S. 1-1155 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden
Magdeleine Willame-Boonen    Andrťe Delcourt-PÍtre   

strafsanctie
xenofobie
racisme
eerroof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1155/1 1-1155/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/11/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1155/1 1-1155/1 (PDF)
4/2/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
4/2/1999   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
4/2/1999   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving