervolgingen en veroordelingen - Protocol kindermishandeling (5-1748)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1748
Kindermishandeling - Aantallen en gevolgen - Vervolgingen en veroordelingen - Protocol kindermishandeling (5-3999)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3999
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Stopzetting van gratis waterbedeling - Zonnewering (5-2740)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2740
Koninklijke besluiten - Uitvoeringsbesluiten - Overzicht - Maatregelen (5-9382)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-9382
Land- en bosbouwvoertuigen - Verkeersongevallen - Cijfers - Oorzaken - Aantal verkeersovertredingen - Europese wetgeving - Vereenvoudiging (5-3075)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3075
Land- en bosbouwvoertuigen - Verkeersongevallen - Cijfers - Oorzaken - Aantal verkeersovertredingen - Europese wetgeving - Vereenvoudiging (5-4033)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4033
Leegstaande panden en gebouwen in eigendom van de federale overheid - Stand van zaken - Plannen (5-9278)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9278
Lifters - Slachtoffers van een misdrijf - Overtredingen (5-2808)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2808
Lifters - Slachtoffers van een misdrijf - Overtredingen (5-2809)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2809
Lokale besturen - Fiscale controles - Roerende voorheffing - Cijfergegevens - Impact op federale begroting (5-8108)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8108
Loslopende dieren - Politie-interventies - Samenwerkingen - Boetes - Stand van zaken (5-8320)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8320
Luchthaven van Zaventem - Veiligheid - Private veiligheidsagenten - Controles op naleving van de wetgeving - Identificatiekaarten - CoŲrdinatie (5-8716)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8716
Maatregel Sociale Inschakelingseconomie - Aantal werkgevers - Aantal begunstigden (5-200)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-200
Maatschappelijke integratie - Leefloon - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Sociaal onderzoek naar de in buitenland gelegen bestaansmiddelen (5-3050)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3050
Maatschappelijke integratie - Leefloon - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Sociaal onderzoek naar de in buitenland gelegen bestaansmiddelen (5-4072)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-4072
Markten - Marktkramers - Inspecties - Controles - Resultaten - Overzicht (5-9965)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9965
Markten - Marktkramers - Inspecties - Controles - Resultaten - Overzicht (5-9966)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9966
Markten - Marktkramers - Inspecties - Controles - Resultaten - Overzicht (5-9967)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9967
Mede-eigendom - Notulen met de beslissingen van de algemene vergadering - Opname van de namen van de aanwezige eigenaars of lasthebbers (5-259)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-259
Medische rijongeschiktheid - Kruispuntbank Rijbewijzen - Controle inlevering rijbewijs - Ongevallen - Beoordelingen (5-3228)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3228
Medische rijongeschiktheid - Ongevallen - Veroordelingen (5-3846)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3846
Medische rijongeschiktheid - Ongevallen - Veroordelingen (5-4025)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4025
Meervoudige Chemische Sensitiviteit (MCS) - Lichamelijke aandoening - Erkenning (5-153)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-153
Mensenhandel - Mensensmokkel - Gebrek aan gecentraliseerde datacollectie - Oprichting Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel (IAMM) (5-2772)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2772
Mensenhandel - Mensensmokkel - Gebrek aan gecentraliseerde datacollectie - Oprichting Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel (IAMM) (5-2773)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2773
Mensenhandel - Mensensmokkel - Gebrek aan gecentraliseerde datacollectie - Oprichting Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel (IAMM) (5-4003)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4003
Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - GeÔntegreerde aanpak - Betrekking lokale besturen (5-3775)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3775
Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - GeÔntegreerde aanpak - Betrekking lokale besturen (5-3990)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3990
Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Inschrijving als zelfstandige (5-3756)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3756
Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Inschrijving als zelfstandige (5-3757)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3757
Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Inschrijving als zelfstandige (5-4038)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4038
Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Inschrijving als zelfstandige (5-4071)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4071
Methadon - Voorschriften - Zwarte markt (5-189)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-189
Methadonregistratie - Instituut van farmaco-epidemiologie van BelgiŽ - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Databank - Nationale Registratie van substitutie behandelingen - Verzameling gegevens - Publicatieverbod (5-3567)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3567
Methadonregistratie - Instituut van farmaco-epidemiologie van BelgiŽ - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Databank - Nationale Registratie van substitutie behandelingen - Verzameling gegevens - Publicatieverbod (5-4058)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4058
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-3057)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3057
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-3058)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3058
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-3059)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3059
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-3060)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3060
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-3061)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3061
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-3062)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3062
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-3063)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3063
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-3064)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-3064
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-3065)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3065
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-4006)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4006
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-4056)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4056
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-4061)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4061
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-4070)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4070
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-4074)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4074
Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving (5-10289)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10289
Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving (5-10290)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10290
Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving (5-10512)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10512
Migratiedebat - Informatiestroming - Privacy - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (5-3845)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3845
Migratiedebat - Informatiestroming - Privacy - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (5-4024)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4024
Minderjarigen - Alcoholgebruik - Controles (5-7795)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7795
Misdrijven onder invloed van drugs - Aantallen - Aard (5-1585)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1585
Misdrijven onder invloed van drugs - Aantallen - Aard (5-617)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-617
Motorfietsen - Verkeersongevallen - Maatregelen (5-2593)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2593
Motorrijders - Veiligheid - Evolutie - Campagnes (5-8413)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8413
Motorrijders - Gebruik van motor- en helmcamera's - Verbod (5-2737)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-2737
Motorrijders - Gebruik van motor- en helmcamera's - Verbod (5-4031)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4031
Motorvoertuigen - Verzekeringsplicht - Keuringsplicht - Actieplan - Stand van zaken (5-10413)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10413
Motorvoertuigen - Verzekeringsplicht - Keuringsplicht - Actieplan - Stand van zaken (5-10414)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10414
NMBS - Loonkosten, pensioenleeftijd en extralegale voordelen - Vergelijking met andere landen in de Europese Unie (5-161)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-161
NMBS - Loonkosten, pensioenleeftijd en extralegale voordelen - Vergelijking met andere landen in de Europese Unie (5-3939)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3939
NMBS - Meenemen van een fiets op de trein - Aantallen - Plooifietsen (5-1693)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1693
NMBS - Meenemen van een fiets op de trein - Aantallen - Plooifietsen (5-1826)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1826
NMBS - Meenemen van een fiets op de trein - Aantallen - Plooifietsen (5-3945)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3945
NMBS - Overwegen - Ongevallen - Zelfdodingen (5-3955)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3955
NMBS - Overwegen - Ongevallen - Zelfdodingen (5-668)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-668
NMBS - Personeel - Schorsing in de bediening (5-178)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-178
NMBS - Personeel - Schorsing in de bediening (5-3941)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3941
NMBS - Renovatie van stations - Kostprijs - Resultaten (5-2921)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2921
NMBS - Renovatie van stations - Kostprijs - Resultaten (5-3963)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3963
NMBS - Wilde stakingen (5-166)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-166
NMBS - Wilde stakingen (5-3940)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-3940
Nachtwinkels - Voedselcontroles - Stand van zaken (5-9332)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9332
Namaakproducten - Taskforce Namaak - Inbeslagnames - Boetes - Vernietigingen (5-8720)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8720
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afgeschafte treinen - Verstrekken van correcte informatie (5-1010)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1010
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afgeschafte treinen - Verstrekken van correcte informatie (5-3942)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3942
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Consultancy-opdrachten - Aantallen en prijs - Meerwaarde (5-1735)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1735
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Elektronische treinbiljetten - Aflevering op de elektronische identiteitskaart - Technische problemen (5-2739)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2739
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Elektronische treinbiljetten - Aflevering op de elektronische identiteitskaart - Technische problemen (5-3960)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3960
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Exploitatiekosten - Externe factoren - Infrastructuurheffing en energiefactuur - Beperking (5-2594)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2594
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Exploitatiekosten - Externe factoren - Infrastructuurheffing en energiefactuur - Beperking (5-3958)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3958
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gebruik van nooddeurhendel - Aantal voorvallen - Installatie van een alarmsysteem (5-2484)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2484
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gebruik van nooddeurhendel - Aantal voorvallen - Installatie van een alarmsysteem (5-3947)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3947
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gesloten loketten - Sluiting van loketten en stations - Beleidsprioriteiten (5-3952)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3952
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gesloten loketten - Sluiting van loketten en stations - Beleidsprioriteiten (5-496)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-496
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Station Geraardsbergen - Parkeerproblematiek (5-3953)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3953
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Station Geraardsbergen - Parkeerproblematiek (5-500)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-500
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnet - Voltooiing - Openbare werken - Stations - Stopplaatsen - Treinstellen - Infrastructuurwerken - Bruggen - Investering (5-3623)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3623
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnet - Voltooiing - Openbare werken - Stations - Stopplaatsen - Treinstellen - Infrastructuurwerken - Bruggen - Investering (5-3968)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-3968
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gratis reizen of reizen tegen verminderde prijs - ReŽle kostprijs - Houdbaarheid van de prijzenpolitiek (5-2488)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2488
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gratis reizen of reizen tegen verminderde prijs - ReŽle kostprijs - Houdbaarheid van de prijzenpolitiek (5-3957)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3957
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Inleggen van een treinverbinding voor personen op lijn 204 in de Gentse haven - Verbetering van het reizigersvervoer (5-2595)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2595
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Inleggen van een treinverbinding voor personen op lijn 204 in de Gentse haven - Verbetering van het reizigersvervoer (5-3959)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3959
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Gent-Geraardsbergen - Renovatie en verbeteringswerken - Inlassen van een bijkomende piekuurtrein (5-258)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-258
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Gent-Geraardsbergen - Renovatie en verbeteringswerken - Inlassen van een bijkomende piekuurtrein (5-3950)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-3950
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rendabiliteit van de stationsloketten - Eventuele sluitingen (5-2487)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2487
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rendabiliteit van de stationsloketten - Eventuele sluitingen (5-3948)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3948
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sluiting van stations en loketten - Aantal keer en redenen - Betaling van een treinrit met ecocheques (5-1040)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1040
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sluiting van stations en loketten - Aantal keer en redenen - Betaling van een treinrit met ecocheques (5-3943)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3943
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Afschaffen van piekuurtreinen - Nut en gevolgen - Alternatieven (5-1777)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1777
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Maatregelen - Evaluatie van het personeel (5-1639)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1639
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Maatregelen - Evaluatie van het personeel (5-3944)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3944
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tariefverlaging voor mensen die in armoede leven - Aantallen - Automatische toekenning (5-260)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-260
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tariefverlaging voor mensen die in armoede leven - Aantallen - Automatische toekenning (5-261)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-261
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tariefverlaging voor mensen die in armoede leven - Aantallen - Automatische toekenning (5-3951)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3951
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Agressie - Imago - Beveiliging - Toegang tot de perrons (5-8717)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8717
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Afstappen op een spoor zonder perron - Infrabel - Gevaar (5-8173)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8173
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Christmas deals - Shopping deals - Internet (5-10858)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10858
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Fietsen - Fietstickets - Plooifietsen - Toelage - Aangepaste treinstellen (5-10362)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10362
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Fietsen - Fietstickets - Plooifietsen Ė Toeslag - Aangepaste treinstellen (5-9973)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9973
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Infrabel - Winterplan - Vastgevroren wissels - Treinaanbod - Stand van zaken (5-8516)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8516
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Internet - Hotspots - Stations - Internetproviders - Beveiliging - Aanbod - Gewestelijk Expresnet (5-3618)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3618
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Internet - Hotspots - Stations - Internetproviders - Beveiliging - Aanbod - Gewestelijk Expresnet (5-3967)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3967
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Ninove - Station en stationsomgeving - Heraanleg - Betrokkenheid (5-5779)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5779
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Rolstoelgebruikers - Aangepaste dienstverlening - 24 uur termijn - Trappenklimmer (5-2851)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2851
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Rolstoelgebruikers - Aangepaste dienstverlening - 24 uur termijn - Trappenklimmer (5-3961)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3961
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Spoorlijn 122 Gent-Geraardsbergen - Infrabel - Modernisatie - Onderhoud (5-9964)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9964
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Station Geraardsbergen - Infrastructuur - Informatie van de reizigers - Informatieschermen - Ombudsdienst - Klachten - Maatregelen (5-11378)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11378
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Telewerk - Stakingsdagen - Reglementering (5-5389)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5389
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinlijn Brussel-Centraal - Geraardsbergen, via Edingen - Overbezetting - Samenstelling - Afschaffing - Klachten - Maatregelen (5-10920)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10920
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinverbinding Koksijde Geraardsbergen - Stiptheid - Afschaffingen - Klachten (5-11383)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11383
Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen - Loketten - Sluiting - Automaten - Loketverrichtingen (5-3229)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3229
Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen - Loketten - Sluiting - Automaten - Loketverrichtingen (5-3964)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3964
Nederland - Politie - Smartphone- en tabletapplicatie - Veiligheidsinformatie (5-3519)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3519
Nederland - Politie - Smartphone- en tabletapplicatie - Veiligheidsinformatie (5-3985)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3985
Nieuwbouw - BTW-maatregel - Faillissement van aannemers (5-2708)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2708
Nieuwe telecomwet - Oproepnummer - Definitie (5-9495)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9495
Nood aan een Instituut voor verkeersongevallenanalyse (5-392)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-392
Nooddiensten - Politie - Stomme oproepen - Stand van zaken - Gevolgen (5-7502)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7502
Nooddiensten - Politie - Stomme oproepen - Stand van zaken - Gevolgen (5-7503)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7503
Noodoproepen - Annulaties - Aantallen - Maatregelen (5-6588)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6588
Nummerplaat - Diefstal - Directie inschrijving van voertuigen - Afleveren van een nieuwe nummerplaat - Doorlooptijd - Procedure (5-11381)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11381
OCMW - Leefloon - Geschorste werklozen (5-177)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-177
OCMW - Opdrachten (5-176)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-176
Omzetting Europese richtlijnen - Deadlines - Notificaties - Schriftelijke aanmaningen - Schadevergoedingen en forfaitaire basisboetes - Implementatiedeficit (5-3730)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3730
Omzetting Europese richtlijnen - Deadlines - Notificaties - Schriftelijke aanmaningen - Schadevergoedingen en forfaitaire basisboetes - Implementatiedeficit (5-3731)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3731
Omzetting Europese richtlijnen - Deadlines - Notificaties - Schriftelijke aanmaningen - Schadevergoedingen en forfaitaire basisboetes - Implementatiedeficit (5-4009)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4009
Omzetting Europese richtlijnen - Deadlines - Notificaties - Schriftelijke aanmaningen - Schadevergoedingen en forfaitaire basisboetes - Implementatiedeficit (5-4048)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4048
Onderdanen van de Europese Unie waarvan het zelfstandigenstatuut werd geschrapt - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn - Steun - Bedragen (5-10617)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10617
