Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-514

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 10 december 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Winterweer - Achterstand in de postbedeling - Klachten

weer en wind
postdienst

Chronologie

10/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3954

Vraag nr. 5-514 d.d. 10 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De postbedeling loopt soms vertraging op door het koude weer en de gladde wegen. Het gevolg is dat verschillende mensen tijdens de winterprikken geen krant of andere post in hun brievenbus krijgen.

Het is de postmeester van het postkantoor die beoordeelt of de weersituatie al dan niet risico's inhoudt voor de postbode en of zij dus mogen uitrijden. Als de postbode toch uitrukt en merkt dat hij gevaar loopt als hij bepaalde plaatsen wil bereiken, kan hij zelf beslissen zijn ronde af te breken. Hij kan dan later op de dag de post toch nog op de juiste plaats brengen. Lukt dat niet dan belandt de post een dag later in de bus.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft de minister cijfers over de opgelopen achterstand inzake postbedeling ten gevolge van het winterweer voor de jaren 2007, 2008 en 2009? Hoeveel postbodes reden hoeveel dagen niet uit of braken hun ronde vroegtijdig af in voornoemde jaren? Hoeveel en welke stukken werden daardoor in dezelfde periode niet binnen de voorziene termijn bezorgd?

2) Kan zij meedelen binnen welke termijn de achterstand telkens werd weggewerkt en welke factoren daarbij doorslaggevend waren?

3) Wil zij meedelen hoeveel klachten er eventueel werden ingediend voor het niet of laattijdig bedelen van de post en welke gevolgen dat had?

4) Acht zij het noodzakelijk extra maatregelen te nemen om de postbedeling bij winterweer vlotter te laten verlopen?