S. 1-1217 Dossierfiche K. 49-2093

Wetsontwerp tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen
Hugo Vandenberghe    Roger Lallemand    Fred Erdman   

strafprocedure
strafsanctie
rechtspersoon
strafrechtelijke aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1217/1 1-1217/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/1998
1-1217/2 1-1217/2 (PDF) Amendementen 20/1/1999
1-1217/3 1-1217/3 (PDF) Amendementen 26/1/1999
1-1217/4 1-1217/4 (PDF) Amendementen 3/2/1999
1-1217/5 1-1217/5 (PDF) Amendementen 23/2/1999
1-1217/6 1-1217/6 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/1999
1-1217/7 1-1217/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/3/1999
1-1217/8 1-1217/8 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/3/1999
1-1217/9 1-1217/9 (PDF) Amendement ingediend na de terugzending naar de commissie 17/3/1999
1-1217/10 1-1217/10 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 17/3/1999
1-1217/11 1-1217/11 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 17/3/1999
1-1217/12 1-1217/12 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/3/1999
K. 49-2093/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/3/1999
K. 49-2093/2 Amendementen 31/3/1999
K. 49-2093/3 Amendementen 1/4/1999
K. 49-2093/4 Amendementen 20/4/1999
K. 49-2093/5 Verslag namens de commissie 26/4/1999
K. 49-2093/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/12/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1217/1 1-1217/1 (PDF)
14/1/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
14/1/1999   Verzending naar commissie: Justitie
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
16/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-254 Hand. 1-254 (PDF)
16/3/1999   Herverzending naar commissie: Justitie
16/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-254 Hand. 1-254 (PDF)
16/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-254 Hand. 1-254 (PDF)
16/3/1999   Amendement: Am. 38
van de heer Boutmans, tot toevoeging van een artikel 21 (nieuw)
Doc. 1-1217/8 1-1217/8 (PDF)
17/3/1999   Amendement: Am. 39
van de heren Vandenberghe en Bourgeois, tot toevoeging van een artikel 21 (nieuw)
Doc. 1-1217/9 1-1217/9 (PDF)
18/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+55/-0/o0) Hand. 1-256 Hand. 1-256 (PDF)
Doc. 1-1217/12 1-1217/12 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/1/1999   Verzending naar commissie
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye
19/1/1999   Bespreking
20/1/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1217/2 1-1217/2 (PDF)
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Bespreking
26/1/1999   Amendement: Am. 13 Doc. 1-1217/3 1-1217/3 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 14 Doc. 1-1217/3 1-1217/3 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 15 Doc. 1-1217/3 1-1217/3 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 16 Doc. 1-1217/3 1-1217/3 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 17 Doc. 1-1217/3 1-1217/3 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 18 Doc. 1-1217/3 1-1217/3 (PDF)
27/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
27/1/1999   Bespreking
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Bespreking
3/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1999   Bespreking
3/2/1999   Amendement: Am. 19 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 20 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 21 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 22 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 23 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 24 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 25 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 26 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 27 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 28 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 29 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 30 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 31 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 32 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 33 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 34 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
3/2/1999   Amendement: Am. 35 Doc. 1-1217/4 1-1217/4 (PDF)
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Bespreking
10/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1999   Niet behandeld
23/2/1999   Amendement: Am. 36 Doc. 1-1217/5 1-1217/5 (PDF)
23/2/1999   Amendement: Am. 37 Doc. 1-1217/5 1-1217/5 (PDF)
23/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
23/2/1999   Beslissing schriftelijk verslag
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Lezing van het verslag
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1217/7 1-1217/7 (PDF)
10/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1217/6 1-1217/6 (PDF)
16/3/1999   Herverzending naar commissie
16/3/1999   Amendement: Am. 38 Doc. 1-1217/8 1-1217/8 (PDF)
17/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1217/10 1-1217/10 (PDF)
17/3/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
17/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1217/11 1-1217/11 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
18/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2093/1
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11968-11971
28/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 342, p. 12020-12021
28/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-19/o27)
Handelingen nr 342, p. 12021
Doc. K. 49-2093/6
28/4/1999   Aanneming zonder amendering
28/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
22/6/1999   Bekendmaking (23411-23414)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/3/1999, 18/3/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 19/1/1999, 26/1/1999, 27/1/1999, 2/2/1999, 3/2/1999, 9/2/1999, 23/2/1999, 9/3/1999, 10/3/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 17/3/1999
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 27/4/1999, 28/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 19/3/1999 60 2/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 22/6/1999, blz 23411-23414

Kruispuntbank van de wetgeving