Onmiddellijke inningen - Invordering - Parketten - Beleid (5-9063)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9063
Onmiddellijke inningen - Minnelijke schikkingen - Stand van zaken (5-7600)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7600
Onmiddellijke inningen - Minnelijke schikkingen - Stand van zaken (5-7601)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7601
Onrustwekkende verdwijningen - Project politiezone HEKLA (5-179)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-179
Onterecht uitbetaalde vergoedingen bij de politie (Deontologie - Nood aan een functioneel vergoedingssysteem) (5-746)      
  Vraag om uitleg van de heer Guido De Padt aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-62 COM
p. 4-6 5-62 COM p. 4-6 (PDF)
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Schuldbemiddeling - Aantal dossiers - Verbetering van de dienstverlening (5-4011)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4011
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Schuldbemiddeling - Aantal dossiers - Verbetering van de dienstverlening (5-497)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-497
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Schuldbemiddeling - Aantal dossiers - Verbetering van de dienstverlening (5-498)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-498
Openbaar vervoer - Probleemlijnen - Inzetten van bijkomend veiligheidspersoneel - Inzetten van politiemensen (5-3956)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3956
Openbaar vervoer - Probleemlijnen - Inzetten van bijkomend veiligheidspersoneel - Inzetten van politiemensen (5-3974)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3974
Openbaar vervoer - Probleemlijnen - Inzetten van bijkomend veiligheidspersoneel - Inzetten van politiemensen (5-862)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-862
Openbaar vervoer - Probleemlijnen - Inzetten van bijkomend veiligheidspersoneel - Inzetten van politiemensen (5-863)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-863
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Verhoogde Staatstoelage - Criteria voor de steden en gemeenten - Aanpassing (5-203)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-203
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Verhoogde Staatstoelage - Criteria voor de steden en gemeenten - Aanpassing (5-4064)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4064
Openbare en private ziekenhuizen - Financiering - Negatieve exploitatierekeningen en begrotingen - Budget van financiŽle middelen - Personeelskosten - Gemeenten - Woonplaats patiŽnten (5-10511)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10511
Openbare ziekenhuizen - Exploitatietekorten - Rechtsopvolgers - Gemeenten - Laattijdige vaststelling - Billijke regeling (5-5787)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5787
Orgaandonatie - Aantekening van verzet - Uitdrukkelijke toestemming - Registratie (5-1935)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1935
Ouderenmishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-4014)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4014
Ouderenmishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-679)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-679
Ouderenmishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-680)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-680
Ouderenmishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-681)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-681
Ouderlijk gezag - Omgangsrecht - Internationale ontvoeringen (5-4019)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4019
Ouderlijk gezag - Omgangsrecht - Internationale ontvoeringen (5-865)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-865
Oudermishandeling - Aangiftes - Cijfergegevens - Nationaal telefoonnummer - Provinciale werking (5-8863)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8863
Oudermishandeling - Cijfergegevens- Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers (5-4017)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4017
Oudermishandeling - Cijfergegevens- Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers (5-4051)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4051
Oudermishandeling - Cijfergegevens- Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers (5-850)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-850
Oudermishandeling - Cijfergegevens- Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers (5-851)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-851
Oudermishandeling - Cijfergegevens- Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers (5-852)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-852
Ouders van gehandicapten - Parkeerkaart - Echtscheiding (5-3086)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-3086
Overdreven snelheid - Snelheidscontroles - Flitspalen - Flitscontroles - Vermelding - Slachtoffers - Verbod op de mededelingen (5-10556)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10556
Overheid - Dienstencultuur - Overzicht - Klachtenmanagement - Klantencharters - Federaal informatiepunt - Externe communicatie - Middelen (5-8485)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8485
Palliatieve zorg - Sp-diensten - Moratorium - Uitbreiding van de capaciteit (5-1043)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1043
Palliatieve zorg - Sp-diensten - Moratorium - Uitbreiding van de capaciteit (5-4053)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4053
Paramotoren - Reglementering - Stand van zaken - Ongevallen (5-5981)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5981
Paramotoren - Specifieke reglementering - Gegevensbank - Stand van zaken (5-8718)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8718
Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Fraude en misbruik - Aantallen - Sancties - Maatregelen (5-143)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-143
Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Fraude en misbruik - Aantallen - Sancties - Maatregelen (5-144)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-144
Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Fraude en misbruik - Aantallen - Sancties - Maatregelen (5-145)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-145
Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Fraude en misbruik - Aantallen - Sancties - Maatregelen (5-3992)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3992
Parkeervakken - Parkeren buiten de parkeervakken - Boete (5-7992)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7992
Parketten en politiediensten - Werkdruk - Strafklachten - Nieuwe beheermethodes - Resultaten en andere beleidsmogelijkheden (5-687)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-687
Parketten en politiediensten - Werkdruk - Strafklachten - Nieuwe beheermethodes - Resultaten en andere beleidsmogelijkheden (5-688)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-688
Partnergeweld - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-4015)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4015
Partnergeweld - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-684)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-684
Partnergeweld - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-685)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-685
Partnergeweld - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-686)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-686
Partnergeweld - Mannen als slachtoffer - Opvang - Vervolging (5-148)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-148
Partnergeweld - Mannen als slachtoffer - Opvang - Vervolging (5-149)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-149
Partnergeweld - Mannen als slachtoffer - Opvang - Vervolging (5-150)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-150
Paspoorten - Aantallen in 2009 en 2010 - Geldigheidsduur - Biometrisch paspoort (5-1714)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1714
PatiŽnten met bijzondere noden - Mondgezondheidstoestand - Studie - Mobiele tandheelkunde (5-5955)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5955
Pensioenen - Verschillende bestaande stelsels - Uniformisering - Werk na de wettelijke pensioenleeftijd (5-124)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-124
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1242)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1242
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1243)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1243
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1244)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1244
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1245)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1245
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1246)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1246
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1247)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-1247
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1248)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-1248
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1249)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1249
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1250)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1250
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1251)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1251
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1252)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-1252
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1253)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
SV 5-1253
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1254)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1254
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1255)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1255
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1256)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1256
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1257)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1257
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1258)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1258
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1259)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 5-1259
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1260)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1260
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1261)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1261
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1262)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1262
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1263)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1263
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-4027)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4027
Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Verval - Nieuwe kaarten - Duur toekenningsprocedure (5-6237)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6237
Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Verval - Nieuwe kaarten - Duur toekenningsprocedure (5-6238)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6238
Personen met een handicap - Persoonlijk vervoermiddel - Fiscale gunstregeling - btw - Oneigenlijk gebruik - Uitzonderingen - Samenwonende personen met een handicap (5-6245)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6245
Personenwagens - Kilometertellers - Vervalsing (5-141)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-141
