S. 7-168 Dossierfiche                  

De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 19 juni 2020
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
topconferentie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
meerjarig financieel kader
Verenigd Koninkrijk
heractivering van de economie
uittreding uit de EU
epidemie
infectieziekte
volksgezondheid
duurzame ontwikkeling
kenniseconomie
gemeenschappelijk landbouwbeleid
douanerechten
regionaal beleid van de EU
EU-beleid
Europees Semester
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-168/1 7-168/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 16/6/2020
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
16/6/2020   Indiening
16/6/2020   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/6/2020   Verzending naar commissie
16/6/2020   Inschrijving op agenda
16/6/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
16/6/2020   Gedachtewisseling
met de Eerste minister.
16/6/2020   Einde behandeling Doc. 7-168/1 7-168/1 (PDF)
16/6/2020   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 16/6/2020