S. 1-1154 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij verkiezingen
Andrée Delcourt-Pêtre   

kandidaatstelling
verkiezing
gemeenteraadsverkiezing
landelijke verkiezing
gelijke behandeling van man en vrouw
plaatsvervanger
regionale verkiezingen
Europese verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1154/1 1-1154/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/11/1998
1-1154/2 1-1154/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/11/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1154/1 1-1154/1 (PDF)
17/12/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
17/12/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
17/12/1998   Verzending naar commissie
26/1/1999   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
23/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/2/1999   Uitgesteld
2/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/3/1999   Uitgesteld
  Commissie voor advies
26/1/1999   Verzending naar commissie voor advies
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Aanwijzing rapporteur : mevrouw Andrée Delcourt-Pêtre
26/1/1999   Bespreking
van een voorstel van advies
26/1/1999   Aanneming van het voorstel van advies
eenparig aangenomen (8 stemmen)
26/1/1999   Lezing van het verslag
29/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
4/2/1999   Uitbrengen advies Doc. 1-1154/2 1-1154/2 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie voor advies
Behandeling beëindigd 26/1/1999

Kruispuntbank van de wetgeving