Personenwagens - Kilometertellers - Vervalsing (5-142)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-142
Personenwagens - Kilometertellers - Vervalsing (5-3991)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3991
Politie - Alcoholcontroles - Capaciteit - Prioriteit (5-5388)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5388
Politie - Gestolen fietsen en bromfietsen - Claims - Termijn (5-9435)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9435
Politie - Getuigen - Taalgebruik - Recht op vertaling - Tolken - Vertaling van documenten - Stand van zaken (5-6246)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6246
Politie - Openbare weg - Teruggevonden fietsen en bromfietsen - Evolutie (5-11384)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11384
Politie - Personeelsbeleid - Evolutie - Persepolis (5-6063)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6063
Politie - Proces-verbaal van waarschuwing - Problemen (5-2147)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2147
Politie - Proces-verbaal van waarschuwing - Problemen (5-2208)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2208
Politie - Statuut van de aspirant-agenten - Gevolgen voor activiteiten in de private veiligheid (5-194)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-194
Politie - Taser - Gebruik - Klachten - Illegaal gebruik (5-9786)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9786
Politie - Verloningssysteem - Politiestatuut - Hervorming - Premies - Intern onderzoek - Comitť P (5-3738)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3738
Politie - Verloningssysteem - Politiestatuut - Hervorming - Premies - Intern onderzoek - Comitť P (5-3989)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3989
Politieambtenaren - Aansprakelijkheid - Cijfergegevens (5-2146)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2146
Politieambtenaren - Aansprakelijkheid - Cijfergegevens (5-3976)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3976
Politieraad - Verkiezingen - Ongeldigverklaringen - Interpretaties - Stand van zaken - Vereenvoudiging (5-8300)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8300
Postbedeling - Laattijdige bestellingen - Klachtenbehandeling (5-618)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-618
Procedurefouten - Seponeringen - Vrijspraken - Schadevergoedingen - Slachtofferbegeleiding - Regelgeving (5-10244)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10244
Procedurefouten - Seponeringen - Vrijspraken - Schadevergoedingen - Slachtofferbegeleiding - Regelgeving (5-10245)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10245
Quads - Overlast - Aanpassing van de verkeersreglementering - Stand van zaken (5-1838)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1838
Recht op maatschappelijke integratie - Leefloon - Schorsing door zwartwerk - Uitwisselen van informatie tussen openbare centra voor maatschappelijk welzijn (5-379)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-379
Recht op maatschappelijke integratie - Leefloon - Schorsing door zwartwerk - Verzameling en uitwisseling van gegevens (5-375)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-375
Rechtszaken - Ondervragingen - Taalgebruik - Kosten voor tolken en vertalingen (5-2489)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2489
Rechtszaken - Ondervragingen - Taalgebruik - Kosten voor tolken en vertalingen (5-2490)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2490
Rechtszaken - Ondervragingen - Taalgebruik - Kosten voor tolken en vertalingen (5-3979)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3979
Rechtszaken - Ondervragingen - Taalgebruik - Kosten voor tolken en vertalingen (5-4002)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4002
Rijbewijs - Sanctie bij het niet tijdig inleveren - Cijfergegevens - Vervolging (5-8168)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8168
Rijbewijs - Sanctie bij het niet tijdig inleveren - Cijfergegevens - Vervolging (5-8169)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8169
Rijksregister - Opname van het appartementnummer - Instructies - Voorkomen van domiciliefraude (5-1368)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1368
Rijverbod - Politie - Controle - Algemene Nationale Gegevensbank (5-3517)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3517
Rijverbod - Politie - Controle - Algemene Nationale Gegevensbank (5-3983)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3983
Rosetta-plan - Overheidsdiensten - Stand van zaken (5-9246)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9246
Rosetta-plan - Overheidsdiensten - Stand van zaken (5-9862)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9862
Ruimtelijke structuurplannen - Heraanleg van spoorwegovergangen - Infrabel - Investeringen - Geraardsbergen (5-10865)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10865
Rusthuizen - Verhoging van de ligdagprijs (5-175)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-175
Schengenzone - RoemeniŽ - Bulgarije - Toetreding - Grenstoezicht - Recht van vrij verkeer - Europese Commissie - Standpunt BelgiŽ (5-3518)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3518
Schengenzone - RoemeniŽ - Bulgarije - Toetreding - Grenstoezicht - Recht van vrij verkeer - Europese Commissie - Standpunt BelgiŽ (5-3984)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3984
Schengenzone - RoemeniŽ - Bulgarije - Toetreding - Grenstoezicht - Recht van vrij verkeer - Europese Commissie - Standpunt BelgiŽ (5-4008)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4008
Schijnzelfstandigen - Onderdanen van de Europese Unie - Aanvragen - Schrappingen (5-10285)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10285
Schoolverzuim - Samenwerking tussen scholen en politiediensten - Aanspreekpunten (5-6061)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6061
Schoolverzuim - Samenwerking tussen scholen en politiediensten - Aanspreekpunten (5-6062)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6062
Seniorencriminaliteit - Prognose - Aanpassing strafwetgeving (5-2779)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2779
Seniorencriminaliteit - Prognose - Aanpassing strafwetgeving (5-4004)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4004
Shisha-pen - Electronische waterpijp - Onderzoek naar geÔnhaleerde stoffen - Vrije verkoop - Kwaliteit en veiligheid - Verbod (5-11178)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11178
Slachtoffers van mensenhandel - Bescherming - Aanvragen tot regularisatie - Aantallen (5-2099)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2099
Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - FinanciŽle hulp - Slachtofferfonds - Overzicht - Terugbetaling (5-8319)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8319
Snelheidsbeperkingen - Zone 30 - Overtredingen - Ongevallen - Controles - Straffen - Campagne (5-11301)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11301
Snelheidscontroles - "Speedoperaties" - Opeenvolgende flitsposten - Opportuniteit - Eenheid van opzet - Vervolgingsbeleid (5-11167)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11167
Snelheidsovertredingen - Aantallen en controles - Recidieven - Inhaalverbod voor vrachtwagens (5-1640)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1640
Snelheidsovertredingen - Aantallen en controles - Recidieven - Inhaalverbod voor vrachtwagens (5-1641)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1641
Snelheidsovertredingen - Aantallen en controles - Recidieven - Inhaalverbod voor vrachtwagens (5-1642)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1642
Snelheidsovertredingen - Aantallen en controles - Recidieven - Inhaalverbod voor vrachtwagens (5-3998)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3998
Speekseltest - Opsporing van drugs - Bloedanalyse - Strafrechtelijke vervolging - Stand van zaken (5-9787)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9787
Spoorwegpolitie - Incidenten - Openbaar vervoer - Nationaal Veiligheidsplan (5-5848)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5848
Spoorwegstations - Metrostations - Criminaliteit - Veiligheid - Metro- en spoorwegpolitie - Centraal commissariaat - Zuidstation (5-3329)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3329
Spoorwegstations - Metrostations - Criminaliteit - Veiligheid - Metro- en spoorwegpolitie - Centraal commissariaat - Zuidstation (5-3981)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3981
Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden (5-2159)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2159
Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden (5-3978)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3978
Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden - Aantallen en gevolgen (5-1041)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1041
Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden - Aantallen en gevolgen (5-1042)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1042
Staatshoofden - Bezoeken - Veiligheidsmaatregelen - Gradaties - Kostprijs (5-10976)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10976
Stakingen - Belgocontrol - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Economische schade - Maatregelen (5-325)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-325
Stations - Perrons - Lage perrons - Verhoogde perrons - Vervanging - Planning - Budget - Klachten - Station van Moerbeke (5-10973)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10973
Stationsomgeving Geraardsbergen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Masterplan stationsomgeving Geraardsbergen - Evaluatie - Investeringen (5-10035)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10035
Steden - Fietsverhuur - Villo - Velo - Blue Bikes - Uitbreiding naar andere steden - Sensibiliseringscampagne werknemers van de overheid (5-7843)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7843
Straffeloosheid - Gemeentelijke administratieve sanctie - Rondetafelgesprek met de burgemeesters (5-1861)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1861
Strafrechtelijke dossiers - Gerechtsdeskundigen - Wijzigingen van de factuur - Verschil met de door veroordeelden betaalde sommen (5-380)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-380
Strafrechtelijke dossiers - Gerechtsdeskundigen - Wijzigingen van de factuur - Verschil met de door veroordeelden betaalde sommen (5-4010)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4010
Studenten - Leefloon - Aantallen (5-246)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-246
Tandartsen - Tekort - Erkenning van mondhygiŽnisten (5-163)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-163
Tandartsen - Tekort - Erkenning van mondhygiŽnisten (5-4050)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4050
Technische controle autoís - Voorleggen bewijs van verzekering (5-180)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-180
Technische controle autoís - Voorleggen bewijs van verzekering (5-181)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-181
Telefoontaps - Kosten - Overleg met de telefoonoperatoren voor kosteloze taps - Stand van zaken (5-2486)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2486
Telefoontaps - Kosten - Overleg met de telefoonoperatoren voor kosteloze taps - Stand van zaken (5-4001)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4001
Textiel en papier -Illegale ophalingen - Bendes - Stand van zaken (5-10437)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10437
Transseksualiteit - Discriminatie - Internationale Classificatie van ziekten - Wereldgezondheidsorganisatie (5-3653)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3653
