S. 1-1336 Dossierfiche K. 49-2058

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid
Regering J.-L. Dehaene II  

arbeidsvoorwaarden
toegang tot het arbeidsproces
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
toegang tot het beroepsleven
zelfstandig beroep
arbeid
arbeidsrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2058/1 Wetsontwerp 11/3/1999
K. 49-2058/2 Verslag namens de commissie 23/3/1999
K. 49-2058/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/1999
1-1336/1 1-1336/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/3/1999
1-1336/2 1-1336/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/1999
1-1336/3 1-1336/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/4/1999
1-1336/4 1-1336/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
11/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2058/1
24/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 327, p. 11556-11558
25/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+97/-0/o20)
Handelingen nr 328, p. 11605-11606
Doc. K. 49-2058/3
25/3/1999   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1336/1 1-1336/1 (PDF)
26/3/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
28/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
28/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1336/4 1-1336/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/3/1999   Verzending naar commissie
21/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
21/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1336/2 1-1336/2 (PDF)
21/4/1999   Vertrouwen rapporteur
21/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1336/3 1-1336/3 (PDF)
30/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/1999   Bekendmaking (23164-13165)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 24/3/1999, 25/3/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 28/4/1999, 30/4/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 21/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 19/6/1999, blz 23164-13165

Kruispuntbank van de wetgeving