Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3947

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gebruik van nooddeurhendel - Aantal voorvallen - Installatie van een alarmsysteem

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
veiligheid van het vervoer
voertuig op rails

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2484

Vraag nr. 5-3947 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 30 mei 2011 opende een reiziger van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) via de nooddeurhendel de deur van een rijdende trein omdat het er te warm was. De betrokken persoon riskeert een boete van minstens 60 euro. Volgens de NMBS gaat het om een fenomeen dat de jongste tijd steeds vaker voorkomt.

De NMBS treft geen schuld. Volgens de internationale veiligheidsvoorschriften moeten de deuren te allen tijden geopend kunnen worden. Toch is het opmerkelijk dat bij gebruik van de nooddeurgrendel geen enkel alarmsignaal afgaat. Het is wachten tot een andere reiziger de treinbegeleider informeert of de conducteur zelf de open deur opmerkt. De kans op gewonden of doden bij dit soort van grappenmakerij is hierdoor onnodig hoog.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel keer werd in 2008, 2009 en 2010 en eerste helft 2011 gebruik gemaakt van de nooddeurhendel? In hoeveel gevallen was er sprake van een gerechtvaardigd gebruik?

2) Hoeveel gewonden en doden vielen er in de periode van 2008 tot 2011 ten gevolge van het onrechtmatig gebruik van de nooddeurhendel?

3) In hoeveel gevallen werd een boete opgelegd? Hoeveel bedroegen de boetes?

4) Kan de geachte minister aangeven waarom treinbegeleiders niet automatisch verwittigd worden bij het gebruik van de nooddeurgrendel? Deelt zij de mening dat een automatisch alarmsignaal de kans op gewonden en doden sterk kan reduceren?

5) Hoeveel treinen heeft de NMBS juist in dienst en hoeveel daarvan zijn er niet voorzien van een airco-installatie? Worden treinen zonder airconditioning systematisch ingezet buiten de spitsuren en voor korte trajecten? Zo neen, kunnen hierdoor dergelijke incidenten niet vermeden worden?