Transseksualiteit - Discriminatie - Internationale Classificatie van ziekten - Wereldgezondheidsorganisatie (5-4063)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4063
Trein - Draadloos internet - Wifi - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Telefoonverbindingen (5-3516)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3516
Trein - Draadloos internet - Wifi - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Telefoonverbindingen (5-3965)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3965
Treinbegeleiders - Beschermingsmaatregelen - Risicotreinen - Instroom - Uitstroom (5-10291)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10291
Treinramp in Wetteren - Inzet van brandweer, politie en medische hulp - Kosten (5-9032)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9032
Treinverkeer - Negatie rood licht - Frequentie - Veiligheidsprocedures - Automatisch stopsysteem (5-2885)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2885
Treinverkeer - Negatie rood licht - Frequentie - Veiligheidsprocedures - Automatisch stopsysteem (5-3962)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3962
Treinvervoer - Gauwdiefstallen - Cijfers - Modus operandi - Aanhoudingen - Maatregelen (5-3521)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3521
Treinvervoer - Gauwdiefstallen - Cijfers - Modus operandi - Aanhoudingen - Maatregelen (5-3522)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3522
Treinvervoer - Gauwdiefstallen - Cijfers - Modus operandi - Aanhoudingen - Maatregelen (5-3966)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3966
Treinvervoer - Gauwdiefstallen - Cijfers - Modus operandi - Aanhoudingen - Maatregelen (5-3986)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3986
Uithuiszettingen - Aantallen - Optreden van de OCMW's (5-220)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-220
Uithuiszettingen - Aantallen - Optreden van de OCMW's (5-221)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-221
Uithuiszettingen - Aantallen - Optreden van de OCMW's (5-3995)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3995
Uitkeringsgerechtigde werklozen - Aanvatten van nieuwe studies - Behoud van werkloosheidsvergoeding - Aantallen (5-381)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-381
Uitkeringsgerechtigde werklozen - Aanvatten van nieuwe studies - Behoud van werkloosheidsvergoeding - Aantallen (5-382)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-382
Uitwijzing van Europese burgers - Schrapping van schijnzelfstandigen - Overzicht (5-9985)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9985
Uitwijzing van niet EU-burgers wegens een onredelijke kost voor de sociale zekerheid - Dienst Vreemdelingenzaken - Cijfergegevens (5-10286)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10286
Veiligheid in en rond spoorwegstations - Nieuwe rondzendbrief - Samenwerkingsakkoorden - Stand van zaken (5-245)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-245
Veiligheidsbeleid - Criminaliteitsstatistieken - Publicatie - Internet (5-4501)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4501
Verbeurdverklaring - Inbeslagname - Knelpunten (5-1934)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1934
Verbeurdverklaring - Inbeslagname - Knelpunten (5-4005)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4005
Verdachte gedragingen - Meldingen - Sensibilisatie - Aantallen (5-7849)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7849
Verdrag betreffende de informatiecriminaliteit - Ratificatie - Informatiecriminaliteit (5-2394)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2394
Verdrag betreffende de informatiecriminaliteit - Ratificatie - Informatiecriminaliteit (5-4000)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4000
Verhindering van het verblijfsrecht - Verhindering van het omgangsrecht - Klachten - Rechtszaken (5-10856)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10856
Verkeer - Spookrijden - Zelfdoding (5-171)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-171
Verkeersboete - Onbetaald - Vervangend rijverbod - Effectiviteit - Alternatief (5-3482)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3482
Verkeersboete - Onbetaald - Vervangend rijverbod - Effectiviteit - Alternatief (5-4021)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4021
Verkeersboetes - Aansprakelijkheid van de werkgever - Bedragen (5-154)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-154
Verkeersboetes - Aansprakelijkheid van de werkgever - Bedragen (5-155)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-155
Verkeersboetes - Aansprakelijkheid van de werkgever - Bedragen (5-3993)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3993
Verkeersdoden - BelgiŽ - Europese ranglijst (5-2960)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2960
Verkeersongevallen - Dodelijke afloop - Overzicht - Conclusies (5-10975)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10975
Verkeersovertredingen - Verkeersongevallen - Correlatie - Ongevalsrisico - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Nederland - Belgische situatie - Maatregelen (5-3781)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3781
Verkeersovertredingen - Verkeersongevallen - Correlatie - Ongevalsrisico - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Nederland - Belgische situatie - Maatregelen (5-4036)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4036
Verkeersovertredingen door buitenlanders - Straffeloosheid - Internationale afspraken (5-3083)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3083
Verkeersreglement - Sancties - Uitvoering (5-3084)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3084
Verkeersreglement - Sancties - Uitvoering (5-3085)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3085
Verkeersreglement - Sancties - Uitvoering (5-4020)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4020
Verkeersveiligheid - Asociaal rijgedrag - Invloed van geur - Onderzoek en toepassing in BelgiŽ (5-2485)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2485
Verkeersveiligheid - Motorrijders - Ongevallen - Maatregelen (5-126)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-126
Verkeersveiligheidsfonds - Aanwending toegekende bedragen (5-6175)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6175
Verkeersveiligheidsfonds - Aanwending toegekende bedragen (5-6176)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6176
Verkeersveiligheidsfonds - Aanwending toegekende bedragen (5-6177)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6177
Verkeerszaken - Verkeersovertredingen - Veroordelingen door politierechtbanken - Overzicht (5-10974)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10974
Verkrachtingen - Vervolging - Veroordelingen - DNA-stalen (5-9859)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9859
Verkrachtingen - Vervolging - Veroordelingen - DNA-stalen (5-9860)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9860
Verlenging geldigheid internationale paspoorten - Stand van zaken - Voordelen verlenging - Besparingen dankzij verlenging (5-9779)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9779
Verval van het recht tot sturen - Herstel - Psychologische en/of medische onderzoeken - Aantallen en resultaten (5-2100)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2100
Verval van het recht tot sturen - Herstel - Psychologische en/of medische onderzoeken - Aantallen en resultaten (5-2101)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2101
Verzenden van documenten - Papieren of digitale vorm - Initiatieven - Resultaten - Verkeersreglementen (5-10499)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10499
Viaduct van Vilvoorde - Snelheidsbeperking - Snelheidscontroles - Resultaten - Ongevallen - Flitspalen (5-9968)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9968
Viaduct van Vilvoorde - Snelheidsbeperking - Snelheidscontroles - Resultaten - Ongevallen - Flitspalen (5-9969)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9969
Vluchtmisdrijven (Strafsancties) (5-49)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-13
p. 8-10 5-13 p. 8-10 (PDF)
Vluchtmisdrijven - Overzicht - Daders - Seponeringen - Vervolgingen (5-11149)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11149
Vluchtmisdrijven - Overzicht - Daders - Seponeringen - Vervolgingen (5-11150)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11150
Voedseloverschotten - Wegschenken van voedsel - Aanmoedigen van winkelketens - Aanpassing wetgeving (5-8321)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8321
Voedseloverschotten - Wegschenken van voedsel - Aanmoedigen van winkelketens - Aanpassing wetgeving (5-8322)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8322
Voedselveiligheid en volksgezondheid - Toelaten van het gebruik van diermeel - Controle - Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (5-1636)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1636
Voedselveiligheid en volksgezondheid - Toelaten van het gebruik van diermeel - Controle - Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (5-1637)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1637
Voetbalwedstrijden - Stewards - Sancties - Kosten politie (5-856)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-856
Volksgezondheid - CO-vergiftiging - Ziekenhuisopnames - Overlijdens (5-3975)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3975
Volksgezondheid - CO-vergiftiging - Ziekenhuisopnames - Overlijdens (5-868)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-868
Volksgezondheid - CO-vergiftiging - Ziekenhuisopnames - Overlijdens (5-869)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-869
Voorlopige hechtenis - Invrijheidsstelling - Voorwaarden - Misbruik (5-225)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-225
Voorlopige hechtenis - Slechte omstandigheden voor sommige gedetineerden - Maatregelen (5-226)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-226
Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft (5-2072)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2072/1
p. 1 5-2072/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen (Verlenen van genade aan door het Hof van Cassatie veroordeelde ministers - Technische aanpassing) (5-944)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-944/1
p. 1-2 5-944/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (5-2074)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2074/1
p. 1 5-2074/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (5-2058)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2058/1
p. 1 5-2058/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken (Bijzonder overlegorgaan binnen de Commissie voor Verzekeringen - Levensverzekering - Conventieakkoord dat een brede toegang garandeert tot diverse verzekeringsproducten tegen een betaalbare premie - Wetenschappelijke sectie i.s.m. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg : gegevens inzake mortaliteit en morbiditeit - Gedragscode) (5-126)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-126/1
p. 1-20 5-126/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de uitstroom van illegale vreemdelingen (5-70)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-70/1
p. 1-3 5-70/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de eerlijke handel (Garantiesystemen) (5-124)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-124/1
p. 1-14 5-124/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de structuur van de NMBS Groep (5-1365)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en mevrouw Nele Lijnen
5-1365/1
p. 1-9 5-1365/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria (5-120)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-120/1
