S. 7-272 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot aanneming van een internationaal verdrag inzake de rechten van ouderen
Latifa Gahouchi    Philippe Courard    Karin Brouwers    Farida Tahar   

motie van het Parlement
bejaarde
vergrijzing van de bevolking
discriminatie op grond van leeftijd
VN-conventie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-272/1 7-272/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/6/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/6/2021   Indiening Doc. 7-272/1 7-272/1 (PDF)
18/6/2021   Inoverwegingneming
18/6/2021   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
18/6/2021   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
24/4/2023   Inschrijving op agenda
24/4/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Laurent Lťonard
24/4/2023   Bespreking
26/5/2023   Inschrijving op agenda
26/5/2023   Regeling der werkzaamheden
7/7/2023   Inschrijving op agenda
7/7/2023   Hoorzitting - de heer Daniel Van Daele, voorzitter, Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO);
7/7/2023   Hoorzitting - de heer Koen Peeters, coŲrdinator Cel Belangenbehartiging, OKRA en de heer Koen Detavernier, beleidsmedewerker, We Social Movements (WSM);
7/7/2023   Hoorzitting - mevrouw Veronique Joosten, directeur van de afdeling Mensenrechten M3, FOD Buitenlandse Zaken.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
In behandeling 24/4/2023, 26/5/2023, 7/7/2023