S. 7-135 Dossierfiche                  

Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 12 en vrijdag 13 december 2019 te Brussel
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
staatshoofd
uittreding uit de EU
Verenigd Koninkrijk
beleid inzake klimaatverandering
opwarming van het klimaat
meerjarig financieel kader
Europees nabuurschapsbeleid
Noord-Zuidbetrekking
Afrika
Turkije
Rusland
eurozone
Stabiliteitspact
topconferentie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-135/1 7-135/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 17/12/2019
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
17/12/2019   Indiening
17/12/2019   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
17/12/2019   Verzending naar commissie
17/12/2019   Inschrijving op agenda
17/12/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
17/12/2019   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met Mevr. Sophie Wilmès, eerste minister
17/12/2019   Einde behandeling Doc. 7-135/1 7-135/1 (PDF)
17/12/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 17/12/2019