p. 1-4 5-120/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het aanmoedigen van het dragen van een helm door fietsers (5-1241)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot en Guido De Padt
5-1241/1
p. 1-4 5-1241/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten (5-2073)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2073/1
p. 1 5-2073/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van niet te verantwoorden discriminaties tussen verzekeringsnemers op basis van persoonlijke niet-keuzegebonden kenmerken (Personen met een handicap en chronisch zieken) (5-2493)      
  Voorstel van mevrouw Helga Stevens en de heren Gťrard Deprez, Johan Verstreken en Guido De Padt
5-2493/1
p. 1-5 5-2493/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van de mogelijkheid voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die de officiŽle pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, om 400 uren op jaarbasis te werken tegen een voordelig RSZ-tarief (5-73)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-73/1
p. 1-6 5-73/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven (5-68)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-68/1
p. 1-11 5-68/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren (Voorstel een "Nationaal Actieplan Genderstatistiek" uit te werken - Vaststelling van de taken van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en van het Nationaal Instituut voor de Statistiek) (5-127)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-127/1
p. 1-4 5-127/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelen en idealen van een jaarlijkse internationale Dag van de Vrede: "Peace Day", op 21 september (5-119)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-119/1
p. 1-4 5-119/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
5-7
p. 9-11 5-7 p. 9-11 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (Gebuik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen met misvormingen) (5-75)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-75/1
p. 1-12 5-75/1 p. 1-12 (PDF)
  Intrekking
5-4
p. 28 5-4 p. 28 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het geheel of gedeeltelijk omvormen van de opname van het verlof om dwingende redenen in uren in plaats van in dagen (CAO nr 45 van 19 december 1989, art. 4, ß1) (5-79)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-79/1
p. 1-4 5-79/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van de jaarlijkse mededeling van de pensioenportefeuille (Mededeling aan elke sociaalverzekerde van diens pensioenportefeuille - CreŽeren van een website - Systeem van loopbaanrekening) (5-85)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-85/1
p. 1-6 5-85/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (5-1701)      
  Voorstel van de dames Caroline Dťsir, Zakia Khattabi en Vanessa Matz en de heren Dirk Claes, Gťrard Deprez, Bert Anciaux en Guido De Padt
5-1701/1
p. 1-9 5-1701/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verfijnde inkomenstoets tot de categorieŽn 1 en 2 voor de integratietegemoetkoming en voor de inkomensvervangende tegemoetkomingen (Inkomsten van de partner) (5-81)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-81/1
p. 1-2 5-81/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Genaderecht - Afschaffing van het koninklijk prerogatief) (5-1025)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-1025/1
p. 1-3 5-1025/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Voorwaardelijke invrijheidstelling - Voorwaarden - Follow-up - Herroepingen, schorsingen of herzieningen (5-222)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-222
Vorderingen tot uithuiszetting - Melding aan het OCMW - Aantallen - Hulp - Afschaffing van het verplicht doorzenden (5-146)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-146
Vorderingen tot uithuiszetting - Melding aan het OCMW - Aantallen - Hulp - Afschaffing van het verplicht doorzenden (5-147)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-147
Vrachtvervoer - Ecocombi's - Proefproject (5-2959)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-2959
Vrachtvervoer - Ecocombi's - Proefproject (5-4032)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4032
Vrachtwagenverkeer - Regelgeving - Overtredingen - Fraude (5-622)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-622
Vrouwengevangenissen - Vrouwelijke geÔnterneerden - Recidive - Accidenten - Verslavingen - Drugssmokkel - Controle - Begeleiding van verslaafden - Middelen (5-11182)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11182
Vuurwerk - Ongevallen - Gebruik van een vuurwerkbril (5-859)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-859
Vuurwerk - Ongevallen - Gebruik van een vuurwerkbril (5-860)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-860
Vuurwerk - Wensballonnen - Vrije verkoop - Nationaal verbod (5-5351)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5351
Watersnood - Erkenning als natuurramp - Kostprijs voor Civiele Bescherming en brandweer - Fiscale stimuli voor het beveiligen van woningen tegen overstroming (5-1039)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1039
Weggelopen jongeren - Oorzaken - Aantallen - Maatregelen (5-2148)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2148
Werkloze particulieren - Zwartwerkers - Gevolgen (5-9832)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9832
Werklozen - Schorsingen - Activering (5-151)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-151
Wet tot zedelijke bescherming van de jeugd - Toepassing - Inbreuken - Verbieden van toegang (5-11155)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11155
Wet tot zedelijke bescherming van de jeugd - Toepassing - Inbreuken - Verbieden van toegang (5-11156)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11156
Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten - Implementatie - Databank (5-10303)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10303
Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten - Mobiele ANPR-camera's - Openstaande geldboetes - Databank (5-10304)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10304
Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten - Mobiele ANPR-camera's - Openstaande geldboetes - Databank (5-10305)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10305
Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (Betere afstemming tussen de procedure en de bemiddeling - Vereenvoudiging van de voorwaarden voor toegang van rechtspersonen - Invoering van het belang bij het middel : voorkoming dat de nietigverklaring zou kunnen worden uitgesproken op grond van onregelmatigheden - Procedure in kortgeding - Moduleren in de tijd van de gevolgen van arresten betreffende individuele gevallen - Uitvoering van arresten, de injunctiebevoegdheid en de dwangsom - Bestuurlijke lus : mogelijkheid van tussenarresten - Vereenvoudiging van interne organisatorische procedures : evaluatie, vervroegde pensionnering, jaarverslag, werving van de griffiers, korpschef auditoraat, coŲrdinatiebureau, algemene vergadering, consolidatie uitbreidingskader) (5-2277)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid (Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op invoering solidariteitsbijdrage, KB 5 november 2002 tot instelling van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en KB 14 juli 1995) (5-1166)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid) (Omzetting richtlijn 2003/88/EG) (5-2738)      
  Verslag van de heer Guido De Padt
5-2738/3
p. 1-11 5-2738/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-145
p. 39-42 5-145 p. 39-42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het referendum in de ondernemingen en in de overheidssector (Vrijheid van staken en vrijheid om niet te staken) (5-69)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-69/1
p. 1-7 5-69/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van een solidaire teruggave van belastingen (waarvan het bedrag gelijk is voor alle burgers) (5-88)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-88/1
p. 1-5 5-88/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging artikel 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige catgorieŽn studenten uit het toepassingsgebeid van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (5-87)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-87/1
p. 1-12 5-87/1 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde het statuut van de kunstenaars efficiŽnter te maken (en opheffing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst) (5-1981)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Yoeri Vastersavendts en Jean-Jacques De Gucht
5-1981/1
p. 1-6 5-1981/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de vrijstelling betreft van het voordeel dat voortvloeit uit het privťgebruik van een door de werkgever of vennootschap ter beschikking gestelde mobilofoon (Fiscale vrijstelling voor de werknemer en de bedrijfsleider) (5-1337)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Rik Daems en Guido De Padt
5-1337/1
p. 1-3 5-1337/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement (5-912)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-912/1
p. 1-8 5-912/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (5-891)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-891/1
p. 1-16 5-891/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van het plafond van het minimumpensioen in geval van een gemengde loopbaan (5-109)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-109/1
p. 1-4 5-109/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot harmonisering van de regelingen inzake het overlevingspensioen en tot opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid (Opheffing minimumduur van ťťn jaar huwelijk voor toekennen overlevingspensioen - Gelijkschakeling huwelijk-wettelijk samenwonen - Opheffing cumulverbod pensioen en inkomen uit arbeid voor werknemers en zelfstandigen) (5-1223)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Bart Tommelein en Guido De Padt
5-1223/1
p. 1-13 5-1223/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar (Wijziging Kieswetboek) (5-90)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-90/1
p. 1-3 5-90/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen (5-277)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-277/1
p. 1-6 5-277/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet (Omgekeerd woonkrediet - De eigenaar verkoopt zijn woning aan de bank) (5-2070)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2070/1
p. 1 5-2070/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen (Oprichting van een meldpunt voor bijtincidenten - Gegevensbank - Federale deskundigencomitťs inzake gevaarlijke honden - Bevoegdheden van burgemeester en gouverneur - Aansprakelijkheidsverzekering - Gedragscode - Africhten - Sancties) (5-123)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Christine Defraigne en de heer Guido De Padt
5-123/1
p. 1-17 5-123/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van laser- of lichttherapie bij het epileren om esthetische redenen (5-125)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-125/1
p. 1-8 5-125/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, ß 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden (De andersvalide behoudt zijn erkenning van arbeidsongeschikte - Toestemming van de adviserend geneesheer) (5-89)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-89/1
p. 1-4 5-89/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname vanbejaarden in een rusthuis (5-122)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-122/1
p. 1-7 5-122/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis, ß 2, van de nieuwe gemeentewet, inzake straffen en administratieve sancties (Uitbreiding van de sancties : straat- of plaatsverbod ; wederrechtelijk parkeren op plaatsen voor gehandicapten) (5-900)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt en mevrouw Nele Lijnen
