Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-258

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 25 oktober 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Gent-Geraardsbergen - Renovatie en verbeteringswerken - Inlassen van een bijkomende piekuurtrein

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
pendel
vervoersduur
provincie Oost-Vlaanderen

Chronologie

25/10/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3950

Vraag nr. 5-258 d.d. 25 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In oktober 2008 diende ik in de Kamer van volksvertegenwoordigers de schriftelijke vraag nr. 564 (Schriftelijke vragen en antwoorden, nr. 52-0039, blz. 10045) in betreffende de werken aan het station van Scheldewindeke en de extra verlichting op de lijn Gent-Geraardsbergen. In het antwoord op deze schriftelijke vraag, kondigde de geachte minister concrete maatregelen aan zoals de vernieuwing van de fietsenstalling in Scheldewindeke en de uitrusting van diverse stations met verlichte stationsnaamborden. Vandaag, precies twee jaar later stel ik met ontgoocheling vast dat de vooropgestelde maatregelen niet werden uitgevoerd of opgestart.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Bestaat er intussen meer duidelijkheid over de bestemming die het stationsgebouw van Scheldewindeke zou krijgen? Zo ja, wat zijn de plannen? Zo neen, wanneer zal die duidelijkheid er komen?

2) In het antwoord van de geachte minister op mijn schriftelijke vraag 564 van 1 oktober 2008 stelde ze dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) eind 2009 nieuwe fietsenstallingen zou plaatsen aan weerszijden van de overweg. Intussen heeft de gemeente een tijdelijke fietsenstalling opgetrokken, maar de nieuwe fietsenstallingen werden op heden nog niet geplaatst. Wanneer worden deze werken uitgevoerd?

3) Eveneens in antwoord op mijn schriftelijke vraag 564 van oktober 2008 kondigde de minister aan dat midden 2009 op de perrons van de stations van Balegem-Zuid, Balegem-Dorp, Scheldewindeke, Moortsele, Landskouter en Gontrode verlichte stationsborden zouden worden geplaatst. Tot op heden werden deze werken nog niet uitgevoerd. Wanneer plant men ze te kunnen realiseren?

4) Wegens treinvertragingen hebben heel wat pendelaars (die 's avonds vertrekken uit Brussel) richting de stations van Balegem-Zuid, Balegem-Dorp, Scheldewindeke, Moortsele en Landskouter aansluitingsproblemen in het station van Zottegem. Het gebeurt niet zelden dat de trein richting Poperinge (IC-2339 met voorzien aankomstuur in Zottegem om 18u14) vertraging heeft, waardoor ze de trein richting Gent-Sint-Pieters ( L-1888) niet meer kunnen halen. De pendelaars zijn genoodzaakt een uur te wachten op een volgende trein. Bestaat er een mogelijkheid om bij de volgende herziening van de uurroosters een extra piekuurtrein in te lassen (omstreeks 18u50)?