Auteurs- en sprekersregister betreffende "Delcourt-Pêtre Andrée" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemeen bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking - Kantoren - Statutaire en contractuele personeelsleden      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 190 1-5 p. 190 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 290-291 1-6 p. 290-291 (PDF)
Algemeen bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking - Personeelsformatie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 1-20
p. 1030-1031 1-20 p. 1030-1031 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995 BZ)      
  Benoeming van mevrouw Delcourt-Pêtre tot quaestor van de Senaat
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995-1996)      
  Benoeming van mevrouw Delcourt-Pêtre tot quaestor van de Senaat
1-5
p. 77-78 1-5 p. 77-78 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1996-1997)      
  Benoeming van mevrouw Delcourt-Pêtre tot quaestor van de Senaat
1-68
p. 1744-1745 1-68 p. 1744-1745 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1997-1998)      
  Benoeming van mevrouw Delcourt-Pêtre tot quaestor van de Senaat
1-132
p. 3539-3540 1-132 p. 3539-3540 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1998-1999)      
  Benoeming van mevrouw Delcourt-Pêtre tot quaestor van de Senaat
1-212
p. 6182-6183 1-212 p. 6182-6183 (PDF)
Bijdrage van België in het Europees Ontwikkelingsfonds      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 190-191 1-5 p. 190-191 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 517-518 1-11 p. 517-518 (PDF)
Bijzondere cel belast met voortgangscontrole van de Conferentie van Rio (juni 1992) - Toelage      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 191 1-5 p. 191 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 446-447 1-9 p. 446-447 (PDF)
Brandweer - Aankoop van beschermende helmen - Procedure - Niet-overeenstemming met het bestek (1-609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3163 1-62 p. 3163 (PDF)
Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De Belgische betrokkenheid bij de levering van wapens naar de regio van de Grote Meren (Afrika)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Bespreking
1-86 COM
p. 676-681 1-86 COM p. 676-681 (PDF)
De Europese richtlijnen die België verplichten de niet-Belgische burgers van de Europese Unie in kennis te stellen van hun rechten met betrekking tot de Europese en de gemeenteraadsverkiezingen (1-566)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-215
p. 6291-6292 1-215 p. 6291-6292 (PDF)
De Europese steun aan de strijd tegen het terrorisme in Algerije (1-434)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De Europese wapenhandel en de invloed daarvan op de toestand in de regio van de Grote Meren (Afrika)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-75 COM
p. 596 1-75 COM p. 596 (PDF)
   Bespreking
1-86 COM
p. 676-681 1-86 COM p. 676-681 (PDF)
De Zaïrezen die gedwongen worden terug te keren naar hun land      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-128
p. 3372-3373 1-128 p. 3372-3373 (PDF)
De afgifte van uittreksels van geboorteakten aan Zaïrezen die de Belgische nationaliteit willen verkrijgen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-131
p. 3530-3531 1-131 p. 3530-3531 (PDF)
De benoeming van een ambassadeur met bijzondere opdracht voor het gebied rond de Grote Meren in Afrika      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De circulaire betreffende het vervolgingsbeleid ten aanzien van het bezit van cannabis (1-877)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-183
p. 5364-5365 1-183 p. 5364-5365 (PDF)
De daklozen (Verlenen van sociale hulp door het OCMW)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-16
p. 347 1-16 p. 347 (PDF)
De dossiers in verband met projecten voor de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar, die van het Tewerkstellingsfonds worden overgedragen naar de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers (Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-6
p. 101-102 1-6 p. 101-102 (PDF)
De ernstige gebeurtenissen die zich tijdens het weekeinde in verschillende steden hebben voorgedaan (Migrantenrellen) (1-680)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Dehaene, eerste minister
1-139
p. 3731-3732 1-139 p. 3731-3732 (PDF)
De financiering van de gewone opdrachten van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-88
p. 2323-2324 1-88 p. 2323-2324 (PDF)
De financiering van de taken van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (Kinderopvang)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-69
p. 1788-1789 1-69 p. 1788-1789 (PDF)
De herintreding van langdurig werklozen (1-842)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-178
p. 5243-5244 1-178 p. 5243-5244 (PDF)
De huidige toestand in Zuid-Soedan (Afpersing van de christelijke en animistische bevolking door de Soedanese regering - Chemische en bacteriologische wapens, mijnen - Rechten van de mens - Resolutie van de Raad van Europa - Humanitaire hulp) (1-596)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-239
p. 7009-7010 1-239 p. 7009-7010 (PDF)
De humanitaire toestand in Zuid-Soedan (1-543)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-206
p. 5934-5936 1-206 p. 5934-5936 (PDF)
De informatiecampagne die de Europese burgers wil aanzetten deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement (1-1109)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-247
p. 7169-7170 1-247 p. 7169-7170 (PDF)
De situatie in Algerije : maatregelen op Belgisch en Europees niveau (1-423)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Algerije en de mogelijke bijdrage van België en Europa in de strijd tegen de terreur (1-430)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De situatie waarin de Algerijnse kandidaat-politieke vluchtelingen zich in België bevinden en de maatregelen die in België en op Europees vlak genomen zijn of overwogen worden om het islamitisch terrorisme te bestrijden (1-400)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-150
p. 3968-3971 1-150 p. 3968-3971 (PDF)
De steunmaatregelen voor de tewerkstelling verbonden aan de vermindering van de werktijd tot 32 uur per week (Deeltijdse arbeid) (1-859)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-180
p. 5295-5296 1-180 p. 5295-5296 (PDF)
De takenverdeling tussen het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (Arbeidsbescherming - Sectoren staalnijverheid en mijnen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-19
p. 423-424 1-19 p. 423-424 (PDF)
De terugbetaling van de pil      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-46
p. 1078-1079 1-46 p. 1078-1079 (PDF)
De toepassing van de door de regering genomen maatregelen inzake kinderbijslag      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-71
p. 1878-1881 1-71 p. 1878-1881 (PDF)
De vacante betrekkingen waarvoor er geen kandidaten zijn (Gewestelijke tewerkstellingsdiensten - VDAB, FOREM, ORBEM - "Miet Smet"-banen - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Vormingsdiensten) (1-586)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-228
p. 6665-6666 1-228 p. 6665-6666 (PDF)
De verlaging van de socialezekerheidsbijdragen (van de werkgevers - Tewerkstellingsplan : volledig uitkeringsgerechtigde werklozen en bestaansminimumgerechtigden) (1-1011)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-222
p. 6423-6424 1-222 p. 6423-6424 (PDF)
Dotatie van de Senaat      
  Uitgaven van het dienstjaar 1995, begroting voor het dienstjaar 1996 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 1997
1-81
p. 2180 1-81 p. 2180 (PDF)
Dringende geneeskundige hulpverlening - Tarief voor het vervoer per ziekenwagen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 250 1-6 p. 250 (PDF)
Dringende geneeskundige hulpverlening - Vervoer per ziekenwagen - Verhoging van de tarieven      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 673 1-13 p. 673 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Delcourt-Pêtre, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Einde van de loopbaan (oudere werklozen, gepensioneerden, bruggepensioneerden)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-21
p. 1051 1-21 p. 1051 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1207-1208 1-24 p. 1207-1208 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
GEF (Global Environment Fund) - Fonds met verplichte bijdragen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 793-794 1-16 p. 793-794 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 888-890 1-17 p. 888-890 (PDF)
Gemeentelijk referendum      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 687 1-14 p. 687 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 805 1-16 p. 805 (PDF)
Hervorming van de werknemerspensioenen - Rechtstoestand van de vrouwen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-33
p. 1646-1648 1-33 p. 1646-1648 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre c.s.
