S. 1-699 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de afgeleide rechten in de sociale zekerheid
Michèle Bribosia-Picard    Marc Olivier    Anne-Marie Lizin    Lydia Maximus    Andrée Delcourt-Pêtre    Francy Van der Wildt   

ziekteverzekering
pensioenregeling
sociale zekerheid
motie van het Parlement
weduwschap
werkloosheidsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-699/1 1-699/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/7/1997
1-699/2 1-699/2 (PDF) Amendementen 26/11/1997
1-699/3 1-699/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/1997
1-699/4 1-699/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
4/7/1997   Indiening voorstel Doc. 1-699/1 1-699/1 (PDF)
17/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/7/1997   Verzending naar commissie
8/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Bespreking
26/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
26/11/1997   Beslissing schriftelijk verslag
26/11/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-699/2 1-699/2 (PDF)
26/11/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-699/2 1-699/2 (PDF)
26/11/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-699/2 1-699/2 (PDF)
16/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1997   Niet behandeld
18/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/12/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-699/3 1-699/3 (PDF)
18/12/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-699/4 1-699/4 (PDF)
11/12/1997   Inschrijving op agenda plenaire
18/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-154 Hand. 1-154 (PDF)
18/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-155 Hand. 1-155 (PDF)
18/12/1997   Aanneming zonder amendering
18/12/1997   Mededeling aan bestemmeling(en)
Minister van Sociale Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 18/12/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 8/10/1997, 19/11/1997, 26/11/1997, 18/12/1997

Kruispuntbank van de wetgeving