S. 5-518 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek, ter uitbreiding van de stemming bij volmacht
Guido De Padt    Huub Broers   

stemming bij volmacht
vakantie
verkiezing
kiesrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-518/1 5-518/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/11/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/11/2010   Indiening Doc. 5-518/1 5-518/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd