S. 5-386 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft
Guido De Padt    FranÁois Bellot    Huub Broers   

OCMW
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
sociale bijstand
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-386/1 5-386/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/10/2010   Indiening Doc. 5-386/1 5-386/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving