S. 1-570 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie
Andrťe Delcourt-PÍtre    Nadia Merchiers   

stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
verkiesbaarheid
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-570/1 1-570/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
7/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-570/1 1-570/1 (PDF)
27/3/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
27/3/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
27/3/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving