Auteurs- en sprekersregister betreffende "Brouwers Karin" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Amerikaans Theater in Brussel - Nieuwe Vlaamse, culturele pool in Brussel - Regie der Gebouwen - Verkoop van het gebouw aan de stad Brussel - Stand van zaken (7-2103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brouwers aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2103
Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie - Praag, 24-25 april 2023 (De Russische agressie in Oekraïne en de reactie van de EU in een bredere geopolitieke context [uitbreiding van de EU, energiezekerheid, naoorlogse wederopbouw] - De rol van de EU in de wereldwijde samenwerking tussen de democratieën en het vraagstuk van de afhankelijkheid van de EU-lidstaten ten aanzien van de totalitaire regimes [informatieoorlog, desinformatie, veiligheid van de bevoorradingsketens, strategische autonomie]) (7-446)      
  Verslag van mevrouw Karin Brouwers (S)
7-446/1
p. 1-53 7-446/1 p. 1-53 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 17 tot 21 juli 2020 (Het herstelplan - De Europese meerjarenbegroting - De positie van België - De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie) (7-178)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers
7-178/1
p. 1-34 7-178/1 p. 1-34 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 19 juni 2020 (Voorbeschouwing op de Europese Raad van 19 juni 2020 : Meerjarig Financieel Kader - Tijdelijk Herstelinstrument "Next Generation EU" - Economische crisis door Covid-19 -Brexit) (7-168)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers
7-168/1
p. 1-16 7-168/1 p. 1-16 (PDF)
Debat over de economische emancipatie van vrouwen (art. 18-4bis van het Reglement)      
  Debat
7-36
p. 17-36 7-36 p. 17-36 (PDF)
Desinformatie - Strijd - Acties - Taskforce - Oprichting - Europese Digital Services Act - Standpunt - Voorbereidingen (7-1585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brouwers aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1585
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Karin Brouwers, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Karin Brouwers, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 20 februari 2020 (Bespreking van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 - Brexit) (7-148)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers
7-148/1
p. 1-27 7-148/1 p. 1-27 (PDF)
Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 23 april 2020 - Debriefing door de eerste minister (Het verloop en de resultaten van de Europese Top - De economische maatregelen ter bestrijding van de crisis en de solidariteitsmechanismen - De Europese Green Deal en de Europese industriële strategie - De exit-strategie, het toerisme en de grenscontroles (Covid-19) - De eigen middelen - Het arrest van het Duitse Grondwettelijk Hof (Proportionnaliteitsprincipe) - Het externe beleid - Het rechtsstaatbeginsel - De voortrekkersrol van België in Europa - Het cultuurbeleid) (7-163)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers
7-163/1
p. 1-15 7-163/1 p. 1-15 (PDF)
Het jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer (7-136)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers (S)
7-136/1
p. 1-26 7-136/1 p. 1-26 (PDF)
LXII COSAC, Helsinki, 1-3 december 2019 (La conférence sur l'avenir de l'Europe - L'Etat de droit et la charte des droits fondamentaux de l'UE - Relation interinstitutionnelles - La stratégie climatique Européenne - Les relations avec le Royaume-Uni) (7-131)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers, de heer Mark Demesmaeker en mevrouw Hélène Ryckmans
7-131/1
p. 1-41 7-131/1 p. 1-41 (PDF)
LXIII COSAC - Buitengewone voorzittersvergadering (Het europese antwoord op de uitbraak van de coronacrisis en de weerslag ervan op het meerjarig financieel kader 2021-2027 [Covid-19] - De conferentie over de toekomst van Europa - De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk - De EU, de nationale parlementen en de COSAC in de nieuwe institutionele cyclus) (7-176)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers
7-176/1
p. 1-33 7-176/1 p. 1-33 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  Verslag van mevrouw Karin Brouwers
7-31
p. 5-6 7-31 p. 5-6 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-405 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-33
p. 5 7-33 p. 5 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 12 en vrijdag 13 december 2019 te Brussel (De toekomst van Europa - Klimaatverandering - Het Meerjarig Financieel Kader - Externe betrekkingen - Top van de eurozone - De Brexit) (7-135)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers (S)
7-135/1
p. 1-18 7-135/1 p. 1-18 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2019 te Brussel (Catalonië - De Brexit - Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 - Het uitbreidingsproces - De strijd tegen fiscale fraude - Klimaat - Turkije : het probleem met de gasboringen in de exclusieve economische zone [EEZ] van Cyprus en de Turkse inval in Syrië) (7-108)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers
7-108/1
p. 1-17 7-108/1 p. 1-17 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 26 maart 2020 (Covid-19 - In het kader van de coronacrisis het solidariteitsbeginsel tussen de lidstaten van de Europese Unie concreet gestalte geven - Socio-economische gevolgen) (7-154)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers
7-154/1
p. 1-15 7-154/1 p. 1-15 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2021 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2023 (7-401)      
  Bespreking
