S. 1-883 Dossierfiche K. 49-1087

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring
Regering J.-L. Dehaene II  

verjaring van de vordering
schade
aansprakelijkheidsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1087/1 Wetsontwerp 18/6/1997
K. 49-1087/2 Amendementen 10/12/1997
K. 49-1087/3 Amendement 15/12/1997
K. 49-1087/4 Amendementen 16/12/1997
K. 49-1087/5 Amendementen 6/1/1998
K. 49-1087/6 Amendement 7/1/1998
K. 49-1087/7 Verslag namens de commissie 23/1/1998
K. 49-1087/8 Tekst aangenomen door de commissie 23/1/1998
K. 49-1087/9 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 28/1/1998
K. 49-1087/10 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 29/1/1998
K. 49-1087/11 Aanvullend verslag 3/2/1998
K. 49-1087/12 Tekst aangenomen door de commissie 3/2/1998
K. 49-1087/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/2/1998
1-883/1 1-883/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/2/1998
1-883/2 1-883/2 (PDF) Amendementen 11/3/1998
1-883/3 1-883/3 (PDF) Verslag namens de commissie 31/3/1998
1-883/4 1-883/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 31/3/1998
1-883/5 1-883/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 30/4/1998
K. 49-1087/14 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 5/5/1998
K. 49-1087/15 Verslag namens de commissie 28/5/1998
K. 49-1087/16 Amendementen 2/6/1998
K. 49-1087/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/6/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1087/1
28/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7775-7777
11/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7891
12/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+113/-0/o26)
Handelingen, p. 7942
Doc. K. 49-1087/13
12/2/1998   Aanneming na amendering
13/2/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-883/1 1-883/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
17/2/1998   Uitoefening evocatierecht
17/2/1998   Verzending naar commissie: Justitie
16/4/1998   Inschrijving op agenda plenaire
29/4/1998   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1998   Algemene bespreking Hand. 1-181 Hand. 1-181 (PDF)
30/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-181 Hand. 1-181 (PDF)
Doc. 1-883/5 1-883/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/2/1998   Verzending naar commissie
6/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/3/1998   Niet behandeld
7/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
7/3/1998   Bespreking
10/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1998   Bespreking
11/3/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Bespreking
11/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
11/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
11/3/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
11/3/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-883/2 1-883/2 (PDF)
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Niet behandeld
25/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1998   Niet behandeld
31/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-883/4 1-883/4 (PDF)
31/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-883/3 1-883/3 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
30/4/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1087/14
2/6/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8888-8889
3/6/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8913
3/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o6)
tekstverbetering Handelingen, p. 8913
Doc. K. 49-1087/17
3/6/1998   Aanneming zonder amendering
3/6/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
17/7/1998   Bekendmaking (23544-23545)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 28/1/1998, 11/2/1998, 12/2/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 30/4/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 7/3/1998, 10/3/1998, 11/3/1998, 31/3/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 2/6/1998, 3/6/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 14/2/1998 15 9/3/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 142
Onderzoekstermijn (S1) 18/2/1998 60 13/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/1998 17/7/1998, blz 23544-23545