1-568/1
p. 1-3 1-568/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten en de financiering van de kinderopvang (1-678)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-678/1
p. 1-31 1-678/1 p. 1-31 (PDF)
Het aanpassen van de situatie van illegaal in België verblijvende Algerijnen en uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers (1-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-150
p. 3968-3971 1-150 p. 3968-3971 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het beleid van de Dienst Vreemdelingenzaken ten aanzien van personen van Algerijnse herkomst      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108
p. 2916-2917 1-108 p. 2916-2917 (PDF)
Het personeelstekort bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (1-1137)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-258
p. 7455-7456 1-258 p. 7455-7456 (PDF)
Het recht op werkloosheidsuitkeringen van bestaansminimumtrekkers die in een doorstromingsprogramma worden tewerkgesteld (Deeltijdse aanwervingen) (1-1161)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-263
p. 7652 1-263 p. 7652 (PDF)
Het verband tussen de werkloosheidsuitkering of het wachtgeld voor jongeren en de verplichting om een opleiding te volgen (1-720)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-157
p. 4176-4177 1-157 p. 4176-4177 (PDF)
Het verzoekschrift tot reglementering van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van belastingconsulent      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-41
p. 933-934 1-41 p. 933-934 (PDF)
Het vrijwilligerswerk dat werklozen mogen doen (1-962)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-206
p. 5913-5914 1-206 p. 5913-5914 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan mevrouw Maximus, ontslagnemend senator
1-236
p. 6893-6894 1-236 p. 6893-6894 (PDF)
IFAD - Ordonnanceringskrediet      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 793 1-16 p. 793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 886-888 1-17 p. 886-888 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-129)      
  Advies namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door mevrouw Delcourt-Pêtre (Vrij verkeer van personen - Samenwerking inzake justitie en binnenlandse zaken)
1-129/3
p. 1-35 1-129/3 p. 1-35 (PDF)
  Advies namens het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Delcourt-Pêtre
1-129/6
p. 1-6 1-129/6 p. 1-6 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en beraadslaging over de amendementen
1-31
p. 721-741 1-31 p. 721-741 (PDF)
Internationaal Fonds voor de ontwikkeling van de Landbouw - Cel in België      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 193-194 1-5 p. 193-194 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 294-295 1-6 p. 294-295 (PDF)
Kandidaat-vluchtelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Recht op een effectieve voorziening      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antword
Bul. 1-45
p. 2220 1-45 p. 2220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3009-3011 1-59 p. 3009-3011 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  Gecoöpteerde senatoren
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-6
p. 95 1-6 p. 95 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet (1-499)      
  Amendement nr 169 van mevrouw Delcourt-Pêtre, ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering
1-499/17
p. 4-5 1-499/17 p. 4-5 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking in Azië      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 849 1-17 p. 849 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-18
p. 938-940 1-18 p. 938-940 (PDF)
Persoonlijke levenssfeer - Bevolkingsregisters en vreemdelingenregister - Mededeling van informatie aan liefdadigheidsinstellingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 23-24 1-2 p. 23-24 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-3
p. 87-88 1-3 p. 87-88 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Evaluatie van het nieuwe stelsel      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 119-120 1-4 p. 119-120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 438-439 1-9 p. 438-439 (PDF)
Samenwerking tussen België en Bangladesh - Bouw van een industriële glasblazerij      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 1-16
p. 827-828 1-16 p. 827-828 (PDF)
Samenwerkingssecties verbonden aan Belgische ambassades - Openstaande betrekkingen - Sollicitaties      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 191-192 1-5 p. 191-192 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 292-293 1-6 p. 292-293 (PDF)
Subsidie aan het Afrikaans Instituut      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 191 1-5 p. 191 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 291-292 1-6 p. 291-292 (PDF)
Taalgebruik in gerechtszaken - Afwijking van de formaliteit van vertaling bij de betekening      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 34 1-2 p. 34 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-33
p. 1653 1-33 p. 1653 (PDF)
Taalgebruik in gerechtszaken - Betekening of kennisgeving van de akten van rechtspleging of arrest in een ander taalgebied      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 34-35 1-2 p. 34-35 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 389-390 1-8 p. 389-390 (PDF)
Taalgebruik in gerechtszaken - Rechtspleging in eerste aanleg - Keuze van het taalstelsel      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 33 1-2 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 589-591 1-12 p. 589-591 (PDF)
Taalgebruik in gerechtszaken - Rechtspleging in hoger beroep - Keuze van het taalstelsel      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 33-34 1-2 p. 33-34 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 389 1-8 p. 389 (PDF)
Taalgebruik in gerechtszaken - Vertalers (1-626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3178 1-62 p. 3178 (PDF)
Toelage aan de Koning-Boudewijnstichting - Cel "Mensenrechten"      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 192 1-5 p. 192 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 293 1-6 p. 293 (PDF)
Toezicht op de uitvoering van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 192-193 1-5 p. 192-193 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 447-451 1-9 p. 447-451 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (1-117)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-117/3
p. 2 1-117/3 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-117/4
p. 1-10 1-117/4 p. 1-10 (PDF)
  Beraadslaging
1-10
p. 223-228 1-10 p. 223-228 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een Dienst Wetgeving bij de Senaat (1-839)      
  Voorstel van de dames Willame-Boonen en Delcourt-Pêtre
1-839/1
p. 1-7 1-839/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Samenstelling van het Vast Bureau van de Senaat en van de Senaatsafvaardiging in de ¨Parlementaire Overlegcommissie - Personeel van de Senaat) (1-1116)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1116/2
p. 1 1-1116/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Conventie van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (Onderzoek op embryo's) (1-1003)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1003/2
p. 1-2 1-1003/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de afgeleide rechten in de sociale zekerheid (Pensioenen - ZIV - Werkloosheid) (1-699)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-699/3
p. 1-14 1-699/3 p. 1-14 (PDF)
  Bespreking
1-154
p. 4096-4098 1-154 p. 4096-4098 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de reorganisatie van de politie (1-754)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-754/2
p. 1 1-754/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide (1-116)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Delcourt-Pêtre en de heer Lallemand
1-116/2
p. 4 1-116/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft (1-1055)      
  Algemene beraadslaging
1-208
p. 5975-5994 1-208 p. 5975-5994 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de mensenrechten en het vredesproces in Soedan (1-535)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre c.s.
1-535/1
p. 1-2 1-535/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake een globaal en geïntegreerd beleid inzake gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming (Paritaire democratie) (1-1096)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1096/2
p. 1 1-1096/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toestand van de mensenrechten in Algerije (1-756)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre c.s.
1-756/1
p. 1-5 1-756/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-584/2
p. 1-72 1-584/2 p. 1-72 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (1-657)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-657/2
p. 1 1-657/2 p. 1 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
  Replieken
1-112
p. 3037-3041 1-112 p. 3037-3041 (PDF)
  Antwoord van de regering en replieken
1-113
p. 3044-3048 1-113 p. 3044-3048 (PDF)
Wetsontwerp betreffende criminele organisaties (1-662)      
  Amendementen nrs 15 tot 17 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-662/3
p. 1-4 1-662/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-177
p. 5203-5215 1-177 p. 5203-5215 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Amendement nr 1 van de dames Jeanmoye en Delcourt-Pêtre
   Vredegerechten Hannuit en Hamoir
1-1139/2
p. 1-3 1-1139/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van de dames Jeanmoye en Delcourt-Pêtre
   Hoei-Hannuit
1-1139/3
p. 4 1-1139/3 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen (Georganiseerde criminaliteit) (1-393)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-393/3
p. 1-37 1-393/3 p. 1-37 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (Betere rechtshulp voor maatschappelijk minder gegoede groepen - Pro deo-systeem) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand) (1-970)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-210
p. 6059-6070 1-210 p. 6059-6070 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de nachtarbeid (Gelijkheid man-vrouw) (1-508)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-91
p. 2394-2399 1-91 p. 2394-2399 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (Niet conventionele praktijken : homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur e.a.; oprichten van een Paritaire Commissie en van Kamers; registratie) (1-1310)      
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7624-7626 1-262 p. 7624-7626 (PDF)
  1-262
p. 7626-7629 1-262 p. 7626-7629 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen (Regels betreffende oprichting en werking van de ondernemersraden en comités voor preventie en bescherming op het werk - Uitstellen van de verkiezingen) (Zie ook doc. Senaat nr 1-1248) (1-1247)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1247/2
p. 1-6 1-1247/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-243
p. 7087-7088 1-243 p. 7087-7088 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten      
  Algemene beraadslaging, bespreking van artikelen en amendementen
1-12
p. 265-280 1-12 p. 265-280 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister (1-663)      
  Amendement nr 19 van mevrouw Delcourt-Pêtre c.s.
1-663/2
p. 9 1-663/2 p. 9 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3489-3500 1-131 p. 3489-3500 (PDF)
Wetsontwerp houdende aanwijzing van de rechtbanken voor de gemeenschapsmerken (Omzetting van het EG-recht - Gerechtelijk Wetboek) (1-722)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-722/3
p. 1-8 1-722/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-150
p. 3964-3965 1-150 p. 3964-3965 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1067)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre (Sociale Aangelegenheden)
   Aanwending van de PWA-reserves om werkloosheidsvergoedingen te betalen
1-1067/3
p. 6-7 1-1067/3 p. 6-7 (PDF)
   Begrotingsgegevens
1-1067/3
p. 3 1-1067/3 p. 3 (PDF)
  1-1067/3
p. 4-5 1-1067/3 p. 4-5 (PDF)
   Globaal financieel beheer van de sociale zekerheid
1-1067/3
p. 2-3 1-1067/3 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (Magistraatcoördinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Amendement nr 10 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-490/2
p. 5 1-490/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 3 van de dames Delcourt-Pêtre en de Bethune
1-490/2
p. 2 1-490/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 18 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-490/4
p. 1-2 1-490/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 60 van mevrouw Delcourt-Pêtre, ingediend na de terugzending naar de commissie
1-490/13
p. 1 1-490/13 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-103
p. 2797-2813 1-103 p. 2797-2813 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendement nr 38 van de dames Willame-Boonen, Jeanmoye en Delcourt-Pêtre
1-758/6
p. 1-2 1-758/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-1175)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
   Aannemingsprocedure voor farmaceutische specialiteiten en Technische Raad
1-1175/3
p. 4-5 1-1175/3 p. 4-5 (PDF)
   Aanvullend pensioen van de zelfstandigen
1-1175/3
p. 30-32 1-1175/3 p. 30-32 (PDF)
   Accreditering van geneesheren en tandheelkundigen
1-1175/3
p. 7 1-1175/3 p. 7 (PDF)
   Activering van het bestaansminimum
1-1175/3
p. 23-24 1-1175/3 p. 23-24 (PDF)
   Artsenhonoraria
1-1175/3
p. 8-9 1-1175/3 p. 8-9 (PDF)
   Beoefenaars van een medisch of paramedisch beroep : wachtdiensten
1-1175/3
p. 25 1-1175/3 p. 25 (PDF)
   College van geneesheren-directeurs
1-1175/3
p. 4 1-1175/3 p. 4 (PDF)
   Daghospitalisatie
1-1175/3
p. 29 1-1175/3 p. 29 (PDF)
   Daghospitalisatie : niet-terugbetaling van geneesmiddelen verstrekt aan zelfstandigen
1-1175/3
p. 6 1-1175/3 p. 6 (PDF)
   Dienst voor thuisverpleging
1-1175/3
p. 7 1-1175/3 p. 7 (PDF)
   Globaal beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen
1-1175/3
p. 30 1-1175/3 p. 30 (PDF)
   Kruispuntbank van de sociale zekerheid : wijzigingen aan de wetgeving
1-1175/3
p. 4 1-1175/3 p. 4 (PDF)
   Normatieve verdeelsleutel in het kader van de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
1-1175/3
p. 8 1-1175/3 p. 8 (PDF)
   Paramedische beroepen : registratie en erkenning
1-1175/3
p. 25 1-1175/3 p. 25 (PDF)
   Particuliere laboratoria voor klinische biologie en radiotherapie
1-1175/3
p. 29 1-1175/3 p. 29 (PDF)
   Pensioenhervorming in de sector van de zelfstandigen
1-1175/3
p. 30 1-1175/3 p. 30 (PDF)
   Plaatselijke ethische comités in ziekenhuizen
1-1175/3
p. 26 1-1175/3 p. 26 (PDF)
  1-1175/3
p. 28 1-1175/3 p. 28 (PDF)
   Samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen
1-1175/3
p. 26-28 1-1175/3 p. 26-28 (PDF)
   Sociale integratie
1-1175/3
p. 21-24 1-1175/3 p. 21-24 (PDF)
   Sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten : pensioenbijdragen gewestelijke ontvangers
1-1175/3
p. 8 1-1175/3 p. 8 (PDF)
   Stelsel inzake jaarlijkse vakantie voor gemeentepersoneel
1-1175/3
p. 3 1-1175/3 p. 3 (PDF)
   Subsidiëring van de bestaansminima - OCMW
1-1175/3
p. 22 1-1175/3 p. 22 (PDF)
   Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-1175/3
p. 21 1-1175/3 p. 21 (PDF)
  1-1175/3
p. 22 1-1175/3 p. 22 (PDF)
   Terugvordering van onverschuldigde tegemoetkomingen voor gehandicapten
1-1175/3
p. 21 1-1175/3 p. 21 (PDF)
   Uitkeringen voor werkende gehandicapten
1-1175/3
p. 21 1-1175/3 p. 21 (PDF)
  1-1175/3
p. 22 1-1175/3 p. 22 (PDF)
   Vorming van een eigen pensioen voor de meewerkende echtgenoot
1-1175/3
p. 30-32 1-1175/3 p. 30-32 (PDF)
   Wijziging van de wetgeving inzake overzeese sociale zekerheid
1-1175/3
p. 8 1-1175/3 p. 8 (PDF)
   Wijzigingen aan de wet op de ziekenhuizen
1-1175/3
p. 26-29 1-1175/3 p. 26-29 (PDF)
   Wijzigingen aan de wetgeving inzake kinderbijslag - Prioritaire titularis - Gedeeld ouderschap - In aanmerking nemen van het bestaansminimum dat het kind ontvangt
1-1175/3
p. 2 1-1175/3 p. 2 (PDF)
   Wijzigingen arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 : vergoeding tijdelijke werkongeschiktheid; verkeersongeval; nieuwe werkgever; fusie/splitsing van vennootschappen
1-1175/3
p. 2 1-1175/3 p. 2 (PDF)
  Overzicht van het commissieverslag - Positieve maatregelen vervat in het ontwerp - Erkenningsprocedure voor geneesmiddelen : Technische Raad voor farmaceutische specialiteiten - Nood aan een wettelijk kader voor de keuzevrijheid van de patiënt inzake behandeling in een ziekenhuis
1-236
p. 6895-6897 1-236 p. 6895-6897 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  Algemene beraadslaging (Sectie : Sociale Aangelegenheden
   Uitgavenbeheersing in de ziekteverzekering - Generische geneesmiddelen - Bijzondere bijdrage op het zakencijfer van de farmaceutische industrie - Financieel evenwicht en financiering van de sociale zekerheid
1-14
p. 310 1-14 p. 310 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-14
p. 304-318 1-14 p. 304-318 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Amendement nr 28 van mevrouw Delcourt-Pêtre
   Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-297/2
p. 18-19 1-297/2 p. 18-19 (PDF)
  Amendement nr 28 van mevrouw Delcourt-Pêtre, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-297/4
p. 1-2 1-297/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Veeartsen bij het Instituut voor veterinaire keuring - Bevallingsverlof tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid - Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-37
p. 853-854 1-37 p. 853-854 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van artikelen en amendementen
1-37
p. 848-870 1-37 p. 848-870 (PDF)
  1-37
p. 848-870 1-37 p. 848-870 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-Pêtre en Merchiers, de heer Nothomb, de dames Cantillon en Lizin, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Loones, Destexhe, Coveliers en Anciaux
1-41
p. 942-947 1-41 p. 942-947 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-814)      
  Algemene beraadslaging
   Financiering van de kinderopvang - Financiering van de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg - Handvest van de sociaal verzekerde - Plafonnering van de ereloonsupplementen in ziekenhuizen - Nieuwe fiscale lasten op farmaceutische producten - Bevordering van de tekwerkstelling voor bestaansminimumtrekkers - Huisvestingspremies toegekend door de gewesten aan bestaansminimumtrekkers
1-165
p. 4398-4399 1-165 p. 4398-4399 (PDF)
Wetsontwerp houdende sommige maatregelen inzake sociale verkiezingen (Bijzondere regels van de gerechtelijke procedure van toepassing op geschillen i.v.m. oprichting en werking van ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk - Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers - Arbeidsgerechten) (Zie ook doc. Senaat nr 1-1247) (1-1248)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1248/2
p. 1-2 1-1248/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-243
