Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3948

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rendabiliteit van de stationsloketten - Eventuele sluitingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
plaatsbewijs
spoorwegstation

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2487

Vraag nr. 5-3948 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) onderzoekt momenteel of het stationsloket in Herzele wel rendabel is. Dat doet de NMBS trouwens voor alle Belgische stations. Op dit moment beweren dat het loket in Herzele dicht gaat, zou heel voorbarig zijn.

Bij de beslissing zullen de verkoopcijfers een bepalende rol spelen. De NMBS moet namelijk huur betalen voor de stationsgebouwen en personeel inzetten. Als daar tegenover maar een verkoop staat van ongeveer tien tickets per dag, heeft het weinig zin om loketten nog open te houden. Dat zullen we natuurlijk pas weten als het onderzoek is afgerond.

Het gerucht dat het loket in het station van Herzele op termijn zal verdwijnen en worden vervangen door een ticketautomaat, leeft al een tijdje onder de treinreizigers. Net zoals dit het geval is voor andere stations, zoals Haaltert en Ede.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister bevestigen dat wordt onderzocht of het loket van het station van Herzele nog rendabel is en dat een gelijkaardig onderzoek loopt voor alle andere Belgische stations? Kan zij aangeven welke redenen tot dit onderzoek hebben?

2) Heeft zij zicht op het einde van het onderzoek? Wanneer mogen we (de eerste) resultaten verwachten

3) Welke maatregel heeft zij in gedachten tegen loketten die niet rendabel zijn? Zal zij ook maatregelen treffen tegen andere neveneffecten van gesloten loketten (geen wachtruimte, geen toiletten, )? Zo ja, welke?