S. 1-846 Dossierfiche K. 49-536

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies
Regering J.-L. Dehaene II  

verdovend middel
aids
horecabedrijf
beroep in de gezondheidszorg
volksgezondheid
drugverslaving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-536/1 Wetsontwerp 18/4/1996
K. 49-536/2 Amendement 16/12/1997
K. 49-536/3 Verslag namens de commissie 6/1/1998
K. 49-536/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/1/1998
K. 49-536/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/1/1998
K. 49-536/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/1/1998
1-846/1 1-846/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/1/1998
1-846/2 1-846/2 (PDF) Amendement 3/2/1998
1-846/3 1-846/3 (PDF) Amendementen 3/3/1998
1-846/4 1-846/4 (PDF) Amendementen 10/6/1998
1-846/5 1-846/5 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 8/7/1998
1-846/6 1-846/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissies 8/7/1998
1-846/7 1-846/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 16/7/1998
K. 49-536/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/7/1998
K. 49-536/8 Verslag namens de commissie 15/10/1998
K. 49-536/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/4/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-536/1
13/1/1998   Bespreking
15/1/1998   Bespreking
15/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-13/o34) Doc. K. 49-536/6
15/1/1998   Aanneming zonder amendering
16/1/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-846/1 1-846/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
29/1/1998   Uitoefening evocatierecht
29/1/1998   Verzending naar verenigde commissies: Verenigde Cies Justitie / Sociale Aangelegenheden
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
15/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-846/7 1-846/7 (PDF)
  Commissie: Verenigde Cies Justitie / Sociale Aangelegenheden
29/1/1998   Verzending naar commissie
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
3/2/1998   Bespreking
3/2/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-846/2 1-846/2 (PDF)
10/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1998   Bespreking
3/3/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-846/3 1-846/3 (PDF)
3/3/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-846/3 1-846/3 (PDF)
3/3/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-846/3 1-846/3 (PDF)
3/3/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-846/3 1-846/3 (PDF)
4/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1998   Bespreking
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Bespreking
10/6/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-846/4 1-846/4 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-846/4 1-846/4 (PDF)
10/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/6/1998   Bespreking
10/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+18/-0/o0)
10/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-846/6 1-846/6 (PDF)
8/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (18 stemmen)
Doc. 1-846/5 1-846/5 (PDF)
20/4/1998   Opschorting termijn
convocatie
22/4/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/29 1-82/29 (PDF)
23/4/1998   Hervatting termijn
4/6/1998   Opschorting termijn
10/6/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/32 1-82/32 (PDF)
11/6/1998   Hervatting termijn
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-536/7
28/10/1998   Bespreking
29/10/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-12/o2) Doc. K. 49-536/9
29/10/1998   Aanneming zonder amendering
29/10/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-536/9
17/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/1998   Bekendmaking (40701-40702)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 13/1/1998, 15/1/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
Commissie: Verenigde Cies Justitie / Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 3/2/1998, 10/2/1998, 4/3/1998, 17/3/1998, 10/6/1998, 8/7/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 28/10/1998, 29/10/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/1/1998 15 2/2/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 30/1/1998 141 14/7/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 141 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 30/1/1998 60 24/4/1998
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 30/1/1998 86
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 30/1/1998 44 13/10/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 30/1/1998 86 17/7/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 30/1/1998 44
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 30/1/1998 44 13/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/11/1998 23/12/1998, blz 40701-40702

Kruispuntbank van de wetgeving