S. 5-2733 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
Guido De Padt   

wegvervoer
sportmanifestatie
elektronische bankhandeling
gerechtsdeurwaarder
politie
veiligheid op zee
verkeersveiligheid
ongeval bij het vervoer
ziekenhuis
ramp door menselijk toedoen
bebakening
natuurramp
publiek-private samenwerking
culturele manifestatie
beveiliging en bewaking
videobewaking
openbare veiligheid
telefoon- en briefgeheim
privatisering
parkeerterrein

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2733/1 5-2733/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/3/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2014   Indiening Doc. 5-2733/1 5-2733/1 (PDF)
20/3/2014   Inoverwegingneming
20/3/2014   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Gťrard Deprez
1/4/2014   Inleidende uiteenzetting door Guido De Padt
1/4/2014   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 1/4/2014