p. 7087-7088 1-243 p. 7087-7088 (PDF)
  1-243
p. 7088-7089 1-243 p. 7088-7089 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Amendement nr 38 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-520/13
p. 1-2 1-520/13 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de dames Van der Wildt en Delcourt-Pêtre
1-520/14
p. 1-107 1-520/14 p. 1-107 (PDF)
  Amendement nr 39 van mevrouw Delcourt-Pêtre, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-520/17
p. 1-2 1-520/17 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 50 van de dames Cantillon en Delcourt-Pêtre
1-520/20
p. 1 1-520/20 p. 1 (PDF)
  Aanvullend verslag van de dames Van der Wildt en Delcourt-Pêtre
1-520/21
p. 1-17 1-520/21 p. 1-17 (PDF)
  Amendement nr 58 van mevrouw Delcourt-Pêtre, ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag
1-520/23
p. 3-4 1-520/23 p. 3-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-138
p. 3692-3717 1-138 p. 3692-3717 (PDF)
  Heropening van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-143
p. 3807-3814 1-143 p. 3807-3814 (PDF)
Wetsontwerp op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid (Verhogen van de leesbaarheid van de wetgeving - Omzetting EG-richtlijnen betreffende gelijke behandeling in aanvullende socialezekerheidsregelingen en betreffende verdeling van bewijslast bij discriminatie - Ongewenst sexueel gedrag op het werk - Beroepenclassificaties - Aanpassing van de regelgeving aan de gewijzigde grondwettelijke context en aan de gewijzigde wetgeving) (Zie ook doc. Senaat 1-1336) (1-1335)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1335/3
p. 1-19 1-1335/3 p. 1-19 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-267
p. 7748-7750 1-267 p. 7748-7750 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-Pêtre en de Bethune
1-270
p. 7833-7834 1-270 p. 7833-7834 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters (1-705)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4053-4071 1-154 p. 4053-4071 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Budgettaire, fiscale en financiële bepalingen - Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut der zelfstandigen) (1-612)      
  Algemene bespreking van het verslag uitgebracht namens de commissie Financiën en Economische Aangelegenheden
   Rechtspersonenbelasting - Opheffing jaarlijkse taks op beursgenoteerde effecten - Meerwaarden op gebouwen - Indexering van de belastingschalen - Aangifte van buitenlandse bankrekeningen
1-116
p. 3109 1-116 p. 3109 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Verslag van de dames Nelis-Van Liedekerke en Delcourt-Pêtre (Sociale Aangelegenheden)
   39-uren week
1-386/5
p. 7 1-386/5 p. 7 (PDF)
  1-386/5
p. 32 1-386/5 p. 32 (PDF)
  1-386/5
p. 33 1-386/5 p. 33 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-386/5
p. 11 1-386/5 p. 11 (PDF)
  1-386/5
p. 24 1-386/5 p. 24 (PDF)
   Arbeidsherverdeling
1-386/5
p. 12 1-386/5 p. 12 (PDF)
  1-386/5
p. 14 1-386/5 p. 14 (PDF)
  1-386/5
p. 24 1-386/5 p. 24 (PDF)
  1-386/5
p. 25-26 1-386/5 p. 25-26 (PDF)
  1-386/5
p. 32 1-386/5 p. 32 (PDF)
  1-386/5
p. 33 1-386/5 p. 33 (PDF)
   Banenplan : toegang bestaansminimumtrekkers
1-386/5
p. 4 1-386/5 p. 4 (PDF)
  1-386/5
p. 5 1-386/5 p. 5 (PDF)
  1-386/5
p. 27 1-386/5 p. 27 (PDF)
  1-386/5
p. 28 1-386/5 p. 28 (PDF)
   Begeleidingsplan voor werklozen
1-386/5
p. 27 1-386/5 p. 27 (PDF)
  1-386/5
p. 27-28 1-386/5 p. 27-28 (PDF)
   Bijzondere machten
1-386/5
p. 7 1-386/5 p. 7 (PDF)
  1-386/5
p. 7-8 1-386/5 p. 7-8 (PDF)
  1-386/5
p. 9 1-386/5 p. 9 (PDF)
  1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
  1-386/5
p. 12-13 1-386/5 p. 12-13 (PDF)
   Brugpensioen
1-386/5
p. 5 1-386/5 p. 5 (PDF)
  1-386/5
p. 25 1-386/5 p. 25 (PDF)
  1-386/5
p. 34-37 1-386/5 p. 34-37 (PDF)
  1-386/5
p. 39-40 1-386/5 p. 39-40 (PDF)
   Deeltijdse arbeid
1-386/5
p. 24 1-386/5 p. 24 (PDF)
  1-386/5
p. 25 1-386/5 p. 25 (PDF)
  1-386/5
p. 33 1-386/5 p. 33 (PDF)
   Deeltijdse werklozen : werkloosheidsverzekering
1-386/5
p. 18 1-386/5 p. 18 (PDF)
   Europees sociaal beleid
1-386/5
p. 21-22 1-386/5 p. 21-22 (PDF)
   Europees werkgelegenheidsbeleid
1-386/5
p. 18-19 1-386/5 p. 18-19 (PDF)
  1-386/5
p. 19 1-386/5 p. 19 (PDF)
  1-386/5
p. 20-21 1-386/5 p. 20-21 (PDF)
   Fiscale en parafiscale druk
1-386/5
p. 9 1-386/5 p. 9 (PDF)
  1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
  1-386/5
p. 15 1-386/5 p. 15 (PDF)
  1-386/5
p. 19 1-386/5 p. 19 (PDF)
   Flexibiliteit
1-386/5
p. 3 1-386/5 p. 3 (PDF)
  1-386/5
p. 6 1-386/5 p. 6 (PDF)
  1-386/5
p. 16-17 1-386/5 p. 16-17 (PDF)
  1-386/5
p. 20 1-386/5 p. 20 (PDF)
   Halftijds brugpensioen
1-386/5
p. 3 1-386/5 p. 3 (PDF)
  1-386/5
p. 5 1-386/5 p. 5 (PDF)
   Kinderopvang - Financiering Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-386/5
p. 27-28 1-386/5 p. 27-28 (PDF)
  1-386/5
p. 28-30 1-386/5 p. 28-30 (PDF)
   Loopbaanonderbreking
1-386/5
p. 24 1-386/5 p. 24 (PDF)
  1-386/5
p. 33 1-386/5 p. 33 (PDF)
  1-386/5
p. 38 1-386/5 p. 38 (PDF)
   Maatregelen m.b.t. de social-profitsector
1-386/5
p. 7 1-386/5 p. 7 (PDF)
  1-386/5
p. 16 1-386/5 p. 16 (PDF)
  1-386/5
p. 18 1-386/5 p. 18 (PDF)
  1-386/5
p. 23 1-386/5 p. 23 (PDF)
  1-386/5
p. 34 1-386/5 p. 34 (PDF)
  1-386/5
p. 34 1-386/5 p. 34 (PDF)
   Operatie Maribel
1-386/5
p. 23 1-386/5 p. 23 (PDF)
   Oudere werklozen
1-386/5
p. 23 1-386/5 p. 23 (PDF)
  1-386/5
p. 31 1-386/5 p. 31 (PDF)
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
  1-386/5
p. 13 1-386/5 p. 13 (PDF)
  1-386/5
p. 14 1-386/5 p. 14 (PDF)
  1-386/5
p. 18 1-386/5 p. 18 (PDF)
  1-386/5
p. 23-24 1-386/5 p. 23-24 (PDF)
  1-386/5
p. 30-31 1-386/5 p. 30-31 (PDF)
   Samenwonenden : werkloosheidsverzekering
1-386/5
p. 17 1-386/5 p. 17 (PDF)
   Sociaal overleg
1-386/5
p. 2-3 1-386/5 p. 2-3 (PDF)
  1-386/5
p. 6 1-386/5 p. 6 (PDF)
  1-386/5
p. 8 1-386/5 p. 8 (PDF)
  1-386/5
p. 12 1-386/5 p. 12 (PDF)
  1-386/5
p. 13 1-386/5 p. 13 (PDF)
  1-386/5
p. 14 1-386/5 p. 14 (PDF)
  1-386/5
p. 14-15 1-386/5 p. 14-15 (PDF)
  1-386/5
p. 21-22 1-386/5 p. 21-22 (PDF)
   Tewerkstellingsakkoorden
1-386/5
p. 6 1-386/5 p. 6 (PDF)
   Uitvoeringsbesluiten van een machtigingswet - Evocatierecht
1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
   Uitzendarbeid
1-386/5
p. 7 1-386/5 p. 7 (PDF)
   Verlaging van de loonkosten
1-386/5
p. 2 1-386/5 p. 2 (PDF)
  1-386/5
p. 2-3 1-386/5 p. 2-3 (PDF)
  1-386/5
p. 3 1-386/5 p. 3 (PDF)
  1-386/5
p. 8 1-386/5 p. 8 (PDF)
  1-386/5
p. 9 1-386/5 p. 9 (PDF)
  1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
  1-386/5
p. 11-12 1-386/5 p. 11-12 (PDF)
  1-386/5
p. 12 1-386/5 p. 12 (PDF)
  1-386/5
p. 15 1-386/5 p. 15 (PDF)
  1-386/5
p. 15 1-386/5 p. 15 (PDF)
  1-386/5
p. 22-23 1-386/5 p. 22-23 (PDF)
  1-386/5
p. 25 1-386/5 p. 25 (PDF)
  1-386/5
p. 26 1-386/5 p. 26 (PDF)
  1-386/5
p. 33 1-386/5 p. 33 (PDF)
   Vermogensbelasting
1-386/5
p. 9 1-386/5 p. 9 (PDF)
  1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
1-386/5
p. 2-7 1-386/5 p. 2-7 (PDF)
  1-386/5
p. 8-9 1-386/5 p. 8-9 (PDF)
  1-386/5
p. 10-12 1-386/5 p. 10-12 (PDF)
  1-386/5
p. 13-14 1-386/5 p. 13-14 (PDF)
  1-386/5
p. 14 1-386/5 p. 14 (PDF)
  1-386/5
p. 15-16 1-386/5 p. 15-16 (PDF)
  1-386/5
p. 17 1-386/5 p. 17 (PDF)
  1-386/5
p. 18-20 1-386/5 p. 18-20 (PDF)
  1-386/5
p. 23-24 1-386/5 p. 23-24 (PDF)
  1-386/5
p. 26 1-386/5 p. 26 (PDF)
  1-386/5
p. 32-33 1-386/5 p. 32-33 (PDF)
   Wetgeving inzake deeltijdse arbeid
1-386/5
p. 6 1-386/5 p. 6 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Titel III)
   Overzicht van het verslag van de commissie voor Sociale Aangelegenheden - Bevordering van de werkgelegenheid - Halftijds brugpensioen - Verlaging van de werkgeversbijdragen - Deeltijdse arbeid - Arbeidsduurverkorting - Financiering van opvangdiensten voor kinderen - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
1-64
p. 1575-1578 1-64 p. 1575-1578 (PDF)
  1-64
p. 1584-1585 1-64 p. 1584-1585 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1-589)      
  Amendement nr 32 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-589/3
p. 9-10 1-589/3 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 36 van de dames Delcourt-Pêtre en Merchiers
1-589/3
p. 12 1-589/3 p. 12 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat) (1-447)      
  Amendement nr 18 van de dames Milquet en Delcourt-Pêtre
1-447/2
p. 8 1-447/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 47 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-447/3
p. 3 1-447/3 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Modernisering van de sociale zekerheid - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid : algemene sociale bijdrage - Ziekteverzekering - Kinderbijslag - Sociaal statuut der zelfstandigen - Bevordering van de werkgelegenheid - Arbeidsherverdeling - Gezinsbeleid - Gezinsfiscaliteit - Financiering van de pensioenen - Toekomst van de overheidspensioenen - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen
1-63
p. 1520-1522 1-63 p. 1520-1522 (PDF)
Wetsontwerp tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd (1-420)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Amendementen nrs 111, 152 en 153 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-704/2
p. 54-55 1-704/2 p. 54-55 (PDF)
  1-704/2
p. 78-80 1-704/2 p. 78-80 (PDF)
  Amendementen nrs 61, 63 tot 65, 87 tot 91, 99, 103, 137 tot 141 van de dames Milquet en Delcourt-Pêtre
1-704/2
p. 34-35 1-704/2 p. 34-35 (PDF)
  1-704/2
p. 36-37 1-704/2 p. 36-37 (PDF)
  1-704/2
p. 45-47 1-704/2 p. 45-47 (PDF)
  1-704/2
p. 49-50 1-704/2 p. 49-50 (PDF)
  1-704/2
p. 50-51 1-704/2 p. 50-51 (PDF)
  1-704/2
p. 71-73 1-704/2 p. 71-73 (PDF)
  Amendement nr 165 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-704/3
p. 13 1-704/3 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 173 van de dames Delcourt-Pêtre en Milquet
1-704/3
p. 16 1-704/3 p. 16 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-159
p. 4247-4274 1-159 p. 4247-4274 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-159
p. 4275 1-159 p. 4275 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Foret, mevrouw Dardenne, de heren Boutmans, Coveliers, Erdman, mevrouw Delcourt-Pêtre, de heren Vandenberghe, Lallemand en Loones en eindstemming
1-161
p. 4311-4315 1-161 p. 4311-4315 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Betreden van bewoonde lokalen in het kader van de controle van de gezinssituatie van de sociaal verzekerde - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en voorzitter arbeidsrechtbank) (Zie ook doc. Senaat 1-1282) (1-1283)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-257
p. 7423-7427 1-257 p. 7423-7427 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Verreycken, Boutmans, Jonckheer, de dames Cantillon, Delcourt-Pêtre, Milquet en eindstemming
1-54
p. 1293-1295 1-54 p. 1293-1295 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten (Griffier en klerk-griffier) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten) (1-345)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-345/4
p. 1-31 1-345/4 p. 1-31 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging, aanvullend verslag en stemming over artikel 2
1-73
p. 1965-1969 1-73 p. 1965-1969 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies (Drugsverslaving : concretisering van het "Tienpuntenprogramma" van de regering - "Spuitenruil" - Substitutiebehandeling met methadon) (1-846)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-846/2
p. 1-2 1-846/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6018-6022 1-209 p. 6018-6022 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie (1-828)      
  Amendement nr 17 van de dames Delcourt-Pêtre en Jeanmoye
1-828/2
p. 10 1-828/2 p. 10 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-177
p. 5216-5221 1-177 p. 5216-5221 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding (Technische aanpassingen in de wet van 30 juni 1994) (1-437)      
  Amendement nr 22 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-437/3
p. 10 1-437/3 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 9 van de dames Delcourt-Pêtre en Milquet
1-437/3
p. 1-4 1-437/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling (Bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake geschillen betreffende het verbod van maximumleeftijdsgrens bij werving en selectie en inzake geschillen over bestuurshandelingen betreffende de erkenning als havenarbeider) (1-850)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-850/2
p. 1-2 1-850/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid (Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank) (Zie ook doc. Senaat 1-1335) (1-1336)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1336/2
p. 1-2 1-1336/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-267
p. 7748-7750 1-267 p. 7748-7750 (PDF)
  1-267
p. 7751 1-267 p. 7751 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (Vereenvoudiging procedure - Integratie van migranten) (1-1130)      
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6693-6698 1-230 p. 6693-6698 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 499 van 31 december 1986 tot regeling van de sociale zekerheid van sommige kansarme jongeren (Sociale bijdragen op de vergoedingen toegekend door inschakelingsbedrijven) (1-1051)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Delcourt-Pêtre c.s.
1-1051/2
p. 1-2 1-1051/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-232
p. 6814-6815 1-232 p. 6814-6815 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten (1-505)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-505/3
p. 1-45 1-505/3 p. 1-45 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-100
p. 2661-2672 1-100 p. 2661-2672 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (Rechtsvordering tot vergoeding van schade volgend uit een (quasi) delictuele fout : art. 26 van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artt. 2262, 2262bis (nieuw) en 2263 van het Burgerlijk Wetboek) (1-883)      
  Amendement nr 10 van de dames Jeanmoye en Delcourt-Pêtre
1-883/2
p. 8 1-883/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 7 van de dames Milquet en Delcourt-Pêtre
1-883/2
p. 4-7 1-883/2 p. 4-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-181
p. 5315-5321 1-181 p. 5315-5321 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Bemiddelende rol van het OCMW bij uitzetting van een huurder - Gemeentebestuur) (1-926)      
  Amendement nr 20 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-926/3
p. 7 1-926/3 p. 7 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-209
p. 6010-6014 1-209 p. 6010-6014 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (1-1177)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1177/2
p. 1-9 1-1177/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6706-6711 1-230 p. 6706-6711 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten (1-270)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
  Bespreking over de amendementen en over de artikelen
1-72
p. 1900-1927 1-72 p. 1900-1927 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde (1-147)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van genocide krachtens het Internationaal Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 9 december 1948 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht) (1-749)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-227
p. 6624-6629 1-227 p. 6624-6629 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings (1-1004)      
  Algemene beraadslaging : hervatting van de bespreking
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering (Onderzoeksrechter - Verzoek, uitgaande van de verdachte of van de burgerlijke partij, om inzage te krijgen in het dossier of om een onderzoeksdaad te stellen) (1-9)      
  Amendementen nrs 4 tot 6 van de dames Delcourt-Pêtre en Milquet
1-9/3
p. 1-3 1-9/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-9/3
p. 4 1-9/3 p. 4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende uitbreiding van verschillende werkgelegenheidsbevorderende maatregelen tot de werklozen wier recht op werkloosheidsuitkeringen is geschorst met toepassing van de artikelen 80 tot 88 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (1-973)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre c.s.
