Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3959

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Inleggen van een treinverbinding voor personen op lijn 204 in de Gentse haven - Verbetering van het reizigersvervoer

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegnet

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
29/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2595

Vraag nr. 5-3959 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op woensdag 18 mei 2011 keurde de provincieraad van Oost-Vlaanderen unaniem een motie goed met betrekking tot het inleggen van een treinverbinding voor personen op lijn 204 in de Gentse haven.

In de motie neemt de Oost-Vlaamse provincieraad akte van het op de lange baan schuiven van deze spoorverbinding door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). De provincieraad vraagt om bij de NMBS te blijven aandringen voor de studie en implementatie van de infrastructurele en exploitatieve voorwaarden om reizigersvoer te kunnen aanbieden op lijn 204.

Volgens de provincieraad kan het project een wezenlijke bijdrage leveren in de reductie van de CO2-uitstoot. Bovendien past het project volledig in het beleid dat de provincie ontwikkelt voor de verbetering van het regionaal reizigersvervoer per spoor.

De provincieraad dringt er verder op aan dat een initiatief wordt genomen om de verbetering van het reizigersvervoer van en naar de Gentse haven te onderzoeken, in een samenwerkingsverband tussen de provincieraad, de stad Gent, de NMBS, De Lijn en Max Mobiel.

In dit kader kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Kan de geachte minister bevestigen dat de NMBS de ontwikkeling van reizigersvervoer op de lijn 204 op de lange baan schuift? Kan zij desgevallend de redenen daarvoor aangeven? Beschikt zij over informatie betreffende de mogelijke duur van het uitstel?

2) Deelt zij de mening dat de ontwikkeling van lijn 204 een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de CO2-uitstoot en een verbetering van het regionaal reizigersvervoer per spoor betekent?

3) Wenst zij dat de NMBS meewerkt aan een onderzoek in het hierboven beschreven samenwerkingsverband ter verbetering van het reizigersvervoer van en naar de Gentse haven? Kan zij haar antwoord motiveren?

4) Welke maatregelen acht zij aangewezen om de studie en implementatie van de infrastructurele en exploitatieve voorwaarden om reizigersvervoer op de lijn 204 te kunnen aanbieden?

Antwoord ontvangen op 29 maart 2012 :

1. De mogelijke benutting van de lijn 204 voor personenvervoer werd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) onderzocht in het kader van een studie over de wenselijkheid van lighttrainuitbating vanuit Maldegem over Eeklo tot Gent, en van daaruit via lijn 204 tot Zelzate. In de huidige financiële context gaat de NMBS ervan uit dat er geen middelen zijn om een bijkomend aanbod aan te bieden. Er is overigens ook geen lighttrainmaterieel beschikbaar. Infrabel onderzoekt ook nog het infrastructuurknelpunt tussen Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort.

2. Een nieuwe treindienst kan de CO2 uitstoot verminderen, op voorwaarde dat er genoeg mensen vervoerd worden met die treinen.

3. De NMBS staat open voor elke vorm van samenwerking om het openbaar vervoer te verbeteren.

4. De NMBS werkt aan een langetermijnvisie voor de toekomst van het spoorvervoer op horizon 2020-2030. In die visie komt de geleidelijke introductie van lighttrainbedieningen op bepaalde lijnen aan bod. Het betreft momenteel een visie; er is nog geen beslissing. De eventuele realisatie ervan zal ook afhangen van de beslissingen die moeten genomen worden in het kader van het nieuwe meerjareninvesteringsplan 2013-2025 dat in voorbereiding is.