5-900/1
p. 1-8 5-900/1 p. 1-8 (PDF)
  Intrekking
5-107
p. 67 5-107 p. 67 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek, ter uitbreiding van de stemming bij volmacht (Uitbreiding tot de kiezers die hun vakantie in BelgiŽ doorbrengen) (5-518)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Huub Broers
5-518/1
p. 1-3 5-518/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, teneinde het dienstenchequesysteem uit te breiden tot onthaal van minderjarigen en een combinatie van kinderopvang en thuishulp van huishoudelijke aard (5-86)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-86/1
p. 1-3 5-86/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude (Samenbrengen in ťťn gegevensbank van de gegevens inzake waterverbruik, elektriciteitsverbruik en ingeschreven voertuigen) (5-2059)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavents
5-2059/1
p. 1 5-2059/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de belastingvrijstelling van de financiŽle ondersteuning die verleend wordt aan zelfstandige opvangvoorzieningen (Kinderdagverblijven en mini-crŤches) (5-771)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en de dames Nele Lijnen, Liesbeth Homans en Sabine de Bethune
5-771/1
p. 1-3 5-771/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (Mogelijkheid voor werkneemsters die bevallen van een levenloos kind om de verplichte periode van bevallingsrust in te korten tot twee weken) (5-67)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-67/1
p. 1-3 5-67/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust (Flexibele periodes van pre- en postnataal verlof) (5-77)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-77/1
p. 1-3 5-77/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (Vervanging van de naam op het naamplaatje op hun uniform door een nummer, teneinde de anonimiteit van de politieagenten te bewaren) (5-1580)      
  Amendement nr 6 van de heer Guido De Padt
5-1580/3
p. 4 5-1580/3 p. 4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, ß 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Elektronische identiteitskaart - Aanpassing geldigheidsduur) (5-941)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt en mevrouw Caroline Dťsir
5-941/1
p. 1-6 5-941/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Guido De Padt
5-941/2
p. 1-3 5-941/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Guido De Padt
5-941/3
p. 1-2 5-941/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-27
p. 33-34 5-27 p. 33-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (5-74)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-74/1
p. 1-7 5-74/1 p. 1-7 (PDF)
  Intrekking
5-4
p. 28 5-4 p. 28 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft (Interpretatieve wet - Werk in toeristische centra buiten het seizoen) (5-2076)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2076/1
p. 1 5-2076/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op beperking van de voortplanting van de soort (Blokstaarten) (5-802)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-802/1
p. 1-5 5-802/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Amendement nr 2 van de heer Guido De Padt
5-1264/2
p. 2-3 5-1264/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 10 van de heren Dirk Claes en Guido De Padt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1264/5
p. 1-3 5-1264/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Bevoegdheid om instructies te geven over de modaliteiten van de beslissing die moet worden genomen in de plaats van de vernietigde bestuurshandeling - Mogelijkheid om voor alle vernietigde akten de gevolgen aan te duiden die moeten gehandhaafd blijven - Mogelijkheid om een zaak hangende te houden en de overheid een termijn te geven om vormfouten of andere fouten weg te werken) (5-1579)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Bemiddelingsprocedure - Gevolgen van de retroactieve werking van vernietigingsarresten : bevoegdheid om te bepalen dat rechtsgevolgen van vernietigde individuele bestuurshandelingen tot stand kunnen blijven - Herstel van een vormgebrek - Schorsingsprocedure - Verlenen aan de afdeling bestuursrechtspraak van de bevoegdheid bindende instructies te geven over de wijze waarop een vernietigingsarrest dient te worden uitgevoerd - Verdubbeling van het aantal leden van de Raad van State dat kan worden gedetacheerd) (5-1965)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-1965/1
p. 1-26 5-1965/1 p. 1-26 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving (5-118)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-118/1
p. 1-7 5-118/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft (5-386)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, FranÁois Bellot en Huub Broers
5-386/1
p. 1-13 5-386/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (5-348)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid betreft (Toegelaten arbeid voor gepensioneerden) (5-78)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-78/1
p. 1-7 5-78/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat betreft de verjaringstermijn van verkeersovertredingen (5-279)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-279/1
p. 1-3 5-279/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat betreft het verval van het recht tot sturen (Uitbreiding) (5-316)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-316/1
p. 1-4 5-316/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Overheveling van politietaken naar de private bewakingssector -Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en sites - Bescherming van personen, met inbegrip van deurwaarders - Beveiligde begeleiding en beveiligd transporteren - Beheer van geldtelcentra - Biljettenautomaten - Bevoorrading en onderhoud van flitspalen - Beheer van signalisatie op de openbare weg bij ongevallen of wegeniswerken - Beheer van alarmcentrales - Camerabewaking - Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid - Vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen op het openbaar domein - Parkeercontrole - Begeleiding van groepen met het oog op de verkeers- en algemene veiligheid - Bescherming van en toezicht op groepen en samenscholingen met een karakter van volkstoeloop en/of massa-evenement - Verzekering van de veiligheid in geval van calamiteiten - Beveiliging van ziekenhuizen - Maritieme security en bewaking op schepen - Ondersteuning van politiediensten in administratieve, organisatorische en logistieke activiteiten - Opsporen van afluisterapparatuur - Inzetten van honden met gespecialiseerde kennis - Ondersteuning van federale overheidsdiensten in administratieve, organisatorische en logistieke activiteiten - Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid - Zie ook doc. 5-2446) (5-2733)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-2733/1
p. 1-34 5-2733/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en sites - Bescherming van personen, met inbegrip van deurwaarders - Beveiligde begeleiding en beveiligd transporteren - Beheer van geldtelcentra - Biljettenautomaten - Bevoorrading en onderhoud van flitspalen - Beheer van signalisatie op de openbare weg bij ongevallen of wegeniswerken - Beheer van alarmcentrales - Camerabewaking - Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid - Vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen op het openbaar domein - Parkeercontrole - Begeleiding van groepen met het oog op de verkeers- en algemene veiligheid - Bescherming van en toezicht op groepen en samenscholingen met een karakter van volkstoeloop en/of massa-evenement - Verzekering van de veiligheid in geval van calamiteiten - Beveiliging van ziekenhuizen - Maritieme security en bewaking op schepen - Ondersteuning van politiediensten in administratieve, organisatorische en logistieke activiteiten - Opsporen van afluisterapparatuur - Inzetten van honden met gespecialiseerde kennis - Ondersteuning van federale overheidsdiensten in administratieve, organisatorische en logistieke activiteiten - Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid - Zie ook doc. 5-2733) (5-2446)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-2446/1
p. 1-34 5-2446/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Verslagen van de commissie) (5-717)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren FranÁois Bellot, Jacques Brotchi en Guido De Padt
5-717/1
p. 1-6 5-717/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van paspoorten (Verlenging van de geldigheidsduur tot 10 jaar) (5-1244)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-1244/1
p. 1-3 5-1244/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft (Facturatie per minuut) (5-2075)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2075/1
p. 1 5-2075/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer teneinde de Koning de machtiging te geven om het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap als een overtreding van de derde graad aan te wijzen (5-1266)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-1266/1
p. 1-3 5-1266/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat betreft de gewaarborgde minimumdienstverlening (5-288)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-288/1
p. 1-6 5-288/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het personeelsstatuut bij de NMBS-Groep (Bevoegdheid van de NMBS en Infrabel om het statuut van hun personeel autonoom te bepalen) (5-1366)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en van mevrouw Nele Lijnen
5-1366/1
p. 1-5 5-1366/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Gebruik van mobiele camera's louter gericht op nummerplaatherkenning) (5-2159)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2159/1
p. 1-3 5-2159/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's wat de openbaarheid van de locaties betreft (door middel van een databank) (5-1163)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-1163/1
p. 1-5 5-1163/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (Vrijwilligerswerk) (5-654)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en FranÁois Bellot
5-654/1
p. 1-8 5-654/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Opvragen van bankrekeningen aan de Nationale Bank - Administratieve vereenvoudiging - Reductie van de kosten voor het OCMW en versterking van de controle op het al dan niet recht hebben op overheidsdienstverlening) (5-942)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt en mevrouw Nele Lijnen
5-942/1
p. 1-5 5-942/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Schorsing van het leefloon en van elke vorm van rechtstreekse financiŽle steun in contanten op grond van manifest verzuim om gegevens mee te delen) (5-623)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-623/1
p. 1-5 5-623/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Compensatie voor hinder van natuurrampen) (5-773)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems en Bart Tommelein
5-773/1
p. 1-3 5-773/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Vergoeding voor alle zelfstandigen, ook zij die hun zaak niet sluiten) (5-1236)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Guido De Padt
5-1236/1
p. 1-4 5-1236/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen (Inning van de billijke vergoeding alleen wanneer de producent of uitvoerder lid is van de vennootschap welke die int) (5-2069)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2069/1
p. 1 5-2069/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen (5-2060)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2060/1
