S. 1-1177 Dossierfiche K. 49-1387

Wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering
Geert Bourgeois  

strafprocedure
verjaring van de vordering
strafvervolging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1387/1 Wetsvoorstel 23/1/1998
K. 49-1387/2 Amendementen 17/11/1998
K. 49-1387/3 Amendementen 24/11/1998
K. 49-1387/4 Amendementen 25/11/1998
K. 49-1387/5 Amendementen 1/12/1998
K. 49-1387/6 Verslag namens de commissie 3/12/1998
K. 49-1387/7 Tekst aangenomen door de commissie 3/12/1998
K. 49-1387/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/12/1998
K. 49-1387/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/12/1998
1-1177/1 1-1177/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/12/1998
1-1177/2 1-1177/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/1998
1-1177/3 1-1177/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/12/1998
1-1177/4 1-1177/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 10/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
23/1/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1387/1
5/2/1998   Inoverwegingneming
3/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 287, p. 10324-10337 + 10356
3/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+98/-0/o34)
Handelingen nr 287, p. 10356-10357
Doc. K. 49-1387/9
3/12/1998   Aanneming na amendering
3/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
5/12/1998   Uitoefening evocatierecht
5/12/1998   Verzending naar commissie: Justitie
9/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-230 Hand. 1-230 (PDF)
10/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o15) Hand. 1-231 Hand. 1-231 (PDF)
10/12/1998   Aanneming zonder amendering
4/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
  Commissie: Justitie
5/12/1998   Verzending naar commissie
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
8/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1177/2 1-1177/2 (PDF)
8/12/1998   Vertrouwen rapporteur
8/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1177/3 1-1177/3 (PDF)
10/12/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
16/12/1998   Bekendmaking (39945-39946)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 3/12/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 9/12/1998, 10/12/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beëindigd 8/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/12/1998 15 4/1/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 183
Onderzoekstermijn (S1) 6/12/1998 60 1/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/12/1998 16/12/1998, blz 39945-39946

Kruispuntbank van de wetgeving