S. 7-163 Dossierfiche                  

Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 23 april 2020
Debriefing door de eerste minister
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
topconferentie
epidemie
volksgezondheid
Europees stabiliteitsmechanisme
interne markt
meerjarig financieel kader
heractivering van de economie
Stabiliteitspact
EU-industriebeleid
grenscontrole
toerisme
fiscaliteit
Europese Centrale Bank
buitenlands beleid
rechtsstaat
cultuurbeleid
digitale cultuur
duurzame ontwikkeling
infectieziekte
evenredigheidsbeginsel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-163/1 7-163/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomitť voor Europese aangelegenheden 15/5/2020
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
15/5/2020   Indiening
15/5/2020   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
15/5/2020   Verzending naar commissie
15/5/2020   Inschrijving op agenda
15/5/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
15/5/2020   Gedachtewisseling
15/5/2020   Einde behandeling Doc. 7-163/1 7-163/1 (PDF)
15/5/2020   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/5/2020