S. 1-300 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek
Hugo Coveliers   

huwelijk
misdaad tegen de personen
geweld
huiselijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-300/1 1-300/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/3/1996
1-300/2 1-300/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 9/7/1996
1-300/3 1-300/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/3/1996   Indiening voorstel Doc. 1-300/1 1-300/1 (PDF)
4/4/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
4/4/1996   Verzending naar commissie: Justitie
27/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
27/2/1997   Wetsvoorstel vervalt ingevolge aanneming nr. 1-269
  Commissie: Justitie
4/4/1996   Verzending naar commissie
2/5/1996   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
22/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
22/1/1997   Bespreking
29/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1997   Bespreking
5/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1997   Wetsvoorstel vervalt ingevolge aanneming nr. 1-269
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-300/3 1-300/3 (PDF)
  Commissie voor advies
2/5/1996   Verzending naar commissie voor advies
2/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
2/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s) : Delcourt-Pêtre, Andrée
2/5/1996   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
30/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/5/1996   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
19/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/6/1996   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
9/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-300/2 1-300/2 (PDF)
9/7/1996   Uitbrengen advies
27/2/1997   Einde behandeling
27/2/1997   Zonder voorwerp
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 22/1/1997, 29/1/1997
Commissie voor advies
Behandeling beëindigd 2/5/1996, 30/5/1996, 19/6/1996