Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2885

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 juli 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Treinverkeer - Negatie rood licht - Frequentie - Veiligheidsprocedures - Automatisch stopsysteem

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
bebakening
voertuigverlichting
veiligheid van het vervoer

Chronologie

27/7/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3962

Vraag nr. 5-2885 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een passagierstrein liep op woensdag 6 juli 2011 meer dan twee uur vertraging op nadat de bestuurder door een rood licht was gereden. De trein stopte wel onmiddellijk maar de veiligheidsprocedure van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) schrijft voor dat een andere bestuurder moet worden opgeroepen om de trein verder te laten rijden. Er moet ook worden gecontroleerd of de veiligheid verzekerd is.

In dit kader volgende vragen:

1) Hoeveel treinen reden in de periode 2008 tot en met de eerste helft van 2011 door een rood licht? Tot welke vertragingen gaf dit aanleiding?

2) Kan de geachte minister de stand van zaken meedelen betreffende de invoer van het automatische stopsysteem bij het negeren van een rood licht door een trein?

3) Acht zij de voorgeschreven veiligheidsprocedure absoluut noodzakelijk? Zal deze procedure blijven gehandhaafd na de invoer van het automatische stopsysteem? Kan zij haar antwoord motiveren?