S. 7-108 Dossierfiche                  

Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2019 te Brussel
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Turkije
uitbreiding van de Europese Unie
meerjarig financieel kader
Catalonië
belastingfraude
beleid inzake klimaatverandering
opwarming van het klimaat
Syrië
exclusieve economische zone
Cyprus
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
topconferentie
westelijke Balkan
asielzoeker
kwestie Cyprus
Europese Raad
uittreding uit de EU
Verenigd Koninkrijk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-108/1 7-108/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 23/10/2019
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
23/10/2019   Indiening
23/10/2019   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
23/10/2019   Verzending naar commissie
23/10/2019   Inschrijving op agenda
23/10/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
23/10/2019   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
23/10/2019   Einde behandeling
23/10/2019   Einde behandeling Doc. 7-108/1 7-108/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 23/10/2019