S. 7-531 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet met betrekking tot de federale staatsstructuur, de rechtsstaat en de grondwettelijke rechten en vrijheden, en de werking van de instellingen
Karin Brouwers    Peter Van Rompuy    Stijn De Roo    Kris Poelaert   

gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
verdeling van de bevoegdheden
regionale financiŽn
herziening van de grondwet
institutionele hervorming
rechtsstaat
rechten van het individu
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
internationaal recht-intern recht
verhouding kerk-staat
Hoge Raad voor de Justitie
rechtsstelsel
administratieve rechtspraak
Rekenhof (BelgiŽ)
Eerste Kamer
verkiezing
regionale verkiezingen
landelijke verkiezing
onderzoek van de geloofsbrieven
strijdkrachten in het buitenland
toezicht op de grondwettigheid
parlementair toezicht
regering
telefoon- en briefgeheim
financiering van een verkiezing
partijfinanciering
internet
sociale rechten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-531/1 7-531/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 28/3/2024
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2024   Indiening Doc. 7-531/1 7-531/1 (PDF)
19/4/2024   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2024   Verzending naar commissie
13/5/2024   Inschrijving op agenda
13/5/2024   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Julien Uyttendaele
13/5/2024   Bespreking
13/5/2024   Zal worden ingetrokken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/5/2024