S. 7-422 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde een menopauzebeleid uit te stippelen
Karin Brouwers    Philippe Courard    Véronique Durenne    Maud Vanwalleghem    Els Ampe    Annick Lambrecht    Anne-Catherine Goffinet   

gezondheidsbeleid
motie van het Parlement
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
vrouw
gynaecologie
hormoon
levenskwaliteit
gevaren voor de gezondheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-422/1 7-422/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/2/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/2/2023   Indiening Doc. 7-422/1 7-422/1 (PDF)
10/2/2023   Inoverwegingneming
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
10/2/2023   Verzending naar commissie
13/3/2023   Inschrijving op agenda
13/3/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Fourat Ben Chikha, France Masai
13/3/2023   Bespreking
27/3/2023   Inschrijving op agenda
27/3/2023   Regeling der werkzaamheden
27/3/2023   Bespreking
22/5/2023   Inschrijving op agenda
22/5/2023   Regeling der werkzaamheden
5/6/2023   Inschrijving op agenda
5/6/2023   Hoorzitting - de heer Serge Rozenberg, diensthoofd van de Menopauzekliniek van het UMC Sint-Pieter;
5/6/2023   Hoorzitting - de heer Herman Depypere, voorzitter van de Belgian Menopause Society, Universitair Ziekenhuis Gent;
5/6/2023   Hoorzitting - mevrouw Camille Nérac, seksuologe.
5/6/2023   Gedachtewisseling
3/7/2023   Inschrijving op agenda
3/7/2023   Hoorzitting - mevrouw Florence Trémollieres, voorzitster van de Menopause and Hormonal Ageing Study Group(GEMVI), Frankrijk;
3/7/2023   Hoorzitting - de dames Axelle Pintiaux en Anne Firquet, Centrum René Lambotte: Centrum voor Menopauze en Gezinsgezondheidszorg, CHR de la Citadelle, Luik;
3/7/2023   Hoorzitting - mevrouw Herlindis Moestermans, beleidsmedewerker, Nederlandstalige Vrouwenraad.
3/7/2023   Gedachtewisseling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
In behandeling 13/3/2023, 27/3/2023, 22/5/2023, 5/6/2023, 3/7/2023