Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-161

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Loonkosten, pensioenleeftijd en extralegale voordelen - Vergelijking met andere landen in de Europese Unie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
loonkosten
vergelijkend onderzoek
pensioenvoorwaarden

Chronologie

20/9/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3939

Vraag nr. 5-161 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De loonkosten wegen soms gevoelig op de leefbaarheid en rendabiliteit van een bedrijf. Bij de spoorwegen zal dit niet minder het geval zijn. Met dit gegeven moet uiteraard rekening worden gehouden bij het inschatten van de gevolgen van de liberalisering van het spoor.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1.Beschikt de minister over vergelijkende cijfers van de hoogte van de loonkosten van het spoorwegpersoneel in de landen van de Europese Unie (EU)? Zo ja, wil zij de gegevens ervan mededelen? Zo nee, kan zij opdracht geven om die gegevens te verzamelen?

2.In welke mate wegen eventuele verschillen in loonkost nu reeds door op de concurrentiepositie van de NMBS? In welke mate zal dat eventueel ook in de toekomst het geval zijn?

3.Welke is de pensioenleeftijd van het rijdend personeel in BelgiŽ en in de andere EU-landen?

4.Welke extralegale voordelen ontvangt het spoorwegpersoneel in ons land en in de andere EU-landen?