Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-500

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 3 december 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Station Geraardsbergen - Parkeerproblematiek

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
openbaar vervoer
spoorwegstation
parkeerterrein

Chronologie

3/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3953

Vraag nr. 5-500 d.d. 3 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het station van Geraardsbergen maakt deel uit van het Gewestelijk ExpresNet (GEN). Het zal niet evident zijn om de parkeerdruk op te vangen die daarvan het gevolg zal zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wil de geachte minister het tijdspad, de investeringen en de kosten aangeven die gepaard gaan met de realisatie van het GEN voor Geraardsbergen?

2) Op welke wijze denkt men de parkeerproblematiek te zullen opvangen? Welke middelen werden daarvoor in budgetten van de NMBS-Holding en Infrabel uitgetrokken, voor welke jaren en voor welke concrete investeringen?

3) Welke investeringen zal de stad Geraardsbergen in de planning zelf moeten uitvoeren en bekostigen, en voor welke bedragen?