S. 7-136 Dossierfiche                  

Het jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Europese Rekenkamer
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-136/1 7-136/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 14/1/2020
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
14/1/2020   Indiening
14/1/2020   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
14/1/2020   Verzending naar commissie
14/1/2020   Inschrijving op agenda
14/1/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
14/1/2020   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met mevr. Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer
14/1/2020   Einde behandeling Doc. 7-136/1 7-136/1 (PDF)
14/1/2020   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 14/1/2020