S. 6-125 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geďntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan : milieu en chronische ziektes
Philippe Mahoux    Patrick Prévot    Nadia El Yousfi   

chronische ziekte
achteruitgang van het milieu
ziekte
volksgezondheid
asbest
wetenschappelijk onderzoek
motie van het Parlement
milieukosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-125/1 6-125/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/11/2014
6-125/2 6-125/2 (PDF) Amendementen 24/4/2017
6-125/3 6-125/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/5/2017
6-125/4 6-125/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/5/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/11/2014   Indiening Doc. 6-125/1 6-125/1 (PDF)
16/1/2015   Inoverwegingneming
16/1/2015   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
9/6/2017   Inschrijving op agenda
9/6/2017   Algemene bespreking Hand. 6-29 Hand. 6-29 (PDF)
9/6/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+32/-0/o8)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
16/1/2015   Verzending naar commissie
23/1/2017   Inschrijving op agenda
23/1/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Valérie De Bue
23/1/2017   Inleidende uiteenzetting door Patrick Prévot
23/1/2017   Bespreking
6/2/2017   Inschrijving op agenda
6/2/2017   Bespreking
20/2/2017   Inschrijving op agenda
20/2/2017   Hoorzitting met Prof. Dr. Alfred Bernard, Medische Faculteit, Université Catholique de Louvain (UCL)
20/2/2017   Hoorzitting met Dokter Yseult Navez, Diensthoofd Coördinatie Milieu - Gezondheid , FOD Volksgezondheid
20/2/2017   Hoorzitting met Prof. Em. Dr. Luc Hens, expert bij de Hoge Gezondheidsraad
20/2/2017   Hoorzitting met Prof. Dr. Fabrice Péters, wetenschappelijk coördinator en coördinator ad interim van de Hoge Gezondheidsraad)
20/2/2017   Hoorzitting met Prof. Dr. Nicolas Van Larebeke, expert bij de Hoge Gezondheidsraad
13/3/2017   Inschrijving op agenda
13/3/2017   Bespreking
27/3/2017   Inschrijving op agenda
27/3/2017   Uitgesteld
24/4/2017   Inschrijving op agenda
24/4/2017   Bespreking
24/4/2017   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o1)
24/4/2017   Aanneming na amendering
8/5/2017   Inschrijving op agenda
8/5/2017   Lezing van het verslag
8/5/2017   Goedkeuring verslag
Goedgekeurd met 10 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 6-125/3 6-125/3 (PDF)
9/6/2017   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ministers-presidenten v/d deelstaatregeringen, voorzitters v/d verschillende parlementen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/6/2017
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Geamendeerd 23/1/2017, 6/2/2017, 20/2/2017, 13/3/2017, 24/4/2017, 8/5/2017