S. 7-148 Dossierfiche                  

Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 20 februari 2020.
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
topconferentie
meerjarig financieel kader
Verenigd Koninkrijk
uittreding uit de EU
gemeenschappelijk landbouwbeleid
betrekking van de Europese Unie
migratie
EU-begroting
emissiehandel
rechtsstaat
verband wetgeving-uitvoering
Nederland
Oostenrijk
Zweden
Denemarken
Cohesiefonds
Europese Investeringsbank
Europees Parlement
Syrië

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-148/1 7-148/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 3/3/2020
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2020   Indiening
18/2/2020   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
18/2/2020   Verzending naar commissie
18/2/2020   Inschrijving op agenda
18/2/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
18/2/2020   Gedachtewisseling
met mevrouw Sophie Wilmès, eersteminister.
3/3/2020   Inschrijving op agenda
3/3/2020   Gedachtewisseling
met mevrouw Sophie Wilmès, eersteminister.
3/3/2020   Einde behandeling Doc. 7-148/1 7-148/1 (PDF)
3/3/2020   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 18/2/2020, 3/3/2020