S. 1-386 Dossierfiche K. 49-609

Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen
Regering J.-L. Dehaene II  

collectieve arbeidsovereenkomst
loonkosten
schepping van werkgelegenheid
arbeidsduur
kaderwet
werkgelegenheidsbeleid
tijdelijk werk
deeltijdarbeid
pensioenvoorwaarden
concurrentievermogen
delegatie van bevoegdheid
loonstop
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Nationale Arbeidsraad
flexibiliteit van de arbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-609/1 Wetsontwerp 7/6/1996
K. 49-609/2 Amendementen 13/6/1996
K. 49-609/3 Amendement 17/6/1996
K. 49-609/4 Amendementen 20/6/1996
K. 49-609/5 Amendementen 21/6/1996
K. 49-609/6 Amendementen 24/6/1996
K. 49-609/7 Amendementen 25/6/1996
K. 49-609/8 Amendement 26/6/1996
K. 49-609/9 Verslag namens de commissie 1/7/1996
K. 49-609/10 Tekst aangenomen door de commissie 1/7/1996
K. 49-609/11 Amendementen voorgesteld na neerlegging van het verslag 3/7/1996
K. 49-609/12 Amendementen 9/7/1996
K. 49-609/13 Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/7/1996
K. 49-609/14 Amendementen 11/7/1996
K. 49-609/15 Advies van de Raad van State 12/7/1996
K. 49-609/16 Amendement 13/7/1996
1-386/1 1-386/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/7/1996
K. 49-609/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/7/1996
1-386/2 1-386/2 (PDF) Amendementen 16/7/1996
1-386/3 1-386/3 (PDF) Amendementen 16/7/1996
1-386/5 1-386/5 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/1996
1-386/4 1-386/4 (PDF) Commissieverslag + Bijlagen 17/7/1996
1-386/6 1-386/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/7/1996
1-386/7 1-386/7 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/7/1996
1-386/8 1-386/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/7/1996
1-386/9 1-386/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/7/1996
1-386/10 1-386/10 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
7/6/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-609/1
11/6/1996   Urgentieverzoek
Handelingen, p. 2161-2168
10/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2704-2709
12/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2796-2817
12/7/1996   Algemeen debat over de 3 ontwerpen van kaderwet
Handelingen, p. 2822-2887
13/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2891-2987
15/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2993-3011
15/7/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+81/-59/o1)
Handelingen, p. 3011-3016
Doc. K. 49-609/17
15/7/1996   Aanneming na amendering
12/6/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/9 1-82/9 (PDF)
  [S2] Anticiperende behandeling door Senaat
2/7/1996   Bespreking in cie Finec
2/7/1996   Bespreking in commissie
Finec
3/7/1996   Anticiperend onderzoek in senaatscommissie
3/7/1996   Bespreking in commissie
27/2/1997   Einde behandeling
  Anticiperende behandeling in commissie
2/7/1996   Bespreking in commissie
2/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts, Jean Bock
2/7/1996   Inleidende uiteenzetting
door de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie
8/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1996   Bespreking
9/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
9/7/1996   Bespreking
9/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
9/7/1996   Hoorzitting
met de h. Tollet, Voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, en met vertegenwoordigers van groepen A en B van de Raad en de h. F. Verplaetse, Gouverneur van de Nationale Bank van BelgiŽ
9/7/1996   Bespreking
15/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
15/7/1996   Bespreking
15/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM (avond)
27/2/1997   Einde behandeling
3/7/1996   Bespreking in commissie
3/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke, Andrťe Delcourt-PÍtre
3/7/1996   Inleidende uiteenzetting
door de minister van Tewerkstelling en Arbeid
4/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/7/1996   Bespreking
5/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
5/7/1996   Bespreking
5/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
5/7/1996   Bespreking
12/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/7/1996   Bespreking
27/2/1997   Einde behandeling
15/7/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
  [S3] Eerste behandeling door Senaat
16/7/1996   Uitoefening evocatierecht
16/7/1996   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/7/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
19/7/1996   Amendement: Am. 111 Doc. 1-386/8 1-386/8 (PDF)
22/7/1996   Amendement: Am. 112 Doc. 1-386/9 1-386/9 (PDF)
22/7/1996   Amendement: Am. 113 Doc. 1-386/9 1-386/9 (PDF)
22/7/1996   Amendement: Am. 114 Doc. 1-386/9 1-386/9 (PDF)
22/7/1996   Algemene bespreking Hand. 1-60 Hand. 1-60 (PDF)
23/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-64 Hand. 1-64 (PDF)
24/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-67 Hand. 1-67 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/7/1996   Verzending naar commissie
16/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
16/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-4/o0)
16/7/1996   Beslissing schriftelijk verslag
16/7/1996   Aanneming titels I en II
16/7/1996   Indiening amendementen nrs. 1 tot 110
voor am. 1 tot 74: hh. Coene en Goovaerts; 75 tot 100: h. Hatry c.s.; 101: Coveliers c.s.; 102 - 103: h. Hatry; 104 tot106: hh. Coene en Goovaerts; 107 tot 109: h. Jonckheer; 110: hh. Hatry en Bock
Doc. 1-386/2 1-386/2 (PDF)
17/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
17/7/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-386/4 1-386/4 (PDF)
17/7/1996   Tekst aangenomen door de commissies
voor de Sociale Aangelegenheden en voor de FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Doc. 1-386/6 1-386/6 (PDF)
17/7/1996   Bijlagen bij het verslag
19/7/1996   Amendementen opnieuw ingediend na goedkeuring verslag Doc. 1-386/7 1-386/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/7/1996   Verzending naar commissie
16/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 16 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 17 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 18 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 19 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 20 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 21 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 22 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 23 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 24 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 25 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 26 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 27 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 28 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 29 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 30 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 31 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 32 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 33 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 34 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 35 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 36 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 37 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 38 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 39 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 40 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 41 Doc. 1-386/3 1-386/3 (PDF)
16/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
16/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-4/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-386/5 1-386/5 (PDF)
16/7/1996   Vertrouwen rapporteur
17/7/1996   Tekst aangenomen door de commissies
voor de Sociale Aangelegenheden en voor de FinanciŽn en de Economische Aangelegenheden
Doc. 1-386/6 1-386/6 (PDF)
19/7/1996   Amendementen opnieuw ingediend na goedkeuring verslag Doc. 1-386/7 1-386/7 (PDF)
24/7/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/7/1996   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/1996   Bekendmaking
27/2/1997   Erratum
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/7/1996, 12/7/1996, 13/7/1996, 15/7/1996
[S2] Anticiperende behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 2/7/1996, 3/7/1996
Anticiperende behandeling in commissie
Behandeling beŽindigd 3/7/1996, 4/7/1996, 5/7/1996, 12/7/1996
Anticiperende behandeling in commissie
Behandeling beŽindigd 2/7/1996, 8/7/1996, 9/7/1996, 15/7/1996
[S3] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/7/1996, 23/7/1996, 24/7/1996
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/7/1996, 17/7/1996
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/7/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 16/7/1996 5 17/9/1996
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulleting nr. 51 - Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 17/7/1996 21 3/10/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/7/1996 1/8/1996
Errata
Op 27/2/1997