S. 7-178 Dossierfiche                  

De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 17 tot 21 juli 2020
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
topconferentie
heractivering van de economie
EU-beleid
meerjarig financieel kader
EU-begroting
emissiehandel
elektronische handel
milieuheffing
gemeenschapsbelasting
Verenigd Koninkrijk
uittreding uit de EU
epidemie
duurzame ontwikkeling
economische recessie
gemeenschappelijk landbouwbeleid
beleid inzake klimaatverandering
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-178/1 7-178/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 29/7/2020
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/2020   Indiening
14/7/2020   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
14/7/2020   Verzending naar commissie
14/7/2020   Inschrijving op agenda
14/7/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
14/7/2020   Gedachtewisseling
met de Eerste Minister.
29/7/2020   Inschrijving op agenda
29/7/2020   Gedachtewisseling
met de Eerste Minister.
29/7/2020   Einde behandeling
29/7/2020   Einde behandeling Doc. 7-178/1 7-178/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 14/7/2020, 29/7/2020