Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3943

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sluiting van stations en loketten - Aantal keer en redenen - Betaling van een treinrit met ecocheques

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegstation
plaatsbewijs
bijkomend voordeel

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
14/11/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1040

Vraag nr. 5-3943 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In navolging van mijn schriftelijke vraag nr. 5-496 wens ik nogmaals de aandacht te vestigen op de sluiting van stations en loketten in Oost-Vlaanderen.

In het station Viane-Moerbeke, dagelijks een druk station voor pendelaars richting Brussel, bleef de toegangsdeur gedurende een tiental dagen gesloten. De reden hiervoor was de afwezigheid van de loketbediende wegens ziekte.

Naast de ongemakken die een dergelijke sluiting met zich meebrengt voor de reizigers (wachten in de koude, geen toilet ter beschikking en dergelijke), kan een sluiting van een station ook financiŽle gevolgen hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de reizigers gebruik willen maken van ecocheques om hun rit te betalen. Die mogelijkheid werd ingevoerd op 1 februari 2010. Met ecocheques kan een vervoerbewijs enkel en alleen betaald worden aan het loket, dus niet op de trein zelf.

Het stuit bijgevolg tegen de borst dat een maatschappij van openbaar nut met een belangrijke dienstverlenende functie, deze reizigers letterlijk en figuurlijk in de kou laat staan.

In dit kader graag een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel keer en voor hoelang diende in 2008, 2009 en 2010 een station gesloten te worden en om welke redenen? Vanaf welk ogenblik moet er in de vervanging van een afwezig personeelslid worden voorzien?

2) Hoe wordt het gebruik van ecocheques voor treinritten een jaar na de invoering geŽvalueerd? Hoeveel treinuitstappen werden in 2010 met dergelijke cheques betaald en voor welke bedragen? Blijft de minister bij de beslissing dat vervoerbewijzen alleen aan het loket met ecocheques kunnen worden aangekocht?

Antwoord ontvangen op 14 november 2012 :

 1. Er zijn geen statistieken beschikbaar voor 2008 en 2009. Enkel voor 2010 zijn er statistieken beschikbaar.

  Het Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-net telt 210 bemande verkooppunten waarvan er 151, zeven dagen op zeven dagen open zijn. Voor al de stations, komt dit overeen met 69 747 openingsdagen.

  Vervanging van het personeel wordt steeds in de mate van het mogelijke zo goed en zo snel mogelijk georganiseerd.

 1. De NMBS heeft geen cijfers over het exact aantal treinbiljetten aangekocht met ecocheques, omdat het verkoopsysteem het momenteel niet toelaat een link te leggen tussen het betaalmiddel en het verkochte product.

  Aangezien:

  werd besloten ecocheques te blijven aanvaarden als betaalmiddel voor treinproducten.

  Om redenen van praktische organisatie worden ecocheques enkel aan het loket aanvaard.