S. 7-301 Dossierfiche                  

Resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof
Els Ampe    Hélène Ryckmans    André Frédéric    Véronique Durenne    Karin Brouwers    Steven Coenegrachts    Annick Lambrecht    Philippe Dodrimont    Orry Van de Wauwer   

motie van het Parlement
Polen
rechtsstaat
Hof van Justitie (EU)
constitutionele rechtspraak
EU-recht
EU-recht - nationaal recht
voorrang van het EU-recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-301/1 7-301/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/11/2021
7-301/2 7-301/2 (PDF) Amendementen 28/1/2022
7-301/3 7-301/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2022
7-301/4 7-301/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/1/2022
7-301/5 7-301/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 25/2/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2021   Indiening Doc. 7-301/1 7-301/1 (PDF)
19/11/2021   Inoverwegingneming
19/11/2021   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
25/2/2022   Inschrijving op agenda
25/2/2022   Algemene bespreking
25/2/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+28/-3/o11) Doc. 7-301/5 7-301/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
19/11/2021   Verzending naar commissie
10/1/2022   Inschrijving op agenda
10/1/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Fourat Ben Chikha
10/1/2022   Bespreking
28/1/2022   Inschrijving op agenda
28/1/2022   Bespreking Doc. 7-301/2 7-301/2 (PDF)
28/1/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-2/o0) Doc. 7-301/4 7-301/4 (PDF)
28/1/2022   Aanneming na amendering
28/1/2022   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-301/3 7-301/3 (PDF)
25/2/2022   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste min., de vice-eerstemin. En min. Van Buit. Zaken, aan de voorz. Van de Kamer, aan de min.-pres. van de Gemeensch. en de Gewesten, aan de voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 25/2/2022
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 10/1/2022, 28/1/2022