S. 5-70 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de uitstroom van illegale vreemdelingen
Nele Lijnen    Guido De Padt   

remigratie
sociale voorzieningen
verwijdering
motie van het Parlement
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken
steun voor de terugkeer
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-70/1 5-70/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/9/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/9/2010   Indiening Doc. 5-70/1 5-70/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd