S. 7-95 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiële producten
Fatima Ahallouch    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele    Philippe Courard   

bewustmaking van de burgers
elektronische handel
kinderpornografie
deviezen
zwarte handel
terrorisme
regeling van transacties
traceerbaarheid
witwassen van geld
verdovend middel
bescherming van de consument
elektronisch betaalmiddel
motie van het Parlement
virtuele munteenheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-95/1 7-95/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
7-95/2 7-95/2 (PDF) Amendementen 18/1/2021
7-95/3 7-95/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-95/1 7-95/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
18/11/2019   Inschrijving op agenda
18/11/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Soetkin Hoessen
18/11/2019   Inleidende uiteenzetting door Fatima Ahallouch
18/11/2019   Bespreking
31/1/2020   Inschrijving op agenda
31/1/2020   Hoorzitting - de heer Philippe de Koster, Voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI); - de heer Jean-Paul Servais, Voorzitter van de Financial Services and Markets Authority (FSMA); - de heer Filip Caron, dienst Surveillance of fina
18/1/2021   Inschrijving op agenda
18/1/2021   Stemming over het geheel: verworpen (+6/-6/o3)
18/1/2021   Verwerping voorstel
1/2/2021   Inschrijving op agenda
1/2/2021   Lezing van het verslag
1/2/2021   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen).
Doc. 7-95/3 7-95/3 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 18/11/2019, 31/1/2020, 18/1/2021, 1/2/2021