S. 1-1248 Dossierfiche K. 49-1857

Wetsontwerp houdende sommige maatregelen inzake sociale verkiezingen
Regering J.-L. Dehaene II  

vakbondsverkiezing
ondernemingsraad
arbeidsveiligheid
arbeidsrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1857/1 Wetsontwerp 3/12/1998
K. 49-1857/2 Verslag namens de commissie 21/1/1999
K. 49-1857/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/1/1999
1-1248/1 1-1248/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/1/1999
1-1248/2 1-1248/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/2/1999
1-1248/3 1-1248/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/2/1999
1-1248/4 1-1248/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/12/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1857/1
27/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 301, p. 10789-10791
28/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+76/-0/o62)
Tekstverbetreingen Handelingen nr 303, p. 10825
Doc. K. 49-1857/3
28/1/1999   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/1/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1248/1 1-1248/1 (PDF)
29/1/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
10/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-243 Hand. 1-243 (PDF)
10/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-243 Hand. 1-243 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o19) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
Doc. 1-1248/4 1-1248/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/1/1999   Verzending naar commissie
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
2/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1248/2 1-1248/2 (PDF)
2/2/1999   Vertrouwen rapporteur
2/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1248/3 1-1248/3 (PDF)
11/2/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
28/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
18/3/1999   Bekendmaking (8673-8675)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/1/1999, 28/1/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/2/1999, 11/2/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 2/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/1999 18/3/1999, blz 8673-8675

Kruispuntbank van de wetgeving