S. 1-850 Dossierfiche K. 49-1270

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling
Regering J.-L. Dehaene II  

jurisdictiebevoegdheid
haveninstallatie
arbeider
werkgelegenheidsbeleid
oudere werknemer
arbeidsrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1270/1 Wetsontwerp 5/11/1997
K. 49-1270/2 Verslag namens de commissie 8/1/1998
1-850/1 1-850/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/1/1998
1-850/2 1-850/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/2/1998
1-850/3 1-850/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
5/11/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1270/1
14/1/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 213, p. 7573-7589 + 7591)
15/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+138/-0/o1)
(Handelingen nr. 215, p. 7679)
15/1/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/1/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-850/1 1-850/1 (PDF)
16/1/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
12/2/1998   Algemene bespreking Hand. 1-164 Hand. 1-164 (PDF)
12/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-164 Hand. 1-164 (PDF)
12/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-164 Hand. 1-164 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/1/1998   Verzending naar commissie
4/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
4/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o0)
4/2/1998   Beslissing schriftelijk verslag
10/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-850/3 1-850/3 (PDF)
10/2/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig aangenomen (8 stemmen)
Doc. 1-850/2 1-850/2 (PDF)
12/2/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
13/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
19/2/1998   Bekendmaking (4668)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 14/1/1998, 15/1/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 12/2/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 4/2/1998, 10/2/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/1998 19/2/1998, blz 4668

Kruispuntbank van de wetgeving