S. 1-345 Dossierfiche K. 49-777

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten
Regering J.-L. Dehaene II  

burgerlijke rechtspraak
griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-345/1 1-345/1 (PDF) Wetsontwerp 5/6/1996
1-345/2 1-345/2 (PDF) Amendementen 4/10/1996
1-345/3 1-345/3 (PDF) Amendementen 22/10/1996
1-345/4 1-345/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/1996
1-345/5 1-345/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/10/1996
1-345/6 1-345/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/11/1996
1-345/7 1-345/7 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/11/1996
1-345/8 1-345/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 14/11/1996
K. 49-777/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/11/1996
K. 49-777/2 Verslag namens de commissie 17/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
5/6/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-345/1 1-345/1 (PDF)
5/6/1996   Verzending naar commissie: Justitie
12/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
12/11/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-345/6 1-345/6 (PDF)
12/11/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-345/6 1-345/6 (PDF)
13/11/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-345/7 1-345/7 (PDF)
14/11/1996   Verzending naar commissie: Justitie
14/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
14/11/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-73 Hand. 1-73 (PDF)
14/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o7)
Handelingen, p. 1979
Hand. 1-73 Hand. 1-73 (PDF)
  Commissie: Justitie
5/6/1996   Verzending naar commissie
4/10/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-345/2 1-345/2 (PDF)
4/10/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-345/2 1-345/2 (PDF)
4/10/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-345/2 1-345/2 (PDF)
22/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
22/10/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-345/3 1-345/3 (PDF)
22/10/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-345/3 1-345/3 (PDF)
22/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Justitie
22/10/1996   Bespreking
22/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
22/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-345/4 1-345/4 (PDF)
22/10/1996   Vertrouwen rapporteur
22/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-345/5 1-345/5 (PDF)
14/11/1996   Verzending naar commissie
14/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1996   Artikelsgewijze bespreking
14/11/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur, Vertrouwen Rapporteur
14/11/1996   Vertrouwen rapporteur
14/11/1996   Tekst goedgekeurd door comissie na terugzending door plenaire
Nieuw opschrift
Doc. 1-345/8 1-345/8 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/11/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-777/1
17/1/1997   Commissieverslag
22/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4710
23/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+138/-0/o1)
Handelingen, p. 4750
23/1/1997   Aanneming zonder amendering
23/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/2/1997   Bekrachtiging en afkondiging
5/3/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 14/11/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 22/10/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 14/11/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 22/1/1997, 23/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/1997 5/3/1997

Kruispuntbank van de wetgeving