S. 1-1247 Dossierfiche K. 49-1856

Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen
Regering J.-L. Dehaene II  

vakbondsverkiezing
ondernemingsraad
arbeidsveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1856/1 Wetsontwerp 3/12/1998
K. 49-1856/2 Amendementen 12/1/1999
K. 49-1856/3 Verslag namens de commissie 21/1/1999
K. 49-1856/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/1/1999
K. 49-1856/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 26/1/1999
K. 49-1856/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/1/1999
1-1247/1 1-1247/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/1/1999
1-1247/2 1-1247/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/2/1999
1-1247/3 1-1247/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/2/1999
1-1247/4 1-1247/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 11/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/12/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1856/1
27/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 301, p. 10789-10791
28/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 303, p. 10824
28/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+76/-0/o61)
Handelingen nr 303, p. 10825
Doc. K. 49-1856/6
28/1/1999   Aanneming na amendering
29/1/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1247/1 1-1247/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
1/2/1999   Uitoefening evocatierecht
1/2/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
10/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-243 Hand. 1-243 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o19) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
Doc. 1-1247/4 1-1247/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/2/1999   Verzending naar commissie
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
2/2/1999   Bespreking
2/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1247/2 1-1247/2 (PDF)
2/2/1999   Vertrouwen rapporteur
2/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1247/3 1-1247/3 (PDF)
11/2/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
18/3/1999   Bekendmaking (8675-8679)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/1/1999, 28/1/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/2/1999, 11/2/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 2/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/1/1999 15 22/2/1999
Uitoefening evocatierecht Onderzoekstermijn (S1) 2/2/1999 60 27/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/3/1999 18/3/1999, blz 8675-8679