   Voorstelling verslag - Besparingen - Energiecrisis - Inflatie - Tweekamerstelsel - Hervorming van de Senaat - Rol van de Senaat in een federaal land - Synergiën - Artikel 174 van de Grondwet
7-33
p. 42-66 7-33 p. 42-66 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in België verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer André Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van de heer Tom Ongena en de dames Karin Brouwers, Hélène Ryckmans, Fatima Ahallouch en Maaike De Vreese
7-110/2
p. 1-73 7-110/2 p. 1-73 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-110/1)
7-5
p. 5-19 7-5 p. 5-19 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-110/2)
7-24
p. 5-30 7-24 p. 5-30 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van de heren Christophe Bastin, Philippe Henry, Jan Peumans en Lode Vereeck en de dames Karin Brouwers, Valérie De Bue, Anne Lambelin en Katia Segers
6-201/2
p. 1-117 6-201/2 p. 1-117 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-201/1)
6-10
p. 35-39 6-10 p. 35-39 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-201/2)
6-18
p. 1-57 6-18 p. 1-57 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-162)      
  Verzoek van de dames Ingrid Lieten, Cindy Franssen, Miranda Van Eetvelde, Lieve Maes, Petra De Sutter, Katia Segers, Güler Turan, Christie Morreale, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Christiane Vienne, Véronique Jamoulle, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Nadia El Yousfi, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Véronique Waroux en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Philippe Henry, Jean-Paul Wahl, François Desquesnes, Bart Van Malderen, Wouter Van Besien, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-162/1
p. 1-5 6-162/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de dames Karin Brouwers, Elisabeth Meuleman en Latifa Gahouchi en de heren Jacques Brotchi en Lionel Bajart
6-465/2
p. 1-21 6-465/2 p. 1-21 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-465/2)
6-47
p. 8-21 6-47 p. 8-21 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Verzoek van mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet
7-172/1
p. 1-5 7-172/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cathy Coudyser, de heer Bert Anciaux en de dames Sabine Laruelle en Karin Brouwers
7-295/2
p. 1-22 7-295/2 p. 1-22 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-295/1)
7-24
p. 30-37 7-24 p. 30-37 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld (Mishandeling van vrouwen rond de periode van hun bevalling) (7-245)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de dames Els Ampe en Karin Brouwers, ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-245/6
p. 1-3 7-245/6 p. 1-3 (PDF)
  Verzoek tot terugzending naar de commissie (artikel 39 van het Reglement) - Aangenomen bij zitten en opstaan
7-39
p. 5-9 7-39 p. 5-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-344/1)
7-28
p. 15-23 7-28 p. 15-23 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (7-121)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Peter Van Rompuy, mevrouw Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer en mevrouw Martine Fournier
7-121/1
p. 1-6 7-121/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden (De mogelijkheid bieden aan andere parlementsleden dan de Senatoren om te worden betrokken bij de bespreking van een voorstel van resolutie of van een informatieverslag) (6-501)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Benjamin Dalle, de dames Karin Brouwers en Valerie Taeldeman, de heer Orry Van de Wauwer en mevrouw Brigitte Grouwels
6-501/1
p. 1-3 6-501/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot invoering van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden (De mogelijkheid aanbieden dat andere parlementsleden worden betrokken bij de bespreking van een voorstel van resolutie of van een informatieverslag) (7-209)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Martine Fournier en de heer Peter Van Rompuy
7-209/1
p. 1-3 7-209/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 85 van het reglement van de Senaat inzake de richtsnoeren voor een genderneutraal taalgebruik in de Senaat (7-248)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Karin Brouwers, de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Martine Fournier
7-248/1
p. 1-3 7-248/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op de oprichting van een gemengde deliberatieve commissie in de Senaat (7-362)      
  Voorstel van de dames Katia Segers, Stephanie D'Hose en Latifa Gahouchi, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Karin Brouwers, de heer Chris Steenwegen, mevrouw Farida Tahar en de heer Bert Anciaux
7-362/1
p. 1-12 7-362/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat over de aanwezigheid van de vlaggen van de Gemeenschappen en de Gewesten in de Senaat (7-270)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers
7-270/1
p. 1-3 7-270/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34, § 5, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Gegarandeerde vertegenwoordiging van vrouwen in beide taalgroepen van het Grondwettelijk Hof) (6-504)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Valerie Taeldeman en Karin Brouwers, de heren Joris Poschet en Orry Van de Wauwer, mevrouw Brigitte Grouwels en de heer Johan Verstreken
6-504/1
p. 1-3 6-504/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de media (7-308)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwers en de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Tom Ongena
7-308/1
p. 1-6 7-308/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van mevrouw Karin Brouwers c.s.
7-267/2
p. 1-5 7-267/2 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Karin Brouwers
7-267/3
p. 1-12 7-267/3 p. 1-12 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 17-30 7-22 p. 17-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beperking van het ruimteschroot en van de impact ervan op het gebruik van de ruimte (7-312)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Alexander Miesen en Bert Anciaux, de dames Els Ampe, Karin Brouwers en Fatima Ahallouch en de heren Steven Coenegrachts, Orry Van de Wauwer, Philippe Dodrimont en Jean-Paul Wahl
7-312/1
p. 1-13 7-312/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in België (6-424)      
  Amendement nr 15 van mevrouw Karin Brouwers en de heer Johan Verstreken
6-424/2
p. 6 6-424/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 32 en 33 van de dames Karin Brouwers en Valerie Taeldeman
6-424/2
p. 17 6-424/2 p. 17 (PDF)
  Bespreking
6-47
p. 48-66 6-47 p. 48-66 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (Het bestaan van elektromagnetische overgevoeligheid officieel erkennen - Onafhankelijk onderzoek ontwikkelen en aanmoedigen - Bewustmaking van gezondheidswerkers - Netwerkvrije zones op openbare plaatsen - De bouw aanmoedigen van aangepaste woningen) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van elektrohypersensitiviteit) (7-88)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers
7-88/2
p. 1-3 7-88/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
7-20
p. 6-17 7-20 p. 6-17 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genderpensioenkloof (7-255)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers
7-255/1
p. 1-12 7-255/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een zone 30 en de verbetering van de verkeersveiligheid rond alle kinderopvangcentra, en niet alleen rond scholen (6-419)      
  Bespreking
6-44
p. 49-54 6-44 p. 49-54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen) (7-199)      
  Verslag van mevrouw Karin Brouwers en de heer Karl Vanlouwe
7-199/3
p. 1-9 7-199/3 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
7-15
p. 17-28 7-15 p. 17-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de "lockdowngeneratie" in de post-Covid samenleving (7-309)      
  Bespreking
7-34
p. 11-19 7-34 p. 11-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Iran na het overlijden in gevangenschap van Mahsa Amini (7-382)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Latifa Gahouchi, Maud Vanwalleghem, Annick Lambrecht, Els Ampe en Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha en de dames Véronique Durenne, Nadia El Yousfi en Karin Brouwers
7-382/1
p. 1-10 7-382/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
7-31
p. 9-19 7-31 p. 9-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (7-283)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Sabine Laruelle, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans, Karin Brouwers en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Rik Daems
7-283/1
p. 1-10 7-283/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
7-27
p. 27-37 7-27 p. 27-37 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar (7-371)      
  Amendementen nrs 4 tot 9 van mevrouw Karin Brouwers
7-371/2
p. 2-5 7-371/2 p. 2-5 (PDF)
  Bespreking
7-38
p. 9-32 7-38 p. 9-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne (7-330)      
  Voorstel van de heren Orry Van de Wauwer, Jean-Paul Wahl en Fourat Ben Chikha, de dames Annick Lambrecht, Latifa Gahouchi, Hélène Ryckmans en Karin Brouwers, de heer Tom Ongena en mevrouw Anne-Catherine Goffinet
7-330/1
p. 1-6 7-330/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de Russische dissident Vladimir Vladimirovitsj Kara-Murza in gevangenschap (7-454)      
  Voorstel van de heer Tom Ongena, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, Laurent Léonard en Gregor Freches en de dames Karin Brouwers en Annick Lambrecht
7-454/1
p. 1-28 7-454/1 p. 1-28 (PDF)
  Bespreking
7-38
p. 32-44 7-38 p. 32-44 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen) (Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) (7-211)      
  Amendement nr 10 van de dames Karin Brouwers en Martine Fournier
7-211/3
p. 4-5 7-211/3 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 12 van mevrouw Karin Brouwers c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-211/6
p. 1-3 7-211/6 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
7-25
p. 24-36 7-25 p. 24-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh (7-368)      
  Bespreking
7-30
p. 30-42 7-30 p. 30-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van België (7-167)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers en Martine Fournier en de heren Orry Van de Wauwer en Peter Van Rompuy
7-167/1
p. 1-8 7-167/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied (7-159)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de dames Karin Brouwers en Martine Fournier
7-159/2
p. 1-2 7-159/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 6-16 7-22 p. 6-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opnemen van klimaatgerelateerde informatie in de niet-financiële informatie bij het jaarverslag (7-247)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy, de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers en Martine Fournier, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw France Masai, de heer Bert Anciaux, mevrouw Anne-Catherine Goffinet en de heer Chris Steenwegen
7-247/1
p. 1-5 7-247/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul (... inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (7-271)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Karin Brouwers, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux, de dames Katia Segers, Hélène Ryckmans en Celia Groothedde en de heren Tom Ongena en Rik Daems
7-271/1
p. 1-8 7-271/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Karin Brouwers c.s.
