Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-496

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 3 december 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gesloten loketten - Sluiting van loketten en stations - Beleidsprioriteiten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegstation

Chronologie

3/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3952

Vraag nr. 5-496 d.d. 3 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens recente berichtgeving maken reizigers zich onnodig zorgen over de sluiting van het loket en het station van Haaltert, alsook van Ede en Herzele. De reizigers vrezen een beleid tot afbouw van de dienstverlening van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Hun vrees vloeit voort uit de vaststelling dat het loket in het station van Haaltert vorig jaar drieŽnzeventig dagen gesloten bleef. Dit jaar gaat het al om zesenveertig dagen.

Een gesloten loket betekent ook een gesloten wachtzaal, geen toilet en geen sociale controle. De reizigers blijven dan, in de winter letterlijk, in de kou staan. Een gebrek aan personeel zou aan de oorsprong liggen van het gesloten loket. Met vijf personeelsleden worden vijf stations bediend. Als er dus iemand uitvalt wegens ziekte of gewoon verlof, zorgt dit onmiddellijk voor problemen.

De reizigers zien hierin een soort afbouwbeleid van de NMBS, die de voorbode is voor de sluiting van loketten en stations. Hun overtuiging wordt versterkt door de vele stations in Zuidoost-Vlaanderen die inmiddels zijn gesloten. Bovendien verwijten ze de NMBS niet genoeg te doen voor de gebouwen en de inboedels (Het Nieuwsblad, "NMBS laat ons in de kou", 26 november 2010, blz. 53).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft de minister cijfers over het aantal dagen dat loketten gesloten bleven in ons land in 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010, uitgesplitst per gewest en station? Welke oorzaken lagen aan die sluitingen ten grondslag?

2) Kan ze meedelen of er plannen bestaan om bepaalde loketten en stations te sluiten? Zo ja, wil ze ook meedelen om welke stations het gaat en waarom?

3) Wil ze meedelen waar de beleidsprioriteiten bij de NMBS de komende jaren zullen liggen en welke middelen daar tegenover zullen staan?