S. 7-154 Dossierfiche                  

Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 26 maart 2020
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
topconferentie
infectieziekte
epidemie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese Centrale Bank
macro-economie
Solidariteitsfonds van de Europese Unie
Europese Investeringsbank
economische recessie
obligatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-154/1 7-154/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 6/4/2020
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
6/4/2020   Indiening
6/4/2020   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
6/4/2020   Verzending naar commissie
6/4/2020   Inschrijving op agenda
6/4/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
6/4/2020   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Alexander De Croo, vice-eersteminister
6/4/2020   Einde behandeling Doc. 7-154/1 7-154/1 (PDF)
6/4/2020   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 6/4/2020