7-271/3
p. 5-6 7-271/3 p. 5-6 (PDF)
  Bespreking
7-37
p. 9-23 7-37 p. 9-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vrijmaken van de breedbandmarkt (Bevorderen van de concurrentie - Algemene prijsdaling) (6-294)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken en Steven Vanackere en de dames Brigitte Grouwels en Karin Brouwers
6-294/1
p. 1-4 6-294/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten (7-79)      
  Bespreking
7-29
p. 7-18 7-29 p. 7-18 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiële producten (Bitcoin) (7-95)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Martine Fournier en Karin Brouwers
7-95/2
p. 1-2 7-95/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken (7-185)      
  Voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Bert Anciaux en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, mevrouw Karin Brouwers en de heer Julien Uyttendaele
7-185/1
p. 1-4 7-185/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
7-18
p. 8-21 7-18 p. 8-21 (PDF)
Voorstel van resolutie om in België meer vrijwillige bloeddonoren te werven (7-284)      
  Bespreking
7-28
p. 6-14 7-28 p. 6-14 (PDF)
Voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes (7-392)      
  Voorstel van de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans en Fatima Ahallouch, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Karin Brouwers en de heren Ludwig Vandenhove, Chris Steenwegen en Philippe Dodrimont
7-392/1
p. 1-23 7-392/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen (7-299)      
  Voorstel van de dames Maud Vanwalleghem, Latifa Gahouchi, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet, de heren Orry Van de Wauwer en Bert Anciaux, mevrouw Martine Fournier en de heer Peter Van Rompuy
7-299/1
p. 1-16 7-299/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang (7-220)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Karin Brouwers, de heer Bert Anciaux, mevrouw Anne-Catherine Goffinet en de heren Fourat Ben Chikha en Orry Van de Wauwer
7-220/1
p. 1-10 7-220/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 21 van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers
7-220/2
p. 7-9 7-220/2 p. 7-9 (PDF)
Voorstel van resolutie over de executie van Mohsen Shekari in Iran (7-405)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, de dames Hélène Ryckmans en Latifa Gahouchi, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Karin Brouwers, Els Ampe en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha, Tom Ongena en Bert Anciaux
7-405/1
p. 1-4 7-405/1 p. 1-4 (PDF)
  Mevrouw Karin Brouwers vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-33
p. 5 7-33 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderpensioenkloof (Een beleidsstrategie uitwerken om de genderpensioenkloof te meten en te dichten) (6-340)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Karin Brouwers en Cindy Franssen en de heren Johan Verstreken en Peter Van Rompuy
6-340/1
p. 1-12 6-340/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (7-81)      
  Bespreking
7-30
p. 5-19 7-30 p. 5-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren (7-162)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Willem-Frederik Schiltz en Bert Anciaux en mevrouw Karin Brouwers
7-162/1
p. 1-8 7-162/1 p. 1-8 (PDF)
  Verslag van mevrouw Karin Brouwers
7-162/3
p. 1-10 7-162/3 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
7-11
p. 5-12 7-11 p. 5-12 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geïntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan: milieu en chronische ziektes (6-125)      
  Amendement nr 10 van mevrouw Karin Brouwers en de heer Steven Vanackere
6-125/2
p. 7 6-125/2 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een menopauzebeleid uit te stippelen (7-422)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwers, de heer Philippe Courard en de dames Véronique Durenne, Maud Vanwalleghem, Els Ampe, Annick Lambrecht en Anne-Catherine Goffinet
7-422/1
p. 1-9 7-422/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van plastic microbeads in cosmetica te beperken)(6-324)      
  Bespreking
6-34
p. 14-33 6-34 p. 14-33 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (6-292)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Martine Taelman, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Karin Brouwers
6-292/1
p. 1-4 6-292/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek (7-329)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Tom Ongena en de dames Véronique Durenne, Karin Brouwers en Katia Segers
7-329/1
p. 1-9 7-329/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot aanneming van een internationaal verdrag inzake de rechten van ouderen (7-272)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Philippe Courard en de dames Karin Brouwers en Farida Tahar
7-272/1
