S. 1-368 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek
Michel Foret    Claude Desmedt   

huurovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-368/1 1-368/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/6/1996
1-368/2 1-368/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
25/6/1996   Indiening voorstel Doc. 1-368/1 1-368/1 (PDF)
24/7/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
24/7/1996   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
24/7/1996   Verzending naar commissie
4/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
AM
4/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
4/3/1997   Inleidende uiteenzetting
één van de indieners van het voorstel
4/3/1997   Bespreking
4/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
PM
4/3/1997   Bespreking
5/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1997   Bespreking
12/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/3/1997   Einde behandeling
20/3/1997   Zonder voorwerp
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 4/3/1997, 5/3/1997

Kruispuntbank van de wetgeving