Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2103

van Karin Brouwers (CD&V) d.d. 20 juli 2023

aan de staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister

Amerikaans Theater in Brussel - Nieuwe Vlaamse, culturele pool in Brussel - Regie der Gebouwen - Verkoop van het gebouw aan de stad Brussel - Stand van zaken

dramatische kunst
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
Regie der Gebouwen
Vlaamse Gemeenschap
openbaar gebouw
cultuurbeleid
publiek eigendom

Chronologie

20/7/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/8/2023)

Vraag nr. 7-2103 d.d. 20 juli 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Vlaams regeerakkoord in 2019 vermeldt de ambitie om het Amerikaans Theater te transformeren tot een nieuwe Vlaamse, culturele pool in Brussel.

Het leegstaande gebouw is momenteel in handen van de Regie der Gebouwen die het vastgoed van de federale overheid beheert. Het doel is dat de stad Brussel eerst de eigendom verwerft en nadien het gebouw in erfpacht geeft aan de Vlaamse overheid.

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: zowel de stad Brussel, de federale overheid als de Vlaamse overheid zijn betrokken partij in dit dossier.

Daarom graag volgende vragen:

1) Wenst de federale overheid het Amerikaans Theater te verkopen aan de stad Brussel?

2) Waarom duurt de concrete verkoop vanwege de Regie der Gebouwen aan de stad Brussel zo lang?

3) Welke stappen dienen er nog te worden genomen om het gebouw te kunnen verkopen?

4) Wanneer zal de Regie der Gebouwen het Amerikaans Theater verkopen aan de stad Brussel, zodat Vlaanderen het gebouw in erfpacht kan nemen van de stad Brussel?