p. 1-10 7-272/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de financiële autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden (Toegang tot een eigen bankrekening) (6-278)      
  Bespreking
6-27
p. 32-40 6-27 p. 32-40 (PDF)
  6-27
p. 41-43 6-27 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul (7-236)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heren Tom Ongena en Bert Anciaux, mevrouw Karin Brouwers en de heer Orry Van de Wauwer
7-236/1
p. 1-6 7-236/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte (6-298)      
  Voorstel van de dames Brigitte Grouwels, Sabine de Bethune, Cindy Franssen en Karin Brouwers en de heer Johan Verstreken
6-298/1
p. 1-9 6-298/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (7-218)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Latifa Gahouchi, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Karin Brouwers, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha en Orry Van de Wauwer en mevrouw Anne-Catherine Goffinet
7-218/1
p. 1-5 7-218/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt (6-319)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Karin Brouwers, Sonja Claes en Cindy Franssen en de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy en Johan Verstreken
6-319/1
p. 1-24 6-319/1 p. 1-24 (PDF)
Voorstel van resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof (7-301)      
  Voorstel van de dames Els Ampe en Hélène Ryckmans, de heer André Frédéric, de dames Véronique Durenne en Karin Brouwers, de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Annick Lambrecht en de heren Philippe Dodrimont en Orry Van de Wauwer
7-301/1
p. 1-14 7-301/1 p. 1-14 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Karin Brouwers c.s.
7-301/2
p. 1-2 7-301/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie voor meer erkenning en ondersteuning van ouders van levenloos geboren kinderen (Toekenning sociale rechten voor ouders van een levenloos kind - Menswaardige behandeling van het stoffelijk overschot - Begraafplaatsen en lijkbezorging - Zwangerschapsverlies in perinatale zorgpaden - Administratieve uitdagingen - Registratie in de doodsoorzakenstatistiek - Terminologie) (7-408)      
  Voorstel van mevrouw Maud Vanwalleghem, de heer Bert Anciaux, mevrouw Karin Brouwers en de heren Peter Van Rompuy, Orry Van de Wauwer en Stijn De Roo
7-408/1
p. 1-15 7-408/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet om een lid toe te voegen om het lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet te verankeren (7-341)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy, de dames Karin Brouwers en Maud Vanwalleghem en de heer Orry Van de Wauwer
7-341/1
p. 1-6 7-341/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel de gebruikte terminologie gendergevoelig te maken (7-249)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Karin Brouwers, de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Martine Fournier
7-249/1
p. 1-11 7-249/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (6-141)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers, Brigitte Grouwels, Cindy Franssen en Sonja Claes en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere en Johan Verstreken
6-141/1
p. 1-10 6-141/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen en de Verenigde Grondwettelijke Vergadering op te richten (7-487)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwens en de heren Orry Van de Wauwer, Kris Poelaert, Peter Van Rompuy en Stijn De Roo
7-487/1
p. 1-6 7-487/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel I bis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (6-146)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers en de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken en Peter Van Rompuy
6-146/1
p. 1-6 6-146/1 p. 1-6 (PDF)
Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020 (De Europese Green Deal - Een Europa klaar voor het digitale tijdperk - Een economie die werkt voor mensen - Een sterker Europa in de wereld - Bevordering van onze Europese levenswijze - Een nieuwe impuls voor Europese democratie) (7-150)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers (S)
7-150/1
p. 1-18 7-150/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat (7-456)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux, de dames Stephanie D'Hose, France Masai, Latifa Gahouchi, Sabine Laruelle en Karin Brouwers en de heer Fourat Ben Chikha
7-456/1
p. 1-13 7-456/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met betrekking tot het opnemen van gendergerelateerde informatie in het financieel verslag over de jaarrekeningen van de politieke partijen en hun componenten (7-265)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers en de heer Orry Van de Wauwer
7-265/1
p. 1-6 7-265/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999