S. 1-1335 Dossierfiche K. 49-2057

Wetsontwerp op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid
Regering J.-L. Dehaene II  

arbeidsvoorwaarden
toegang tot het arbeidsproces
gelijkheid van beloning
gelijke behandeling
overheidsapparaat
ontslag
arbeidsreglement
banenaanbod
bevordering in een loopbaan
aanwerving
vakbond
bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling van man en vrouw
sociale zekerheid
ongewenste intimiteiten
nationale uitvoeringsmaatregel
bewijs
toegang tot het beroepsleven
zelfstandig beroep
arbeid
recht om voor het gerecht te treden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2057/1 Wetsontwerp 11/3/1999
K. 49-2057/2 Amendementen 17/3/1999
K. 49-2057/3 Verslag namens de commissie 22/3/1999
K. 49-2057/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/1999
1-1335/1 1-1335/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/3/1999
1-1335/2 1-1335/2 (PDF) Amendement 20/4/1999
1-1335/3 1-1335/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/1999
1-1335/4 1-1335/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/4/1999
1-1335/5 1-1335/5 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/4/1999
1-1335/6 1-1335/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
11/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2057/1
24/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 327, p. 11556-11558
25/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 328, p. 11605
25/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+97/-0/o21)
Handelingen nr 328, p. 11605
Doc. K. 49-2057/4
25/3/1999   Aanneming na amendering
26/3/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1335/1 1-1335/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
30/3/1999   Uitoefening evocatierecht
30/3/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/4/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1335/5 1-1335/5 (PDF)
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
28/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
28/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1335/6 1-1335/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/3/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Amendement: Am. 1
van mevrouw Dardenne op artikel 20
Doc. 1-1335/2 1-1335/2 (PDF)
21/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
21/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1335/3 1-1335/3 (PDF)
21/4/1999   Vertrouwen rapporteur
21/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1335/4 1-1335/4 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/1999   Bekendmaking (23156-23164)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 24/3/1999, 25/3/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 28/4/1999, 30/4/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 21/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/3/1999 15 26/4/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr 209
Onderzoekstermijn (S1) 31/3/1999 60 14/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 19/6/1999, blz 23156-23164

Kruispuntbank van de wetgeving