p. 1 5-2060/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van DE POST en betreffende sommige postdiensten (Schadevergoeding - Fout van de postoperator) (5-1118)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Alexander De Croo
5-1118/1
p. 1-3 5-1118/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie (Aanmoediging in kleine ondernemingen - Winstparticipatie zonder bijgaand investeringsspaarplan : gunstige fiscale en sociale behandeling - Wijziging artikelen 113 en 117 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - RSZ-bijdrage : wijziging artikel 38 wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers) (5-2064)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren RIK Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2064/1
p. 1 5-2064/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving in verkeerszaken wat de territoriale bevoegdheid van de rechter betreft (Politierechtbank - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) (5-272)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-272/1
p. 1-6 5-272/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de invoering van een mobiliteitsvergoeding (in plaats van een bedrijfswagen) (5-274)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-274/1
p. 1-5 5-274/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof (Lesbische meemoeders - Wijziging van artikel 30, ß 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25quinquies van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (5-80)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-80/1
p. 1-4 5-80/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft (Engels) (5-273)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-273/1
p. 1-3 5-273/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind (5-280)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-280/1
p. 1-6 5-280/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken (5-71)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-71/1
p. 1-6 5-71/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven (Afschaffing artikel 1587 Burgerlijk Wetboek dat de voorwaarde bevat dat er geen koop is zolang de koper niet heeft geproefd) (5-2068)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2068/1
p. 1 5-2068/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft (Afschaffing van de vrijstelling voor kooplieden, ambachtslieden, landbouwers, ...) (5-2067)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Rik Daems en Guido De Padt en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2067/1
p. 1 5-2067/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verschijning in rechte van gemeenten (Vertegenwoordiging door een lid van het college of een ambtenaar van de gemeente) (5-276)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-276/1
p. 1-3 5-276/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen (Vrijstelling van een nieuwe aanwijzing voor een functie als voorzitter of bijzitter in een stem- of stemopnemingsbureau) (5-943)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-943/1
p. 1-4 5-943/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (Afschaffing van de sancties op de niet-naleving van de opkomstplicht : opheffing van Titel VI, artikelen 207 tot 210) (5-121)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-121/1
p. 1-2 5-121/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot onopzettelijke misdrijven in verkeerszaken (Strafmaat) (5-275)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-275/1
p. 1-4 5-275/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de invoering van een rijverbod als hoofd- en bijkomende straf betreft (5-1396)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Alexander De Croo en Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman
5-1396/1
p. 1-4 5-1396/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der Successierechten wat de gezamenlijke aansprakelijkheid inzake successierechten betreft (5-278)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Bart Tommelein
5-278/1
p. 1-6 5-278/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden (Aftrek van de BTW op de bouw of verbouwing van onroerende goederen) (5-2063)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2063/1
p. 1 5-2063/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer (Artikel 66, ß4 - Aftrek van de waardevermindering van het voertuig bij verkoop) (5-2065)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2065/1
p. 1 5-2065/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de rechtspersonenbelasting van lokale besturen op inkomsten uit roerende goederen en kapitalen (Aanvulling artikel 221, 2į, WIB 1992 : vrijstelling) (5-2132)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt
5-2132/1
p. 1-5 5-2132/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten (Aftrek van de huurlasten en vervoerskosten van studenten) (5-2062)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2062/1
p. 1 5-2062/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het hoogst aftrekbare bedrag van de onkostenvergoeding voor kinderoppas te verhogen (5-76)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-76/1
p. 1-3 5-76/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (Versoepeling van de voorwaarden zodat ondernemingen de vermindering kunnen genieten wanneer alle aandelen, zowel van de onderneming als van de holding, op naam zijn - Familiale holding - Artikel 215 WIB 1992) (5-2066)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2066/1
p. 1 5-2066/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŽnten bijstaan betreft (5-2071)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2071/1
p. 1 5-2071/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende uitgaven voor werken aan woningen en beroepslokalen ter preventie van waterschade (Overstromingen) (5-890)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, FranÁois Bellot en Alexander De Croo
5-890/1
p. 1-3 5-890/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden (5-91)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-91/1
p. 1-5 5-91/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, wat betreft het behoud van de verhoogde kinderbijslag voor mindervalide jobstudenten (5-84)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-84/1
p. 1-3 5-84/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met het oog op de invoering van de mogelijkheid kandidaten voor een mandaat van korpschef aan een "assessment center"-proef te onderwerpen (5-824)      
  Amendement nr 1 van de heer Guido De Padt
5-824/2
p. 1 5-824/2 p. 1 (PDF)
Wielerwedstrijden - Seingevers - Agressie - Statuut - Bevoegdheden - Klachten (5-7685)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7685
Wielerwedstrijden - Seingevers - Agressie - Statuut - Bevoegdheden - Klachten (5-7686)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7686
Wifitracking - Gegevensvergaring - Schending van de privacy - Wettelijke beschermingsmaatregelen (5-10999)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10999
Winkels - Nachtwinkels - Controle op de verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen - Inbreuken - Boetes - Inbeslagnames - Ouders - Evolutie (5-11166)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11166
Winterweer - Achterstand in de postbedeling - Klachten (5-3954)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3954
Winterweer - Achterstand in de postbedeling - Klachten (5-514)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-514
Woon- en zorgcentra - Tandheelkunde - Mobiele tandartspraktijk (5-198)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-198
Woonzorgcentra (Rusthuizen) - Verschil in kostprijs - Maatregelen (5-152)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-152
Woonzorgcentra (Rusthuizen) - Verschil in kostprijs - Maatregelen (5-4049)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4049
Zedendelicten en pedofiel gedrag - Aantallen - Recidivisme - Strafbeleid (5-104)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-104
Zedendelicten en pedofiel gedrag - Aantallen - Recidivisme - Strafbeleid (5-105)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-105
Zelfstandigen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Faillissementen - Aantallen (5-125)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-125
Zelfstandigen - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - Dagvaardingen in faillissement - Aantallen (5-106)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-106
Zelfstandigen - Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Dagvaardingen in faillissement - Aantallen - Organisatie van een rondvraag bij de sociale verzekeringsfondsen (5-329)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-329
Zelfstandigen - Sociale verzekeringskas - Schijnaansluitingen - Administratieve boetes - Programmawet van 27 december 2012 (5-10557)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10557
ZiekenhuisbacteriŽn - Ziekenhuisinfecties - HandhygiŽne - Ziekenhuizen - Woonzorgcentra - Prehospitaalfase - Ziekenvervoer - Uitbreiding van de campagnes (5-10046)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10046
Ziekenhuizen - Diefstallen - Beveiliging (5-167)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-167
Ziekenhuizen - Factuur op magnetische drager - Maandelijkse afrekening (5-4052)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4052
Ziekenhuizen - Factuur op magnetische drager - Maandelijkse afrekening (5-870)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-870
Ziekenhuizen - Stakingen - Opvorderingen - Toepassing van de prestatiewet van 19 augustus 1948 (5-169)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-169
Ziekenhuizen - Stakingen - Opvorderingen - Toepassing van de prestatiewet van 19 augustus 1948 (5-170)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-170
Ziekenhuizen - Verloning van het personeel - Verschillen tussen openbare ziekenhuizen en andere ziekenhuisstructuren (5-330)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-330
Ziekenhuizen en rusthuizen - Geweld - Maatregelen - Inzetten van stewards (5-213)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-213
Ziekenhuizen en rusthuizen - Geweld - Maatregelen - Inzetten van stewards (5-214)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-214
Ziekenhuizen en rusthuizen - Geweld - Maatregelen - Inzetten van stewards (5-215)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-215
Ziekenhuizen en rusthuizen - Geweld - Maatregelen - Inzetten van stewards (5-3971)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3971
Ziekenhuizen en scholen - Geweld - Profiel van daders en slachtoffers - Mogelijkheid tot anonieme aangifte (5-564)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-564
Zwaar vrachtvervoer - Stadscentra - Wegen met gewichtsbeperking - Gps-systemen - Controles - Overtredingen - Maatregelen (5-7197)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7197
Zwaar vrachtvervoer - Stadscentra - Wegen met gewichtsbeperking - Gps-systemen - Controles - Overtredingen - Maatregelen (5-7198)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7198
Zwakke weggebruikers - Aantal ongevallen - Veiligheidsmaatregelen - Fietserairbags en automatisch remsysteem (5-499)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-499
Zwakke weggebruikers - Fietsers - Ongevallen - Aantallen (5-620)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-620
Zwakke weggebruikers - Fietsers - Ongevallen - Aantallen (5-621)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-621
mogelijke efficiŽntiewinsten en herstructureringen bij de NMBS (5-3903)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3903
mogelijke efficiŽntiewinsten en herstructureringen bij de NMBS (5-3969)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3969
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999