1-973/1
p. 1-7 1-973/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming (Moederschapsverlof) (1-1429)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1429/1
p. 1-8 1-1429/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming (Moederschapsverlof - Vaderschapsverlof) (1-1427)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1427/1
p. 1-9 1-1427/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek (1-368)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-368/2
p. 1 1-368/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-100
p. 2661-2666 1-100 p. 2661-2666 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte (1-731)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-731/1
p. 1-4 1-731/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-269/2
p. 1-19 1-269/2 p. 1-19 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de dames Maximus en Delcourt-Pêtre
1-269/3
p. 1-2 1-269/3 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-269/4
p. 1-33 1-269/4 p. 1-33 (PDF)
  1-269/9
p. 1-14 1-269/9 p. 1-14 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-95
p. 2528-2532 1-95 p. 2528-2532 (PDF)
  Algemene beraadslaging van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-137
p. 3676-3681 1-137 p. 3676-3681 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij verkiezingen (Samenstelling kieslijsten) (Wijziging gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 1932, wet 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Kieswetboek 12 augustus 1982, gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofstedelijke Raad wordt verkozen, wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen) (1-1154)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1154/1
p. 1-5 1-1154/1 p. 1-5 (PDF)
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1154/2
p. 1 1-1154/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Lijsten : verhouding twee derde/een derde) (Wijziging gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 1932, wet 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezingen van het Europees Parlement, Kieswetboek 12 augustus 1982, gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen) (1-743)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-743/2
p. 1 1-743/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Wijziging gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 1932, wet 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Kieswetboek 12 augustus 1982, gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt vekozen, wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen) (1-959)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-959/2
p. 1 1-959/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering (1-920)      
  Algemene beraadslaging : hervatting van de bespreking
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Voegen van de gecoördineerde tekst van de te wijzigen bepalingen bij voorontwerpen van wet, decreet of ordonnantie) (1-838)      
  Voorstel van de dames Willame-Boonen en Delcourt-Pêtre
1-838/1
p. 1-3 1-838/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, §2bis, 2°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-811)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-811/4
p. 1-2 1-811/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-811/5
p. 5 1-811/5 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 10 van mevrouw Delcourt-Pêtre, ingediend na de terugzending naar de commissie
1-811/9
p. 1-2 1-811/9 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (1-570)      
  Voorstel van de dames Delcourt-Pêtre en Merchiers
1-570/1
p. 1-3 1-570/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Unie (1-569)      
  Voorstel van de dames Delcourt-Pêtre en Milquet
1-569/1
p. 1-5 1-569/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering en wet van 7 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen) (1-1217)      
  Amendement nr 18 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1217/3
p. 3 1-1217/3 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 27 van de dames Jeanmoye en Delcourt-Pêtre
1-1217/4
p. 4 1-1217/4 p. 4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling (1-40)      
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-1150)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1150/2
p. 1 1-1150/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek (Op heterdaad betrappen op overspel : verschoningsgrond voor doodslag, verwondingen en slagen) (1-300)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-300/2
p. 1 1-300/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-300/3
p. 1 1-300/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-95
p. 2528-2532 1-95 p. 2528-2532 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van 10 dagen verlof om persoonlijke redenen aan zwangere vrouwen (1-1428)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1428/1
p. 1-8 1-1428/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond (Naam en voornamen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond) (1-623)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-623/4
p. 1-31 1-623/4 p. 1-31 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7270-7273 1-251 p. 7270-7273 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit (Arbeidskaart) (1-120)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre c.s.
1-120/1
p. 1-3 1-120/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van strafvordering (Vervolging in hoger beroep door de parketmagistraat die in eerste lijn de vervolging waarnam) (1-682)      
  Algemene beraadslaging : hervatting van de bespreking
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek (Gelijkheid mannen-vrouwen in de Senaat : correctie ter gelegenheid van de verkiezing door de Senaat van senatoren) (1-1113)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1113/2
p. 1 1-1113/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 45 van de wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen (Aandelenopties) (Stock option) (1-42)      
  Algemene beraadslaging
1-257
p. 7423-7425 1-257 p. 7423-7425 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 46 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen (Verkeersongeval) (1-750)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-750/2
p. 1 1-750/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering (Daden van een onderzoeksrechter die aanleiding geven tot gewettigde verdenking) (1-448)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-448/3
p. 1 1-448/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (1-649)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-649/3
p. 1 1-649/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen (Aanpassing aan het stelsel van de werknemers) (1) (1-349)      
  Algemene beraadslaging
1-108
p. 2922-2926 1-108 p. 2922-2926 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (1-650)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-650/3
p. 1 1-650/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving (Pensioenregeling van het academisch en wetenschappelijk personeel van de Fondation Universitaire Luxembourgeoise) (1-1298)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1298/2
p. 1-3 1-1298/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Bevoegdheid van de onderzoekscommissie - Beroepsgeheim - Samenloop met het gerechtelijk onderzoek - Geheimhoudingsplicht - Gevolgen van het onderzoek) (1-148)      
  Amendement nr 31 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-148/2
p. 14 1-148/2 p. 14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Racistische belediging en laster - Racistische boodschappen op radio en televisie - Aanvullende straf van bekendmaking) (1-1155)      
  Voorstel van de dames Willame-Boonen en Delcourt-Pêtre
1-1155/1
p. 1-4 1-1155/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum door invoeging van een huisvestingsbijslag (1-561)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-561/1
p. 1-8 1-561/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Opheffing van artikel 53 : opsluiting van minderjarigen) (1-667)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-667/3
p. 1-47 1-667/3 p. 1-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter (Hof van cassatie) (1-456)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-456/3
p. 1-37 1-456/3 p. 1-37 (PDF)
  1-456/8
p. 1-29 1-456/8 p. 1-29 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat
1-162
p. 4323-4324 1-162 p. 4323-4324 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Erdman, mevrouw Delcourt-Pêtre, de heren Loones, Vandenberghe, Coveliers, Raes, Boutmans en Lallemand en eindstemming over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat
1-163
p. 4340-4342 1-163 p. 4340-4342 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-446/2
p. 1 1-446/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-639)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-639/3
p. 1 1-639/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond (Naam van het kind) (1-711)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-711/3
p. 1 1-711/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-251
p. 7270-7272 1-251 p. 7270-7272 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond (Vermelding van de naam van het kind in de akte) (1-892)      
  Verslag van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-892/2
p. 1 1-892/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-251
p. 7270-7272 1-251 p. 7270-7272 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Chronisch zieken : medisch materiaal - Voetverzorging) (1-786)      
  Amendementen nrs 7 tot 9 van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-786/3
p. 1-3 1-786/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag van loonarbeiders (Verhoogde kinderbijslag voor invalide bijslagtrekkenden [Hoogte van het vervangingsinkomen : uitkering voor hulp van derden]) (1-1342)      
  Voorstel van mevrouw Delcourt-Pêtre
1-1342/1
p. 1-6 1-1342/1 p. 1-6 (PDF)
Wijze van stemming over een voorstel van resolutie : stemming over het geheel versus stemming per paragraaf (1-1055)      
  1-208
p. 5994-5995 1-208 p. 5994-5995 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999